Συνεδριάζει αύριο η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

2015-10-13 14:45

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των

Φύλων (στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου).

Τα θέματα τα οποία θα τεθούν προς συζήτηση είναι τα εξής:

1) Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

2) Ενημέρωση των μελών για την αποδοχή των προτάσεών της από την Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου.

3) Ενημέρωση από τον ανάδοχο (TREK CONSULTING) για την πραγματοποίηση ημερίδας.

4) Λήψη αποφάσεων για το θέμα και την οργάνωση της ημερίδας.

5) Ενημέρωση από εκπροσώπους των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών Ηπείρου.