Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

2016-07-18 16:54

 Αύριο Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται 57 θέματα (5 εξ΄αυτών αφορούν στο Νομό θεσπρωτίας) .

Ιδού ηλίστα των προς συζήτηση θεμάτων:

 1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β’ τρίμηνο έτους 2016 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Παλαιοχώρι Συρράκου - Κοτομίστα», αναδόχου «Κωνσταντινίδη Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 30-10-2016.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 25ης Επαρχιακής Οδού», αναδόχου «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 05-09-2016.
 4. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης ΦΠΑ και τακτοποιητικού ως προς τις ποσότητες) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΜΙΚ. & ΜΕΓ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΜΙΚ. & ΜΕΓ. ΓΟΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Τ.Κ. ΣΥΡΡΑΚΟΥ & ΚΑΛΑΡΥΤΩΝ, ΤΟΥ Δ.Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑ.
 5. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης ΦΠΑ και τακτοποιητικού ως προς τις ποσότητες) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή σαρζανέτ και λοιπές εργασίες οδοποιίας στη Χ.Θ. 84+500 προς Μόλιστα», αναδόχου Γεώργιου Ντάφλη Ε.Δ.Ε.
 6. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης ΦΠΑ και τακτοποιητικού ως προς τις ποσότητες) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού στο Θεογέφυρο Ζίτσας», αναδόχου Δημήτριου Τσομπίκου Ε.Δ.Ε.
 7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης ΦΠΑ και τακτοποιητικού ως προς τις ποσότητες) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού διακλάδωση Κτιστάδες – Ραφταναίοι - Λάζαινα», αναδόχου Δημήτριου Τσομπίκου Ε.Δ.Ε.
 8. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης ΦΠΑ και τακτοποιητικού ως προς τις ποσότητες) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Μόλιστα - Γαναδιό», αναδόχου Γεώργιου Ντάφλη Ε.Δ.Ε.
 9. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομμένου Άρτας», αναδόχου Κων/νου Συγκούνα ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2016.
 10. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Ριζό της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη Ε.Δ.Ε.
 11. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ)  του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης στέγης Ι. Μ. Σπηλαιώτισσας Αρίστης Ζαγορίου», αναδόχου Γεωργίου Νανάκη.
 12. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης ΦΠΑ και τακτοποιητικού ως προς τις ποσότητες) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι. Ν. Αγ. Τριάδας Καβαλλαρίου», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη.
 13. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης για την επέκταση δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ και τον ηλεκτροφωτισμό κτιρίου στα πλαίσια του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – Αποκατάσταση Ι.Μ. Αγ. Μαρίνας Χαραυγής Φιλιατών».
 14. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης της προμήθειας για την αντικατάσταση παλαιών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 15. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού τακτικού (ανοικτού) διεθνή διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου» και έγκριση δαπανών για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης της διακήρυξης.
 16. Έγκριση διαδικασίας συλλογής σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 31.000,00 με ΦΠΑ. 
 17. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/13-07-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού τακτικού (ανοικτού) διεθνούς διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), για διάρκεια τριών (3) ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού της βασικής σύμβασης και του δικαιώματος προαίρεσης € 8.488.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).
 18. Έγκριση μετακίνησης του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και στελεχών της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Bolzano της Ιταλίας, το χρονικό διάστημα 20-24/7/2016, για να συμμετάσχουν σε συνάντηση εργασίας για θέματα τουριστικής ανάπτυξης και μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και προβολή των χιονοδρομικών κέντρων της Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 19. Έγκριση μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κ. Κωνσταντίνου Σιαράβα στην Αθήνα, από 14 έως 15-07-2016 για να συμμετάσχει σε σύσκεψη για την αναστύλωση του γεφυριού της Πλάκας και του υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, Νικολάου Κρικώνη, το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 20. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 13-07-2016, σύμφωνα με την αριθμ. 63447/3385/13-07-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κλ.π.) στην περιοχή Λίμνη Πηγών Αώου του Δήμου Μετσόβου.
 21. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 22. Έγκριση συνδιοργάνωσης, από την Περιφέρεια Ηπείρου, Φιλικού Τουρνουά Ποδοσφαίρου και έγκριση σχετικών δαπανών.
 23. Έγκριση συνδιοργάνωσης, από την Περιφέρεια Ηπείρου, Πανελληνίων Αγώνων Ορεινής Τοξοβολίας και έγκριση σχετικών δαπανών.
 24. Έγκριση συνδιοργάνωσης, από την Περιφέρεια Ηπείρου, διακρατικής θεατρικής παράστασης στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης και έγκριση σχετικών δαπανών.
 25. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ύδρευση οικισμού Φανερωμένης Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού € 24.600,00 με Φ.Π.Α.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή ομβροδεξαμενής στη θέση “Μιτσικέλι” Τ.Κ. Καβαλλαρίου», προϋπολογισμού € 24.600,00  με Φ.Π.Α.
 28. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-07-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας παράλληλου δρόμου στην Εγνατία οδό προς το Μικρό Περιστέρι», προϋπολογισμού € 40.350,00 με Φ.Π.Α. η οποία απέβη άγονος, και επαναδημοπράτηση του έργου, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
