Τελευταία προθεσμία για την αποστολή δικαιολογητικών

2015-11-16 15:17

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, η τελευταία προθεσμία για την

αποστολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων φαρμακοποιών για τις εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, περιόδου Δεκεμβρίου 2015 στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας (Αριστοτέλους 17) είναι η Δευτέρα 07-12-2015, με τις εξετάσεις να διεξάγονται μια βδομάδα μετά, δηλαδή τη Δευτέρα 14-12-2015.