Υλοποίηση στεγαστικού προγράμματος από τη ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

2015-11-03 15:06

Η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Τομέας Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας σας γνωστοποιούν

ότι η «ΧΕΝ Ελλάδος» υλοποιεί στεγαστικό πρόγραμμα στην Αθήνα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, φοιτήτριες/ σπουδάστριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα στέγασής τους. Στόχος του προγράμματος είναι, για τις νέες γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο, η διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση και την ασφαλή στέγαση.

Τα κριτήρια για την επιλογή τους είναι η αποδεδειγμένη οικονομική τους αδυναμία και η οικογενειακή τους κατάσταση αλλά και κοινωνικά κριτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της ΧΕΝ Ελλάδος 210-3624291 και 210-3606530 (Δευτέρα έως Παρασκευή ,10:00 – 16:00) και στην ιστοσελίδα : www.xen.gr.