Συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Ιουλίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου

2015-07-24 17:47

 

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου

προκειμένου να επιληφθεί επί των κάτωθι θεμάτων:

1) Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής Άρτας από τη διέλευση του Αράχθου ποταμού – Υποβληθέν αίτημα ΔΕΗ σχετικά με τη λειτουργία του ΥΗΣ Πουρναρίου (εξ αναβολής)

Εισήγηση: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας.

2) Λήψη απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για τη στήριξη της υποψηφιότητας «Ιωάννινα- Ήπειρος, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021» (εξ αναβολής)

Εισήγηση: Περιφερειάρχης Ηπείρου.

3) Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων  οικονομικού έτους 2014  της Περιφέρειας Ηπείρου

Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού.

4) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2015

Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού.