Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015, η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος

2015-10-29 19:38

Τη Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10.30 μ.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού

Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 Ιωάννινα, 2ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση στέγης Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βουλγαρελίου»,προϋπολογισμού 40.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου /Π.Ε. Άρτας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υλικών για τον Ιερό Ναό Αγ. Μαξίμου του Γραικού Αρτας»,προϋπολογισμού 12.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου /Π.Ε. Άρτας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κιρκιζατών Άρτας», προϋπολογισμού 50.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση των θωρακίων του τέμπλου του Ι.Ν Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Χαλκιάδων Άρτας»,προϋπολογισμού 24.600,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου /Π.Ε. Άρτας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας  για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σελάδων Άρτας»,προϋπολογισμού 80.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση- αποκατάσταση κωδωνοστασίων Ιερών Ναών Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δόλιανης και Αγίου Γεωργίου Νεγάδων»,προϋπολογισμού 35.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Γηρομερίου Φιλιατών & Πάργας για την υλοποίηση του έργου: «Στερέωση – αποκατάσταση Ι.Μ. Μεταμορφώσεως Σωτήρος Πλακωτής»,προϋπολογισμού 50.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Στεφάνης  Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 26.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου /Π.Ε. Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση αυλείου χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 24.100,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου /Π.Ε. Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υλικών και συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας - Φιλιατών», προϋπολογισμού 1.476,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων (Π.Ε.Α.Κ.Ι.) για την υλοποίηση του έργου: «Αναβάθμιση ηλεκτρικών πινάκων στο ΕΑΝΚΙ (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 5.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος / Π.Ε. Γρεβενών και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο.) –ΔΗΜΗΤΡΑ για την  υλοποίηση του έργου: «Δημιουργία νέων λειτουργικών τροφίμων από γαλακτοκομικά προϊόντα (τυριά, γιαούρτι κλπ.) με β-γλουκάνες ή σκόνη εδώδιμων φαρμακευτικών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού ποσού 71.856,60€ και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος / Π.Ε. Γρεβενών και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο.) –ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Συλλογή , αναγνώριση, ταυτοποίηση και αξιοποίηση αυτοφυών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου με έμφαση στη διερεύνηση της περιεκτικότητας βιοδραστικών πολυσακχαριτών (β-γλουκάνες)», συνολικού ποσού 69.519,60€ (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζίτσας για την υλοποίηση της μελέτης: «Μελέτη αρδευτικού έργου μέσω ρου Καλαμά», με εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.3316/2005, προεκτιμώμενης αμοιβής 301.534,24€ με ΦΠΑ.
 15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών και του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας για την υλοποίηση της μελέτης: «Μελέτη ροής υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος», με εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.3316/2005, προεκτιμώμενης αμοιβής 233.391,49€ με ΦΠΑ.
 16. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α. – Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.) για την υλοποίηση του έργου «Γεωλογική μελέτη και Γεωτεχνική έρευνα οδοποιίας σε τμήματα των Επαρχιακών Οδών 2ης, 33ης, 12ηςα και 19ης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων», συνολικού προϋπολογισμού 319.800,00 € ( με ΦΠΑ), λόγω αλλαγής επωνυμίας του δεύτερου συμβαλλόμενου από (Ε.Κ.Β.Α.Α. – Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.) σε Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ι.Γ.Μ.Ε.
 17. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10 η , α/α 7 και Υποκατηγορία Β, ομάδα 4 η , α/α 22 ): «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 100 KW , με τον διακριτό τίτλο «BIGPOWER Ο.Ε.», η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Σκλιάβη- Μπακατσέλα» της Τ.Κ. Κυπαρίσσου του Δήμου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχδιασμού Π.Η.).
 18. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου(υποκατηγορία Α1) «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης Νομών Πρέβεζας- Άρτας- Λευκάδας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού /Γ.Γ.Υ./ Δ/νση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχδιασμού Π.Η.).
 19. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η , α/α 7): «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 500 KW, με τον διακριτό τίτλο «BIGPOWER Ο.Ε.», η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Ρέμα- Τσιμινάτι» της Τ.Κ. Γραικοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΣΕΡΙΦΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ & ΛΕΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 20. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης για το έργο (υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η ): «Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 20.000 πτηνών πάχυνσης με υφιστάμενη υδρογεώτρηση, εγκατεστημένη στη θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΑ», της Τ.Κ. Ανέζας του Δήμου Αρταίων, Π. Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Γεώργιος Χουλιάρα. (Εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 21. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης για το έργο (υποκατηγορία Α2, ομάδα 9η, a/a 204 και ομάδα 10η, a/a 5): «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 0,3 MW , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΛΙΒΑΔΙ» της Τ.Κ. Ράχης του Δήμου Αρταίων, Π. Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «Μάγγος Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχδιασμού Π.Η.).
 22. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης για το έργο (υποκατηγορία Α2, ομάδα 9 η ): «Συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος και γαλακτωμάτων, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΠΛΑΚΕΣ» της κτηματικής περιφέρειας Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων, Π. Ε. Άρτας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η).