Συνεργασία και από κοινού δράσεις των Περιφερειών Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας

2015-11-02 16:16

Με στόχο τη διαμόρφωση ανταγωνιστικών τοπικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία,

οι Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας προχωρούν στην υλοποίηση δύο έργων σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Τη σχετική απόφαση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των τριών ανωτέρω φορέων, έλαβε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας, στη σημερινή συνεδρίασή της. Αναλυτικά, πρόκειται για τις δράσεις:

  • «Δημιουργία νέων λειτουργικών τροφίμων από γαλακτοκομικά προϊόντα (τυριά, γιαούρτι κλπ.) με β-γλυκάνες ή σκόνη εδώδιμων φαρμακευτικών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού ποσού 71.856,60 ευρώ
  • «Συλλογή, αναγνώριση, ταυτοποίηση και αξιοποίηση αυτοφυών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου με έμφαση στη διερεύνηση της περιεκτικότητας βιοδραστικών πολυσακχαριτών (β-γλυκάνες)»,συνολικού ποσού 69.519,60 ευρώ.
  • Στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων θα μελετηθεί η προσθήκη β- γλυκανών ή ξηρής σκόνης εδωδίμων φαρμακευτικών μανιταριών από βιοτεχνίες παραγωγής μανιταριών της Ηπείρου και των Γρεβενών σε low- fat γιαούρτια και τυριά και θα εκτιμηθεί η σωστή αναλογία με στόχο τη δημιουργία «Λειτουργικών τροφίμων» υψηλής διαιτητικής και διατροφικής αξίας.
  • Ο σκοπός και τα οφέλη της προτεινόμενης μελέτης είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και επιστημονικής εμπειρίας σε ΜMΕ των Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας για την παραγωγή νέων ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και η αξιοποίηση γεωργικών παραπροϊόντων και αποβλήτων χαμηλού και αρνητικού κόστους (όπως τα κοτσάνια από την παραγωγή μανιταριών για την απομόνωση των β- γλυκανών) για την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Αναφερόμενη στη συγκεκριμένη δράση, η πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη τόνισε πως πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας με έντονο τοπικό ενδιαφέρον, καθώς αφορά την τοπική παραγωγή μανιταριών. «Με αντίστοιχες έρευνες και δράσεις συνδράμουμε στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και της τοπικής παραγωγής», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας πως θα καταβληθεί σημαντική προσπάθεια για την ένταξη των δράσεων στην νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο της Έξυπνης Εξειδίκευσης – Τομέας Αγροβιοδιατροφής»