Υποβολή προτάσεων για καινοτόμες τεχνολογίες και ιδέες σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα

2015-10-12 17:11

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα-Ιταλία 2007-1»,

υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου το έργο με τίτλο:

Valorization of Traditional Food Products for Competiveness and Innovation of Italian and Greek SMEs”,  “Αξιοποίηση Παραδοσιακών Διατροφικών Προϊόντων για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία των Ιταλικών και Ελληνικών ΜμΕ” και ακρωνύμιο «FOODING».

Βασικός σκοπός του έργου «FOODING» είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της μεταφοράς καινοτομίας για την αξιοποίηση των παραδοσιακών μεσογειακών διατροφικών προϊόντων και την ανάδειξη της μεσογειακής διατροφής.

Ένα από τα παραδοτέα του έργου με στόχο τον εντοπισμό και μεταφορά καινοτομίας στην παραδοσιακή και τοπική αλυσίδα αγροδιατροφικών- τοπικών προϊόντων, είναι: η Δημιουργία Θερμοκοιτίδων για νέους φορείς καινοτομίας.

Στο πλαίσιο του έργου θα υπάρξει πρόσκληση προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν (μέσα από την ιστοσελίδα του έργου http://www.foodingproject.eu) τις καινοτόμες τεχνολογίες και ιδέες τους σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα. Ακολούθως, και μετά από αξιολόγηση, θα επιλεγούν οι 10 καλύτερες ιδέες– τεχνολογίες. Οι φορείς των δέκα (10) πρώτων θα εγκατασταθούν σε «θερμοκοιτίδα», με δωρεάν τεχνική και νομική υποστήριξη και στόχο την υλοποίηση των προτάσεών τους, και  τρεις (3) από αυτές θα συμμετέχουν σε διεθνή ταξίδια εργασίας ως πριμοδότηση.

Καλούμε όσους οραματίζονται ένα εργαλείο, μία εφαρμογή, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στον αγροδιατροφικό τομέα με στόχο την ενίσχυση της μεσογειακής διατροφής να έρθουν σε επαφή μαζί μας και στη συνέχεια να αξιολογήσουμε τον τρόπο και τη διαδικασία που θα περάσουμε από την θεωρία στην πράξη.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα διενεργηθεί από πενταμελή (5) επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου και είναι η ακόλουθη:

 

1) Από το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου:

  • 1. Σκούφος  Ιωάννης, Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου και Αντιπρόεδρος (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου
  • 2. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου και μέλος (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου
  • 3. Ζήνας Νικόλαος, ελεύθερος επαγγελματίας, Τοπογράφος-Μηχανικός και μέλος (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου

2) Από την Περιφέρεια Ηπείρου:

  • 1. Ηγουμενίδη Βασιλική, ΠΕ Γεωπόνος, Eκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου-Εταίρος του έργου Fooding
  • 2. Στεργίου Μαίρη, ΠΕ Γεωπόνος, Στέλεχος της Ήπειρος Α.Ε.- Υπεύθυνη έργου Fooding

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος:  http://www.foodingproject.eu, όπου θα βρουν τη φόρμα συμμετοχής και την οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν προκειμένου να ισχύσει η συμμετοχή τους.

Μπορούν επίσης να προσέλθουν στα γραφεία της Ήπειρος Α.Ε. προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους στα γραφεία 7 & 8.

Διάρκεια αιτήσεων: από τις 15  έως τις 30 Οκτωβρίου 2015.