Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο

2019-02-14 14:30

 

Τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου  2019,  και ώρα 15.00 συνεδριάζει το Περιφερειακό 

Συμβούλιο  με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής: 

Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 1ης/21-1-2019 συνεδρίασης Π.Σ.

1.Έγκριση  1ης τροποποίησης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2019

2.Αναμόρφωση πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας προϋπολογισμού Π. Η. οικ. έτους 2019

3. Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Πωγωνίου,  για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου

4.Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ζηρού για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου

5.Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών έργων : «"APPROVE” : Advancing Public Participation and Stakeholder Engagement for  the Improvement of renewable energy policies (PGI05543) ,που υλοποιείται το πλαίσιο του διαπεριφερειακού προγράμματος συνεργασίας INTERREG EUROPE

6.Γνωμοδότηση Π.Σ. επί αιτήματος  παραχώρησης κατά χρήση έναντι τιμήματος με δημοπρασία, ακινήτου συνολικού εμβαδού 122.381,00 στην περιοχή Βάλτος, Μπόιδα-Μαυρής Ν. Πρέβεζας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1α του Ν.4061/2012, όπως ισχύει.