Συστάθηκε επιτροπή «άμεσης δράσης» για τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό στους Δήμους

2019-01-15 09:01

Ενεργοποιείται ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός με βάση το νέο χάρτη, που

καθιερώνει ο «Κλεισθένης» για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, με τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Υλοποίησης Χωρικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου στο υπουργείο Εσωτερικών, η οποία αποτελείται από 14 ειδικούς, μαζί με τους αντικαταστάτες τους.Η ΕΝ.Π.Ε. αναγνωρίζοντας την αξία και το έργο της Αντιπεριφερειάρχη Ιωαννίνων κ. Τατιάνας Καλογιάννη, την επέλεξε ως εκπρόσωπό της – τακτικό μέλος, στη νέα επιτροπή άμεσης δράσης, η οποία συστάθηκε με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων  Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Οικονομίας.