Την Πέμπτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

2015-10-07 14:46

 Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 9:30 συνεδριάζει, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

με σκοπό την επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης, από 28-09-2015 συνεδριάσεως. Από τα 67 θέματα συνολικά, τα 17 αφορούν στο νομό μας.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:

 1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Ριζό της Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 43.000,00 με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – ανάδειξη Ιερού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Κορωνησίας», προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση φρεατίων ελέγχου αποχέτευσης στον Παρακάλαμο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 24.600,00 € με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Αμάραντο», προϋπολογισμού  € 80.000,00 με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού και διευθέτηση ποταμού Ζουρίκας (κατασκευή συρματοκιβωτίων κατάντη και ανάντη)», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρεβενήτι – Φλαμπουράρι – Ελατοχώρι (αντιστηρίξεις με συρματοκιβώτια κατάντη και ανάντη της επαρχιακής οδού)», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση εισόδου Πυρσόγιαννης, επαρχιακής οδού Πυρσόγιαννης και Βούρμπιανης», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.
 9. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-09-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – βελτίωση οδού Ανατολική – Κατομίστα», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ
 10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Παλαιοσέλι – Πάδες – Άρματα - Δίστρατο», προϋπολογισμού € 120.000,00 με Φ.Π.Α.
 11. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόμβο Ελληνικού έως Καλέντζι», αναδόχου Κ/ξίας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ-ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», μέχρι την 10-12-2015.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κόντσικα – 13ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 23.000,00 με Φ.Π.Α.
 13. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και κατασκευή σιδερένιων κιγκλιδωμάτων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Μετσόβου και διόρθωση θυρών αποχιονιστικού σταθμού επαρχιακής οδού από Μέτσοβο προς Ανατολικό Ζαγόρι (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού  € 13.000,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007.
 14. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων των πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων, για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού λευκού (πλυμένου) οδικών δικτύων (χύμα) για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας οχημάτων και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις-παγετούς στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2015-2016.
 15. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «PLANTECH Ε.Π.Ε.», αναδόχου υλοποίησης του έργου “MedLS Μediterranean Life Style” (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής), στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Εuropean Territorial Cooperation Programme Greece – Italy 2007-2013, μέχρι την 30-11-2015 (ημερομηνία λήξης του έργου).
 16. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου του έργου  «Υλοποίηση των Δράσεων 2.2. Προωθητικό Υλικό (Π.2.2.5.) και 5.2. Δημιουργία Τουριστικών Πακέτων (Π.5.2.5.) του έργου  “I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy”», προϋπολογισμού € 19.320,00 με ΦΠΑ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013» και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 17. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Χριστοδούλου Κων/νου: α) στο Μπάρι της Ιταλίας, για τη συμμετοχή του, ως συντονιστή της ομάδας εργασίας του έργου «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy», στο professional workshop και στο round table που διοργανώνονται στο πλαίσιο του έργου, στις 6 & 7 Οκτωβρίου 2015 και β) στο Ρίμινι της Ιταλίας, για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση «TTG – INCONTRI RIMINI FIERA», που διοργανώνεται από 8 έως 10 Οκτωβρίου 2015, για την παρουσίαση του έργου «Cross-border Cultural Routes» με ακρωνύμιο «Cult.Routes», στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου είναι Επικεφαλής Εταίρος, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 18. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Γεωργίου Μαργώνη, στην Αθήνα, από 12 έως 16/10/2015, για συμμετοχή του σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.  με τίτλο «Διαχείριση Ποιότητας Τεχνικών Έργων» και έγκριση των σχετικών δαπανών
 19. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Παπαγεωργίου Σπυρίδωνα, στην Θεσσαλονίκη, από 7 έως 10-10-2015 για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 8 έως 9-10-2015 με θέμα: «Επίσημος έλεγχος στον τομέα των ουσιών που επιμολύνουν τα τρόφιμα» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 20. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, κ. Αλέξανδρου Γέροντα, στην Καλαμάτα, από 15 ως 17 Οκτωβρίου 2015, για τη συμμετοχή του στο 6ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων, με θέμα «Προκλήσεις και Δυσχέρειες Εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα, Σήμερα» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 21. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια συσκευών μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου, Ph & θερμοκρασίας, για τις ανάγκες διενέργειας τακτικών και έκτακτων δειγματοληψιών (μεταξύ άλλων σε δίκτυα πόσιμου νερού και κολυμβητικές δεξαμενές), από τη Δ/νση Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 22. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 23. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, του Δημοσθένη Γκοδώση, υπαλλήλου της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 24. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 25. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 09-08-2015, για την απομάκρυνση επικίνδυνων βράχων στις επαρχιακές οδούς Μέτσοβο-Ανήλιο και Ανήλιο-Χαλίκι του Δήμου Μετσόβου, βάσει της αριθμ. 81962/3346/10-08-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 20/1104/12-08-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 26. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 09-08-2015, για την συντήρηση του επ. οδικού δικτύου πέριξ της Λίμνης Παμβώτιδας για την προστασία του περιβάλλοντος, και της δημόσιας υγείας,  βάσει της αριθμ. 83001/3401/12-08-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 20/1140/12-08-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 27. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 16-08-2015, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις – καθιζήσεις – πτώσεις λίθων, κλπ) από απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις – καταιγίδες) στο 40ο χλμ της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας καθώς και στις Επαρχιακές Οδούς προς Αμάραντο, Δροσοπηγή, Αετομηλίτσα, Οξυά και Φούρκα του Δήμου Κόνιτσας,  βάσει της αριθμ. 83654/3446/17-08-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 21/1160/27-08-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 28. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 29. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Όρια νομού - Δαφνωτή - Σκούπα - Ροδαυγή», προϋπολογισμού 40.000,00  € με ΦΠΑ.
