Συζήτηση και ψήφιση του επιχειρησιακού προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου

2015-07-22 20:39

Τον επιχειρησιακό προγραμματισμό της Περιφέρειας Ηπείρου για την περίοδο 2015-2019 συζήτησε

και ψήφισε κατά πλειοψηφία στη σημερινή του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο, αναπτυξιακής προοπτικής, το οποίο σε εκτιμώμενο προϋπολογισμό ανέρχεται σε 1,742 δισ. ευρώ, πόροι που θα επιδιωχθούν να εξασφαλιστούν από διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, με κύριο "βραχίονα" το Σύμφωνο Εταιρικής Συμφωνίας 2014-2020.  "Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, με την προσδοκία να βρεθούν πόροι", υπογράμμισε χαρακτηριστικά,  ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, δίνοντας το στίγμα των επόμενων κινήσεων της Περιφερειακής Αρχής. "Η επιτυχής υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδιασμού θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και θα συντελέσει αποτελεσματικά στη δημιουργία γενικού οφέλους", τόνισε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Σιαράβας, αναπτύσσοντας την εισήγηση εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής, υπογραμμίζοντας την "εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση" την οποία καλείται να διαχειριστεί η Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, συνοψίζοντας τη συζήτηση, υπογράμμισε ότι είναι κοινή η αγωνία για το αύριο: "Υπάρχουν- τόνισε- δύο δρόμοι. Ο ένας χωρίς επιστροφή και ο άλλος ο δύσκολος στο πλαίσιο της Ε.Ε.. Αυτό το πρόγραμμα είναι γενικό, πέρασε από τη σχετική διαβούλευση και τώρα έρχεται για τελική έγκριση. Είναι ένας Σχεδιασμός που αφορά όλη την Ήπειρο, ώστε η περιοχή μας να αλλάξει σελίδα". Σε άλλα σημεία της τοποθέτησής του αναφέρθηκε σε επιμέρους ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, τα οδικά έργα, τη διαχείριση απορριμμάτων κ.α..

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΩΝ. ΣΙΑΡΑΒΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2015-2019

H συζητούμενη σήμερα έγκριση του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας θα σηματοδοτήσει την έναρξη της διαχείρισης κρίσιμων χρηματοδοτικών μέσων, που αποσκοπούν στον περαιτέρω εμπλουτισμό της κοινωνίας και της οικονομίας της Ηπείρου, με στοιχεία που αναδεικνύουν το ανταγωνιστικό ενεργητικό της.

Με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης, κρίνω απαραίτητο να καταγράψω ορισμένα στοιχεία που αφορούν την πολιτική φυσιογνωμία της παρούσας Περιφερειακής Αρχής.

Οι αιρετές περιφερειακές αρχές δεν νομοθετούν ούτε χαράζουν τις γενικές κεντρικές κατευθύνσεις της πολιτικής του κράτους. Όμως, συμπληρώνουν και καθορίζουν στο μέτρο της γεωγραφικής κλίμακας και των αρμοδιοτήτων τους, κάθε διαδικασία που αποσκοπεί τόσο στη βελτιστοποίηση του κόστους της περιφερειακής μικροοικονομίας, όσο και στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών που καλούνται -ιδιαίτερα σήμερα σε δύσκολες συνθήκες- να δραστηριοποιούνται στα όρια της περιφέρειας.

Ο τόπος μας έχει και ενδογενή πλούσια χαρακτηριστικά, αλλά και με το πέρασμα του χρόνου απέκτησε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Διαθέτει νοσηλευτικά ιδρύματα με έργο παγκόσμιας αναφοράς, εκπαιδευτικά ιδρύματα με παράδοση και επιτυχίες, κοινωνικές υποδομές ουσιαστικής και λειτουργικής χρησιμότητας, δημόσια διοίκηση με στελέχη καταρτισμένα και εργατικά, τραπεζικό οργανισμό συνεταιριστικής βάσης, και επιχειρηματικότητα πανελλήνιας εμβέλειας με καινοτόμα και ανταγωνιστική φυσιογνωμία.

Η αιρετή Περιφερειακή Αρχή της Ηπείρου, το 2011, ανέλαβε να υπερασπιστεί τη δεδομένη παράδοση και να ορίσει τη βραχυπρόθεσμη προοπτική. Ταυτόχρονα να επανα-ορίσει τις διοικητικές δομές, τη λειτουργική οργάνωση και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό στα πλαίσια των υφιστάμενων δυνατοτήτων και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σήμερα, η Περιφερειακή Αρχή είναι υπερήφανη καθ´ ότι προτυποποίησε λειτουργικές διαδικασίες σε πανελλαδική κλίμακα, βελτιστοποίησε το χρόνο και την τεκμηρίωση της ανταπόκρισής της στο σύνολο των αιτημάτων των πολιτών, επαναπροσδιόρισε το ρόλο της τόσο ως συμπαραστάτη του πολίτη, του αυτοαπασχολούμενου, του επιτηδευματία, του βιοτέχνη, του γεωργού, του κτηνοτρόφου, του επιχειρηματία κάθε κλίμακας, όσο και σαν εταίρος σε διακρατικά προγράμματα.

 

Κυρίως όμως οργάνωσε, προγραμμάτισε και μεθοδικά υλοποίησε πλήθος έργων που εξυπηρετούν:

  • Την διαφύλαξη των περιβαλλοντικών πόρων.
  • Την ανάδειξη και διατήρηση των στοιχείων παράδοσης και πολιτισμού.
  • Την ασφαλή και ταχεία μετακίνηση προσώπων και εμπορευμάτων στα γεωγραφικά όρια της περιφέρειας.
  • Την  διαχείριση  των αποβλήτων κάθε δραστηριότητας.
  • Την εξυπηρέτηση του πολίτη & επιχειρηματία (οδηγός του πολίτη)

Δεδομένων των ανωτέρω, καταρτίσαμε ένα πρόγραμμα αναπτυξιακής προοπτικής στα πλαίσια των χρηματοδοτικών μέσων (με κύριο βραχίονα το Σύμφωνο Εταιρικής Συμφωνίας 2014-2020) που προβλέπονται να εφαρμοστούν κατά την επόμενη πενταετία, με ασφαλή οικονομοτεχνική τεκμηρίωση.

Κυρίες και Κύριοι,

Στο χέρι μας είναι να κινητοποιήσουμε κάθε αδρανή δυνατότητα και να υπερβούμε την αρνητική συνθήκη. Η επιτυχής υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδιασμού θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και θα συντελέσει αποτελεσματικά στη δημιουργία γενικού οφέλους.

Καλούμαστε να διαχειριστούμε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και απαιτείται να καταδειχθεί από όλους μας πνεύμα κατανόησης και ενότητας.

Δεν δικαιούμαστε να απογοητεύσουμε τους συμπατριώτες μας.

Αντίθετα, πρέπει παραμερίζοντας τις επιμέρους διαφωνίες μας, οι οποίες είναι κυριολεκτικά αδιάφορες για την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, στο μέτρο του δυνατού, να τους εμπνεύσουμε με υπομονή και ελπίδα για την «αυριανή μέρα».