Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

2016-04-13 15:49

Αύριο Πέμπτη 14-04-2016 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

(Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), 40 συνολικά θέματα να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη (3 εξ΄αυτών αφορούν στο νομό Θεσπρωτίας με έαν εκ των τριών να αφορά άμεσα στην Πέρδικα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2016 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Μεσοπόταμος - Πρέβεζα», προϋπολογισμού 80.000,00  με Φ.Π.Α.
 3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων Πέρδικα – Σύβοτα Ν. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 110.000,00 με Φ.Π.Α.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Ιωάννινα - Καλπάκι», προϋπολογισμού 80.000,00 με Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση εθνικής οδού Πρέβεζας - Πάργας», προϋπολογισμού 24.600,00 με Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τμημάτων Ε.Ο Ιωαννίνων – Γ. Πλάκας – Ραφταναίων - Πραμάντων»  αναδόχου  Δημητρίου Τσομπίκου μέχρι την 12-07-2016.
 7. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου», αναδόχου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ, Ε.Δ.Ε. μέχρι την 12-05-2016.
 8. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Αρτοπούλα – Παρδαλίτσα – Βαλανιδιά – Άγιος Νικόλαος», αναδόχου εταιρείας «R.V.R. Κατασκευαστική Ε.Π.Ε.», μέχρι την 07-07-2016.
 9. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια - Σιστρούνι», αναδόχου εταιρείας με δ.τ. «INTRAKAT AE»,  μέχρι την 25-12-2016.
 10. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων Βελτίωση επαρχιακής οδού 1α από κόμβο Αμφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ» μέχρι την 30-04-2016.
 11. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-03-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Νεγάδες», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
 12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας Παλαιοχώρι – Ανατολική», προϋπολογισμού 70.000,00», με Φ.Π.Α.
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση πρόσβασης επαρχιακής οδού προς Αναργύρους», προϋπολογισμού 12.350,00 με Φ.Π.Α.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου και λοιπές εργασίες οδοποιίας στην 3η επαρχιακή οδό τμήμα Γέφυρα Τσιμόβου – Κέδρος», προϋπολογισμού 24.600,00 με Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 16. Έγκριση του Πρακτικού 5/12-04-2016 της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2015-2016, προϋπολογισμού € 188.866,38 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 17. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου στην Λευκωσία της Κύπρου, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ», που διοργανώνεται το χρονικό διάστημα 15-17/04-2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 18. Έγκριση μετακίνησης στελεχών της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Ρώμη, για την εκπροσώπησή της σε εκδήλωση για τον τουρισμό και τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής, που διοργανώνει στις 21/04/2016 σε συνεργασία με την Ελληνική πρεσβεία και τον ΕΟΤ, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 19. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση, με τους Δήμους  Ιωαννιτών και Δωδώνης και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών, εκδήλωσης και συναυλίας κατά του σχολικού εκφοβισμού και έγκριση σχετικών δαπανών.
 20. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αμοιβή ανεξάρτητου και πιστοποιημένου εκτιμητή Απαλλοτριώσεων του έργου: Έργα συλλογής – μεταφοράς – επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δ. Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δ. Πάργας Π.Η.», προϋπολογισμού δαπάνης € 2.460,00 με ΦΠΑ.
 21. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-03-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Κεραματών Άρτας», προϋπολογισμού 21.000,00 με ΦΠΑ.
 22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου Νεοχωρίου)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ, ΚΟΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΓΚΑΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΦΟΥ, ΛΗΔΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ», μέχρι την 23-06-2016.
 23. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για την «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, Αλιευτικού Συνεταιρισμού Ανέζας», προϋπολογισμού € 10.272.66 με ΦΠΑ.
 24. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για την «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας - Καλογερικού», προϋπολογισμού € 4.538,70 με ΦΠΑ.
