Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ Ηπείρου

2022-09-28 11:09

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ που προήλθε 

από τις εκλογές της Τετάρτης 21/09/2022, και συγκροτήθηκε σε σώμα την Δευτέρα 26-09-2022 είναι η ακόλουθη :

Πρόεδρος : Χασκής Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος :Πλαστήρας Βασίλης

Γενική Γραμματέας: Αγγέλη Φωτεινή

Ταμίας: Χρήστου Αθανάσιος

Ειδικός Γραμματέας: Καμμένος Σπύρος

Αναπληρωτής Ταμίας :Μεσσήνης Σπύρος

Μέλος : Λεπίδα Βασιλική