 30. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση αρδευτικού – αποστραγγιστικού αύλακα στην περιοχή «Ψαθιές» οικισμού Ρόκκα Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 7.000,00 με ΦΠΑ.
 31. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού Ταμπούρια – Μεσούντα, κατασκευή σαρζανέτ», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 32. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Δημαριό - Λαπέικα», αναδόχου Θωμά Χριστιά, μέχρι την 30-12-2015.
 33. Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες υπαίθρου και γραφείου για το δρόμο Κωστακιοί - Γραβιά», προϋπολογισμού δαπάνης € 12.000,00 με ΦΠΑ.
 34. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού € 17.000,00 για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντικατάσταση ιχθυοφραγμάτων στο στόμιο Κακαβιά ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα».
 35. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Γεωργαλή Ιωάννη: α) στην Αθήνα την Δευτέρα 5-10-2015 για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας (συνεδρίαση εποπτικού συμβουλίου ΕΝΠΕ) και β) στην Θεσσαλονίκη στις 9 και 15-10-2015 για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας (αναχώρηση και επιστροφή από την έκθεση «ANUGA» στην Κολωνία της Γερμανίας) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 36. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Μήλιου Θεόδωρου, στη Θεσσαλονίκη, από 4 ως 6-10-2015, για τη συμμετοχή του σε ημερίδα/σεμινάριο για τη Λύσσα και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 37. Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για το σχολικό έτος 2015-2016 (από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων έως 30-11-2015), συνολικού προϋπολογισμού € 10.047,10 χωρίς ΦΠΑ.
 38. Έγκριση τροποποίησης των συμβάσεων (τμημάτων – δρομολογίων) για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας, από 11-09-2015 έως 30-11-2015, με άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης.
 39. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ασφαλτομίγματος σε συσκευασίες, για τη συντήρηση – αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το έτος 2015, βάσει του Πρακτικού Ι/05-10-2015 της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας.
 40. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 41. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Τοποθέτηση στηθαίων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 67.000,00 με ΦΠΑ.
 42. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. 91366/3761/10-09-2015, 99667/4090/02-10-2015 και 99659/4088/02-10-2015 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, αντίστοιχα, για επείγουσες επεμβάσεις για καθαρισμό κοίτης ποταμού Καλαμά στο ύψος του φράγματος Ραγίου, καθαρισμό φράγματος Ραγίου από φερτά υλικά (δένδρα κλπ) και αποκατάσταση αποστραγγιστικού αύλακα στον κάμπο Βρυσέλλας.
 43. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση βατότητας δρόμου με μεταφορά αδρανών υλικών στο Δ.Δ. Αετού Δήμου Φιλιατών, για άρση καταπτώσεων και μεταφορά των υλικών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών και για καθαρισμό ρεμάτων και μεταφορά υλικών στο Δ.Δ. Κορύτιανης Δήμου Ηγουμενίτσας για αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στο επαρχιακό δίκτυο, βάσει των αριθμ. 90496/3732/08-09-2015, 91378/3762/10-09-2015 και 92226/3815/11-09-2015αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, αντίστοιχα, και των αριθμ. 23/1290/14-09-2015 και 23/1312/14-09-2015 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 44. Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στα ονόματα των υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας: α) Τσιρώνη Ευάγγελου, για το ΚΤΕΟ των αριθμ. κυκλ. ΚΗΥ9915 ΚΗΥ9944 και ΚΗΥ9904 οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, β) Κουτσοχρήστου Γεωργίας, για πληρωμή διοδίων και γ) Κάτσου Βασιλείου για έκδοση κάρτας ταχογράφου για οδηγό του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 45. Έγκριση δαπάνης προμήθειας υλικών για διαμόρφωση αυλείου χώρου σε κτίριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 46. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 47. Έγκριση δαπάνης προμήθειας χρωμάτων για ελαιοχρωματισμό γραφείων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 48. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 49. Έγκριση διενέργειας της 1ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2015-2016.