 29. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς στο τμήμα Γέφυρα Αγίων - Κτίσματα - Κακαβιά», αναδόχου ‘ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.’ μέχρι την 30-09-2016.
 30. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-06-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζημιών στραγγιστικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 22.000,00 με ΦΠΑ.
 31. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
 32. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 65.000,00 με Φ.Π.Α.
 33. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (άρση καταπτώσεων, πλημμύρα, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κλπ), από 11-02-2016, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 637/Φ.300.09.ΜΙΜΟ-12/2/2016 (ΑΔΑ: 6ΨΘΝ7Λ9-ΝΩΡ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 34. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (άρση καταπτώσεων, πλημμύρα, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κλπ), από 02-03-2016, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1025/Φ.300.09.ΜΙΜΟ-7/3/2016 (ΑΔΑ: 67ΜΘ7Λ9-663) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 35. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλειστού συστήματος παρακολούθησης στην έδρα και στα ιβαροφυλάκια Άγιο Νικόλαο, Βασιλάδι, Άγιο Ονούφριο, Αΐβαρο και Γιμένη ιχθυοτροφείου Λογαρού», από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Λογαρού.
 36. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας (με τον Ποντιακό Σύλλογο Βίγλας Άρτας «Οι Πρόσφυγες», με τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Καπνών Σκούπας «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ», με την Αδελφότητα Θεοδωριανιτών Άρτας και με τον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Μεσούντας «Ο Έλατος») και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 37. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Άρτας, Παππά Γεώργιου και Ντζαμίλη Παναγιώτη, στο 2ο εξ’ αποστάσεως Θερινό Σχολείο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) με αντικείμενο: «Διαχείριση Λυμάτων και Βιοστερεών - Wastewater and Biosolids Management, (WWSS16)», από 18-23 Ιουλίου 2016.
 38. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/04-07-2016 (αποσφράγισης προσφορών) και Νο2/14-07-2016 (αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2016-2017 (έως 31-08-2017) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.
 39. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας με το Φιλοπρόοδο Όμιλο Παραμυθιάς τον Ο.Λ.ΗΓ. και το Δήμο Σουλίου (Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών «ΦΩΤΙΚΑΙΩΝ ΓΑΙΑ») και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 40. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Κορύτιανης, Νεράιδας, Κυπάρισσου και Παλαιοχωρίου λόγω καταπτώσεων, βάσει της αριθμ. 44565/2263/23-05-2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 14/741/24-05-2016 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 41. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις α) για αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου στο τοπικό διαμέρισμα Παλαιοχωρίου Δήμου Φιλιατών, β) για αποκατάσταση οδικού δικτύου στο Τ.Δ. Ασπροκκλησίου λόγω κατολισθήσεων και γ) για βελτίωση πρόσβασης επαρχιακού οδικού δικτύου στο Τ.Δ. Πετουσίου Δήμου Παραμυθιάς λόγω κατολίσθησης, από την 23-06-2016, σύμφωνα με τις αριθμ. 56697/2993, 56698/2994 και 56699/2995/23-06-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 18/960/01-07-2016 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 42. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μπλοκ διατακτικών για το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 43. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-06-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», Υποέργο: «Ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, τεχνικά έργα και σημάνσεις σε περιοχές του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 297.000,00 με ΦΠΑ.
 44. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Αποχιονισμός – Αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Στεφάνης Δήμου Πρέβεζας», αναδόχου εταιρείας «Αναστασόπουλος Δ. – Βασιλείου Αφοί Ο.Ε.», μέχρι την 29-10-2016.
 45. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών οδού Κρυοπηγής – Ε.Ο.19», αναδόχου Χαρίκλειας Τριβλή, μέχρι την 13-11-2016.
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στον Αμβρακικό Κόλπο (ΠΕ Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου) για την περίοδο 2016-2017», σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007.
 47. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (μουσική εκδήλωση από τη φιλαρμονική ΟΡΦΕΑΣ).
 48. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 49. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων, για έργο της Π.Ε. Πρέβεζας («Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου»).
 50. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 51. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων, για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια συστήματος ψηφιοποίησης ακτινογραφιών» της Π.Ε. Πρέβεζας.
 52. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης για τη μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2016-2017.
 53. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου (Ν.4354/2015).
 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μισθοδοσίας για τη μετακίνηση υπαλλήλου από την Π.Ε Θεσπρωτίας στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 55. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19ης επαρχιακής οδού Διχούνι – Ραδοβίζι- Γρανίτσα», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.
 56. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού προς Αετομηλίτσα», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.
 57. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αγία Παρασκευή – Φούρκα», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.