Το κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου αναβαθμίζεται

2015-09-14 18:02

Με τη σημερινή ανάδειξη από την Οικονομική Επιτροπή του αναδόχου (Α.Π. ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε.), αρχίζει

η αντίστροφη μέτρηση για την υλοποίηση του φιλόδοξου περιβαλλοντικού έργου της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου και της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου πεζοδρομίων. Το έργο που είναι ενταγμένο σε διασυνοριακό πρόγραμμα, έχει προϋπολογισμό 959.511,72 ευρώ.

Με την αξιοποίηση της γεωθερμίας και τις άλλες παρεμβάσεις που προβλέπονται, θα καλυφθούν σε μεγάλο βαθμό οι ενεργειακές ανάγκες του Διοικητηρίου, που  θα επιφέρουν μείωση των λειτουργικών δαπανών της Περιφέρειας-επιτρέποντας τη χρησιμοποίηση της διαφοράς σε άλλες δράσεις επ' ωφελεία του κοινωνικού συνόλου- ενώ θετική θα είναι η συμβολή και για το περιβάλλον.