 50. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, μετά από λήψη κλειστών προσφορών (με χαμηλότερη τιμή), για το χρονικό διάστημα από 21-11-2015 μέχρι 20-11-2016.
 51. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας: α) για την προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες της Α/θμιας Εκπαίδευσης, του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων, του ΠΥΣΠΕ και της Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και β) για την προμήθεια καρεκλών γραφείου για τις ανάγκες των Τμημάτων Λογιστικής Διαχείρισης και Ταμειακής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 52. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, με το ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του 4ου Συνεδρίου με θέμα: Οικονομία και Ξένες Γλώσσες, που θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 17 Οκτωβρίου 2015 στην Ηγουμενίτσα και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 53. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μπάρμπα Αντωνίου, στο Βελιγράδι της Σερβίας, από 5 έως 8-10-2015, για τη συμμετοχή του, ως διοικητή έργου του «HERA – Sustainable tourism management of Adriatic heritage», στο συνέδριο του IPA ADRIATIC CBC, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 54. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σπυριδούλας Τρουμπάτα, στη Θεσσαλονίκη στις 05-10-2015, για τη συμμετοχή της σε ημερίδα/σεμινάριο για τη Λύσσα και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 55. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σεϊτανίδου Γιολάνδας, στη Θεσσαλονίκη, από 5 έως 9-10-2015, για τη συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ με τίτλο Διαχείρηση Υδατικών Πόρων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 56. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Αθανασίου Στεφάνου, στη Θεσσαλονίκη, από 12 ως 23-10-2015, για τη συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «AUTOCAD – Σχεδίαση σε δυο διαστάσεις», που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 57. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Συντηρήσεις – τεχνικά έργα στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 58. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-09-2015 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών οδού Κρυοπηγής – Ε.Ο.19») προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ
 59. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000017) Υποέργο: «Τεχνικά έργα κατασκευής βραχοπαγίδων με φράκτες ανάσχεσης βροχοπτώσεων ανάντη πρανούς του τμήματος Πάργα-Ανθούσα της 5ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και επαναδημοπράτηση του έργου, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
 60. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Συντήρηση – επισκευή παρόδων της 10ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 25.000,00 με Φ.Π.Α.
 61. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» Υποέργο «Αποκατάσταση ζημιών 19 Ε.Ο. Αρχαγγέλου – Γλυκής και παρόδων αυτής», προϋπολογισμού € 21.000,00 με Φ.Π.Α.
 62. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 92599/3785/14-09-2015, 93162/3811/15-09-2015, 93734/3835/16-09-2015 και 94439/3860/17-09-2015, αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για  την παροχή έργου από 15 έως και 18-09-2015 για επείγουσες εργασίες καθαρισμού επαρχιακών δρόμων Π.Ε. Πρέβεζας, απομάκρυνσης πεσμένων δένδρων από την κοίτη του ποταμού Λούρου στην περιοχή τη Φιλιππιάδας, καθαρισμού χειμάρρων και αποστραγγιστικών αυλάκων στην περιοχή Κερασώνα και άρσης καταπτώσεων στο Τ.Δ. Άνω Ράχης.
 63. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στα Καμμένα Βούρλα Φθιώτιδας, από 9 έως 11-10-2015, για τη 1η Συνάντηση Εργασίας Αντιπεριφερειαρχών Τουρισμού και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 64. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, Ευγενίας Κωνσταντινίδη, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  το οποίο θα διεξαχθεί από 12/10/2015 μέχρι και 15/10/2015, με θέμα «Διοίκηση μέσω στόχων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 65. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Παπαδήμα Βασιλικής, στην Αθήνα, από 12-10-2015 έως 16-10-2015για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Π.ΙΝ/ΕΠ. με τίτλο «Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 66. Έγκριση συμπλήρωσης της αριθμ. 23/1313/14-09-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, σχολικού έτους 2014-2015.
 67. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.