Την Δευτέρα 25 Αυγούστου οι εξετάσεις για ειδικές άδειες ταξί

2015-08-13 15:40

Α πό τη Διεύθυνση Μεταφορών της Π.Ε. Ιωαννίνων, ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για ειδική άδεια ταξί,

θα πραγματοποιηθούν την 25η Αυγούστου 2015 και  ώρα 9:00 στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης , Δομπόλη 30. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την 24η Αυγούστου 2015 και ώρα 12:00 να υπογράψουν την κατάσταση συμμετεχόντων που έχει καταρτισθεί στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (αρμόδιος κ. Βασίλειος Δόσης).