Βελτίωση των υποδομών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με χρηματοδότηση από τα κοινοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

2016-02-26 12:06

Π αρεμβάσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις και σε εξοπλισμό εργαστηρίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

της Ηπείρου, με στόχο να ενισχυθεί η έρευνα και η καινοτομία, χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Ηπείρου. Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης υπέγραψε πρόσκληση πράξη με τίτλο: "Υποδομές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης", η οποία εντάσσεται   στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης, Υγείας και Πρόνοιας», με συνολική δημόσια δαπάνη 5.000.000 ευρώ.

Δυνητικοί δικαιούχοι της πράξης είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΤΕΙ Ηπείρου, και η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου, από την 29/2/2016 έως την 13/5/2016, ώρα 09: 00 – 14:00 και θα αξιολογηθούν με τη σειρά πρωτοκόλλου υποβολής των.