Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

2022-03-17 16:56

Συνεδριάζει αύριο ώρα 9.30  – μέσω τηλεδιάσκεψης – η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 

 

Ηπείρου με τα εξής 34 θέματα να βρίσκονγται στην μερήσια διάταξη:

Έγκριση του από 09-03-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας (και κατακύρωση του αποτελέσματος)  για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση γεφυριών Ζανάκα και Λίμνης στην Ε.Ο. Βροσύνας - Λια», προϋπολογισμού 40.000,00 €.

 1. Έγκριση του διορθωμένου προσωρινού πίνακα παρακατάθεσης και των σχετικών δαπανών (αποζημίωσης και δικηγορικών εξόδων) για την αποζημίωση ακινήτων και επικείμενων που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά Έργα Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου».
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ποταμού από φερτά υλικά στην επαρχιακή οδό Φιλιάτες – Σαγιάδα στην γέφυρα Κότσικας προς Σκεφάρι.  
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-09-2021 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, με α/α 1 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας» προϋπολογισμού 7.845.154,57 € χωρίς ΦΠΑ.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία», προϋπολογισμού € 600.000,00 με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και αντιστήριξης πρανούς που προκλήθηκαν από ρήγμα επί της 19ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 750.000,00 € με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος, αντιμετώπιση  κατολίσθησης και βελτίωση πρανών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο προς Μπεστιά».
 7. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 35706/1516/09-03-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές-καταιγίδες, χιονοπτώσεις-παγετοί στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 8. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση γνωστοποίησης της προκήρυξης (σε περίληψη) για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του 13ου Συνεδρίου Μητρικού Θηλασμού με τον Ιατρικό και Παιδιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων, στις 25 - 27 Μαρτίου 2022, στα Ιωάννινα.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με τον Αθλητικό Όμιλο Ιωαννίνων, αθλητικής εκδήλωσης - καμπ με συμμετοχή κλιμακίων των Εθνικών ομάδων παμπαίδων και πανκορασίδων, από 24 έως και 30 Απριλίου 2022, στην Κόνιτσα.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργου του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2019ΕΠ53000002 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού και λοιπού ηλεκτροφωτισμού 2019-2021».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παράθεση δείπνου στο πλαίσιο συνεργασίας του Γεωπάρκου Βίκου - Αώου και του Φυσικού Πάρκου Sauerland Rothaargerbirge της Νότιας Βεστφαλίας της Γερμανίας.
 14. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26254/1050/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/22-02-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, που αφορά στη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην Π.Ε Άρτας, στις 22-02-2022.
 15. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 33886/1415/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/05-03-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, που αφορά στη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην Π.Ε Άρτας, στις 05-03-2022.
 16. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 35432/1510/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/09-03-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, που αφορά στη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην Π.Ε Άρτας, στις 09-03-2022.
 17. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης φοιτητή Τ.Ε.Ι., σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας.
 18. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2021-2022 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, του  αριθ. 1826/20-06-2019 (Α/Α Συστήματος: 76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022.
 20. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου/ων για την στέγαση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, και των Υπηρεσιών Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός περιμετρικής αποστραγγιστικής τάφρου τριών (3) περίπου χιλιομέτρων περιοχής Ριζιών Δήμου Νικολάου Σκουφά (παροχή υπηρεσιών)».
 22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση 1ης επαρχιακής οδού και κατασκευή κυκλικού κόμβου στο Γραικοχώρι», αναδόχου «ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» μέχρι την 21-08-2022.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συντήρηση του σχεδιαστικού προγράμματος ΤΕΚΤΩΝ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 24. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022.
 25. Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α42/2022 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «3ος Ορεινός Ποδηλατικός Αγώνας», με την ονομασία  «LEAGUE XCO/ WESTCOAST MTB RACE 2022».
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος και άρση καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό Φιλιάτες – Βροσύνα στην περιοχή Φανερωμένη προς Άγιο Νικόλαο (παροχή υπηρεσιών)».
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρέματος Ασπροκκλησίου στην επαρχιακή οδό Ασπροκκλήσι – Σαγιάδα προς Λιόψη (παροχή υπηρεσιών)».
 29. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-12-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων - τεχνικά στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 461.000,00 με ΦΠΑ.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας στην Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την συλλογή στοιχείων δημιουργίας έξυπνων εφαρμογών (smart cities etc.) για το έργο κατασκευής δικτύου ποδηλατοδρόμων (Ιόνια διαδρομή) Π.Ε. Πρέβεζας».
 31. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι., σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Πρέβεζας.
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σπασμένων αναχωμάτων του ποταμού Αχέροντα στην περιοχή από Κυψέλη μέχρι Σταυροχώρι και από Βουβοπόταμο μέχρι Μουζακέικα (παροχή υπηρεσιών)».
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δημοσίευση  της ανακοίνωσης, για την πρόσληψη με συμβάσεις μίσθωσης έργου, δύο (2) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AETHER - Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» (MIS 5070064) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».