Θέματα ημερήσιας διάταξης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

2016-02-09 18:45

Α ύριο Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου και ώρα 8:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με 33 συνολικά θέματα να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη (8 εξ΄ αυτών αφορούν στο νομό μας).

Ιδού η λίστα με τα υπό συζήτηση θέματα:

 1. 1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και συντήρηση- Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κιρκιζάτων Άρτας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με Φ.Π.Α.
 2. 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση ξυλόγλυπτων στοιχείων (Ξυλόγλυπτο Τέμπλο – Δεσποτικού Θρόνου – Άμβωνα) Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού € 24.600,00 με Φ.Π.Α.
 3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού διακλάδωση Κτιστάδες – Ραφταναίοι – Λάζαινα», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση περιοχής Κοτομίστας», προϋπολογισμού € 23.000,00 με Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομμένου Άρτας», αναδόχου Κων/νου Συγκούνα ΕΔΕ, μέχρι την 31-07-2016.
 6. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ψήνα – Δραγοψά», αναδόχου Κων/νου Κούγκουλη ΕΔΕ, μέχρι την 30-07-2016.
 7. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οχετού επαρχιακής οδού Χρυσοβίτσας - πηγές Αώου», αναδόχου Κων/νου Κούγκουλη ΕΔΕ, μέχρι την 30-07-2016.
 8. Έγκριση δαπάνης ανανέωσης του ετήσιου συμβολαίου συντήρησης για το έτος 2016 (περίοδος από 1/1/2016 έως 31/12/2016) και την αγορά και ετήσια συντήρηση για το έτος 2016 των προγραμμάτων «ACE ERP eCM – Κατασκευή» και «ACE ERP eCM - ΣΑΥ-ΦΑΥ» για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων Π.Η. & Π.Ε. Ιωαννίνων.
 9. Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των δράσεων του έργου  «Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Διακυβέρνηση της Αδριατικής»/ «Adriatic Governance Operational Plan» και ακρωνύμιο AdriGov, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “IPA ADRIATIC CBC PROGRAMME 2007-2013”
 10. Έγκριση δαπανών και ανάθεσης εργασιών για την αναπαραγωγή τουριστικών φυλλαδίων και διαφημιστικών ειδών της Περιφέρειας Ηπείρου.
 11. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητή στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων.
 12. Έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 13. Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, προηγούμενων ετών, σχετικά με τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου.
 14. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων οικ. έτους 2016.
 15. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού Αθαμάνιο – Θεοδώριανα», αναδόχου εταιρείας «Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-05-2016.
 16. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια & κατακόρυφη σήμανση οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», αναδόχου εταιρείας «Πορφύρης Κατασκευαστική – Ενεργειακή & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-04-2016.
 17. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/28-01-2016 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) έτους 2016 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού € 144.835,40 με ΦΠΑ.
 18. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 19. Έγκριση δαπάνης παράθεσης γεύματος, στα πλαίσια της επίσκεψης του Υφυπουργού Ιδιωτικών, Δημόσιων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Αλέξη Χαρίτση και  των συνεργατών του στην Άρτα, την 5 & 6 Φεβρουαρίου 2016.
 20. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την 11-02-2016, προκειμένου να παραβρεθεί σε συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου, το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 21. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, Παπαγεωργίου Δήμητρας και Σταύρου Κωνσταντίνου στην Αθήνα, για συμμετοχή στα σεμινάρια αρχικής κατάρτισης εξεταστών υποψηφίων οδηγών Ελαφρών Οχημάτων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, από 15-02-2016 έως19-02-2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 22. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Χρήστου Τσίνα, στη Θεσσαλονίκη, για την συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «Νομιμότητα και Διαφάνεια στην Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ), και θα διεξαχθεί από 08-02-2016 έως 12-02-2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 23. Διόρθωση της αριθμ. 35/1959/22-12-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το ποσό προσφοράς του μειοδότη της από 01-12-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών (Τσαμαντά – Λια – Λεπτοκαρυά – Βροσύνα)», προϋπολογισμού € 160.000,00 με ΦΠΑ.
 24. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με την αριθμ. 9757/456/03-02-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου στον Δήμο Σουλίου λόγω κατολισθήσεων.
 25. Έγκριση δαπάνης προμήθειας εξειδικευμένων ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 26. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Τσαρκοβίστα Νικολάου, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά στην πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 27. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, με ΚΤΕΛ-ΤΑΧΙ κλπ, από 11/9/2015 μέχρι Ιούνιο 2016.
 28. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας δαπάνης για την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τα πάγια κατ’ αποκοπή χορηγήματα καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για το έτος 2016.
 30. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 31. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύματος στα πλαίσια της εκδήλωσης με θέμα «Πρόληψη της Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης», που συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας.
 32. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μπλόκ Διαταγών Πορείας και Διατακτικών Οδηγών και Χειριστών, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Θεσπρωτίας.
 33. Απόφαση επί της από 30-01-2016 ένστασης της εταιρείας «ΑΒΡΑΝΑΣ Α.Τ.Ε.» κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-01-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κολομοδίων Ανθοτόπου Δήμου Ν. Σκουφά», προϋπολογισμού € 3.571.574,00 με ΦΠΑ και επί της έγκρισης του ως άνω Πρακτικού ΕΔ.