Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει η Οικονομικής Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

2015-09-11 14:24

Τη Δευτέρα 14-09-2015 και ώρα 9:30  συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:  

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Περιφέρειας Ηπείρου και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου πεζοδρομίων» προϋπολογισμού  € 959.511,72 με ΦΠΑ.

 •  Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-08-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στραγγιστικού και οδικού δικτύου ΤΟΕΒ Πόρου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», αναδόχου Αθανασίου Μηλιώνη, Ε.Δ.Ε., μέχρι την 15-10-2015.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Αγία Μαρίνα Πωγωνίου», αναδόχου Γεωργίου Χριστογιάννη ΕΔΕ, μέχρι την 08-11-2015.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-08-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Νεγράδες», προϋπολογισμού  € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-08-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα και προστασία ιδιοκτησιών στη Μηλιά Μετσόβου», προϋπολογισμού € 46.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Δίστρατο - Βασιλίτσα», προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Παλαιοχώρι Χουλιαράδες - Κέδρος», προϋπολογισμού 24.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2016.
 • Έγκριση του Πρακτικού 2/31-08-2015 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου ARGES (pAssengeRs and loGistics information Exchange System), προϋπολογισμού € 36.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση του Πρακτικού Ι/09-09-2015 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού,  για την επιλογή Αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πέντε (5) επιβατικών αυτοκινήτων εννέα (9) θέσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ENVIRONMENTAL PARK” (EPA) – Πακέτο Εργασίας 4», προϋπολογισμού € 190.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.
 • Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Χριστοδούλου Κων/νου, στο Μπάρι της Ιταλίας, για τη συμμετοχή του, ως συντονιστή της ομάδας εργασίας του έργου «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy», στην 3η τεχνική συνάντηση του προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2015, όπως διαμορφώθηκε μετά την 5η Τροποποίησή του.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνός Οκτωβρίου).
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κτιρίου όπου στεγάζεται η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης και κατανομή αυτής, για την κάλυψη δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε τουριστικές εκθέσεις και εκδηλώσεις παρουσίασης τοπικών προϊόντων και γαστρονομίας.
 • Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων που αφορούν στον 9ο Γύρο Λίμνης και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση συνδιοργάνωσης της 13ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2015, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 13-06-2015, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις - καθιζήσεις - πτώσεις λίθων κλπ) από απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις-καταιγίδες) στην επαρχιακή οδό προς Λάβδανη και συγκεκριμένα στη θέση «Αλμύρες» του Δήμου Πωγωνίου, στην περιοχή Μέτσοβο-Λίμνη Πηγών Αώου-Χρυσοβίτσα του Δήμου Μετσόβου, και στην επαρχιακή οδό Πλατανούσα-Μονολίθι του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, βάσει της αριθμ. 64418/2548/15-06-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 15/834/15-06-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 02-08-2015, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση  βατότητας (κατολισθήσεις – καθιζήσεις - πτώσεις λίθων, κλ.π.) από απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες) στην περιοχή Αράχθου-Πλάκας του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, βάσει της αριθμ. 79909/3213/03-08-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 19/1095/04-08-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας» προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κομποτίου», αναδόχου Λάμπρου Κουτσού ΕΔΕ, μέχρι την 14-10-2015.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαίρεση και μεταφορά μεταλλικής γέφυρας "Μπέλεϋ"», προϋπολογισμού € 24.500,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Κατασκευή γέφυρας προ Πέρα Καλεντίνης επί του ρέματος Ρετσιανών» του ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 – 2013».
 • Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2015, όπως διαμορφώθηκε μετά την 4η Τροποποίησή του.
 • Έγκριση δαπανών για την προμήθεια εκλογικού υλικού και την αποζημίωση των υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.
 • Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 • Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2015, όπως διαμορφώθηκε μετά την 5η Τροποποίησή του.
 • Έγκριση ανάθεσης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα αστικού ηλεκτροφωτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 • Κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου «Network creation and promotion of castles - NetCastle», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013»  C.P.V.: 72000000-5, 79421000-1, 79400000-8, προϋπολογισμού € 138.000,00 με ΦΠΑ και ανάκληση της αριθμ. 18/1031/24-07-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Άννας Δήμα και Δήμητρας Γούλα, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) με  τίτλο «Κωδικοποίηση νομοθεσίας δημοσίων έργων, πρότυπα – προδιαγραφές - κανονισμοί»,  το οποίο θα διεξαχθεί από 21/09/2015 μέχρι 25/09/2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου προς Σαμονίβα Σουλίου, για συντήρηση πρασίνου, στους Δήμους Πάργας & Ηγουμενίτσας, Φιλιατών και στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου για την συντήρηση πρασίνου, στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου, στους Δήμους Φιλιατών και Πάργας & Ηγουμενίτσας, και για αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου στα: φράγμα Ραγίου Καλαμά, Νέα Σελεύκεια, Κεστρίνη, βάσει των αριθμ. 38700/1374/03-04-2015, 46867/17428-04-2015, 46862/1740/28-04-2015, 46858/1739/28-04-2015 και 85979/3569/26-08-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, αντίστοιχα, και των αριθμ. 9/446/07-04-2015, 11/572/06-05-2015 και 21/1193/27-08-2015 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. 90496/3732/08-09-2015 και 91378/3762/10-09-2015 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, αντίστοιχα, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση βατότητας δρόμου με μεταφορά αδρανών υλικών στο Δ.Δ. Αετού Δήμου Φιλιατών και για άρση καταπτώσεων και μεταφορά των υλικών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση –αποχιονισμός –αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου » Υποέργο: «Συντηρήσεις – Βελτιώσεις οδικών τμημάτων – κατασκευή τεχνικών στην Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του πρώην Δήμου Φαναρίου», προϋπολογισμού € 77.300,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στον Αμβρακικό Κόλπο (ΠΕ Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου) για την περίοδο 2015-2016», σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)».
 • Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και πραγματοποίησης δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση δαπανών για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 για τις ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια τηλεόρασης για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια ενός κλιματιστικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας.