ΤΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ

2017-06-19 17:55

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν ακόμα δύο δράσεις του Παγκόσμιου 

Γεωπάρκου Βίκου- Αώου της UNESCO στο πλαίσιο του εορτασμού του έτους 2017 ως έτος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και της Εβδομάδας Γεωπάρκων, ενός θεσμού πλέον που λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα αυτήν την περίοδο  σε όλα τα Γεωπάρκα της UNESCO.

Πρόκειται για δύο σεμινάρια εκλαϊκευμένης γεωλογίας που υλοποιήθηκαν στους δύο όμορους Δήμους του Γεωπάρκου, της Κόνιτσας και του Ζαγορίου. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 14 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο στην Κόνιτσα, με σχετικές εισηγήσεις στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου της Κόνιτσας, ενώ ακολούθησε πεζοπορία με την παρουσίαση των γεωλογικών σχηματισμών στην χαράδρα του Αώου. Την επόμενη ημέρα, Πέμπτη 15 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε διάσχιση της χαράδρας του Βίκου, από το χωριό Μονοδέντρι στο χωριό Βίκος, και έλαβε χώρα λεπτομερής επεξήγηση της γεωλογικής εξέλιξης και των ιδιαίτερων γεωλογικών χαρακτηριστικών της χαράδρας.

«Δάσκαλοι» στη μύηση του μοναδικού γεωλογικού πλούτου της περιοχής ήταν οι δύο εξαίρετοι επιστήμονες γεωλόγοι του ΙΓΜΕ και του Γεωπάρκου Βίκου- Αώου Δρ. Παναγιώτης Πάσχος και Δρ. Ευάγγελος Νικολάου με πολυετείς έρευνες στην γεωλογία, χαρτογραφία και υδρογεωλογία της Ηπείρου και ιδιαίτερη αγάπη για το Γεωπάρκο.

Το Γεωπάρκο Βίκου - Αώου συγκεντρώνει ένα σύνολο πληροφοριών (τους γεώτοπους) που μας αποκαλύπτουν με την κατάλληλη ερμηνεία  τη γεωλογική ιστορία της περιοχής. Με τις παρουσιάσεις στην Κόνιτσα από τους γεωλόγους του ΙΓΜΕ και τις υπαίθριες ξεναγήσεις στα φαράγγια του Αώου και του Βίκου- Βοϊδομάτη δόθηκαν εκλαϊκευμένες απαντήσεις  σε αρκετά ερωτήματα όπως:

•  Που οφείλεται η πλούσια βιοποικιλότητα; Ποια ιδιαίτερη πανίδα και χλωρίδα αναπτύσσεται;

•   Πως επέδρασε το τοπίο, το ανάγλυφο, στο ξεχωριστό πολιτιστικό αποτύπωμα της περιοχής Κόνιτσας και Ζαγορίου;

•   Πως επηρεάζει το γεωλογικό περιβάλλον την ανθρώπινη παρουσία και τις υποδομές;

Πλήθος ερωτημάτων που ανέκυπταν κατά τη διάρκεια των διαδρομών συζητήθηκαν και αναλύθηκαν επιτόπου, όπως για την ηλικία των πετρωμάτων τις διεργασίες σχηματισμού των βραχοσπεπών, που ήταν τα ασφαλή καταφύγια– κατοικίες των προϊστορικών ανθρώπων, για τις πλούσιες πηγές και τον τρόπο τροφοδοσίας τους, για το γεωθερμικό πεδίο και τις ιαματικές πηγές της ευρύτερης περιοχής. Περιγράφηκαν οι λιθολογικές διαφορές που υπάρχουν στα πετρώματα όπως είναι τα μαγματικά πετρώματα στον Σμόλικα και τα ιζηματογενή (φλύσχης, ασβεστόλιθοι και δολομίτες) στην Τύμφη και πως αυτές οι διαφορές επηρεάζουν το τοπίο, τη βλάστηση, τα ζώα, τον άνθρωπο και τις υποδομές.

Τα δύο σεμινάρια, που ήταν ειδικά προσαρμοσμένα στις απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να κατέχουν οι οικο-ξεναγοί και όσοι άλλοι επιθυμούν να μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με τη γεωλογία της περιοχής στους πολυάριθμους επισκέπτες των δύο χαραδρών του Βίκου και του Αώου, παρακολούθησαν συνολικά περισσότερα από 60 άτομα, οι οποίοι δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα και εξέφρασαν την επιθυμία τους να επαναληφθούν αντίστοιχες δράσεις σύντομα.

Τα σεμινάρια διοργανώθηκαν από τους δύο Δήμους, Κόνιτσας και Ζαγορίου -με την παρουσία και ενεργή συμμετοχή του Αντιδημάρχου Κόνιτσας κ. Γ. Καλλιντέρη, του Δημάρχου Ζαγορίου κ. Β. Σπύρου και του Δημοτικού Συμβούλου Ζαγορίου κ. Δ. Εξάρχου-,  την Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ -με υπεύθυνους τους Χαρητάκη Παπαϊωάννου και Γεωργία Κιτσάκη-, το ΙΓΜΕ, καθώς και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου, του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ηπείρου (EOT), ως μέλη της Ε.ΔΙ.Α.ΓΕ. Βίκου Αώου.