Υποβολή αιτήσεων στα αγγλόφωνα προγράμματα του ανοικτού πανεπιστημίου Κύπρου

2015-06-17 18:46

Το ανοικτό πανεπιστήμιο Κύπρου -κρατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου, που εφαρμόζει

αποκλειστικά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση- δέχεται αιτήσεις στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα, μέχρι και την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας: www.ouc.ac.cy (στην αρχή της διαδικασίας εγγραφής στο σύστημα, επιλέγετε το «Προγράμματα στην αγγλική γλώσσα».

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα είναι τα ακόλουθα :

Business Administration (MBA)

Sustainable Energy Systems

International Hospitality and Tourism Management

Enterprise Risk Management

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την ηλεκτρονική διεύθυνση : admissions@ouc.ac.cy

Τομέας Προώθησης Προγραμμάτων Σπουδών

Μονάδα Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Λεωφ. Γιάννη Κρανιδιώτη 33

2ος όροφος, 2220 Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: 00357 22 411600, Φαξ:  00357 22 411741

Ιστοσελίδα: www.ouc.ac.cy