 25. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση στύλων της ΔΕΔΔΗΕ στο δρόμο Άρτας – Ευρυτανίας για το έργο «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας - Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι - Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας - Α' φάση)».
 26. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας (με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άρτας «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ», χορωδιακής εκδήλωσης, στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων για το έτος «Γιάννη Μόραλη», και με τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο «ΣΚΟΥΦΑΣ» Άρτας, της συμμετοχής της Φιλαρμονικής του, στις επετειακές εκδηλώσεις για την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 27. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας.
 28. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας.
 29. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών  της Π.Ε. Άρτας, βάσει των αριθμ. Ι/24-03-2016 και  ΙΙ/06-04-2016 Πρακτικών  της Επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών της αριθμ. οικ. 1173/16-03-2016 σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 30. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 31. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για της ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε Θεσπρωτίας.
 32. Ματαίωση της διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Αποχιονισμός – Αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 30.000,00 με ΦΠΑ, λόγω κωλύματος της προβλεπόμενης διαδικασίας και επαναδημοπράτηση του έργου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
 33. Ματαίωση της διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση Οδού και Περιβάλλοντος Χώρου Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης Πρέβεζας», προϋπολογισμού 15.000,00 με ΦΠΑ, λόγω κωλύματος της προβλεπόμενης διαδικασίας και επαναδημοπράτηση του έργου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
 34. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 22-01-2016 και 19-02-2016 αντίστοιχα, για επείγουσες εργασίες: α) ενίσχυσης αναχώματος ποταμού Αχέροντα στην περιοχή Βουβοποτάμου β) απόφραξης εσοδευτικών στομίων στο ιχθυοτροφείο Τσοπέλι, γ) ενίσχυσης αναχώματος ποταμού Αχέροντα στο Καστρί και καθαρισμός περιμετρικής τάφρου στην Αμμουδιά, και δ) καθαρισμού 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας στο τμήμα διασταύρωση Πάργας – Πάργα, βάσει των αριθμ. πρωτ. 5858/89, 5862/90 & 5863/91/21-01-2016 και 14439/288/18-02-2016, αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και της αριθμ. 6/278/29-02-2016 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 35. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πραγματοποίησης δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 330 με Κ.Α. 2015ΕΠ33000001 «Προσδιορισμός και ταυτοποίηση καινοτόμων προϊόντων Π.Ο. ή Π.Γ.Ε. Αμβρακικού συγκεκριμένων ειδών της ιχθυοπανίδας του Αμβρακικού κόλπου στο πλαίσιο της αξιοποίησης και της αειφόρου διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων του κόλπου (π. κ. 2012ΣΜ64000003)».
 36. Έγκριση ματαίωσης της μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας και της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης, λόγω μη κατάθεσης προσφοράς και επανάληψή της, χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης και έγκριση παράτασης ισχύος υφισταμένης σύμβασης.
 37. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή του τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2016.
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση οδού Αμπελιά προς Πεδινή», προϋπολογισμού 24.600,00 με Φ.Π.Α.
 39. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2016, στην Π.Ε Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 86.972,89 € με ΦΠΑ (23%).
 40. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη αναδόχου για «τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 18.070,67 € με ΦΠΑ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Μέλη Ο.Ε.

Τακτικά

Ντέτσικας Κων/νος, περιφερειακός σύμβουλος,

Παπαδημητρίου Κων/νος (Ντίνος), περιφερειακός σύμβουλος

Λάζος Ιωάννης, περιφερειακός σύμβουλος

Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), περιφερειακός σύμβουλος

Μπάγιας Μιχαήλ, περιφερειακός σύμβουλος

Τσίκαρης Βασίλειος, περιφερειακός σύμβουλος

Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης), περιφερειακός σύμβουλος

Κωτσαντής Κων/νος, περιφερειακός σύμβουλος

Αναπληρωματικά

Βαρέλης Δημήτριος, περιφερειακός σύμβουλος

Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ), περιφερειακός σύμβουλος

Καττής Νικόλαος, περιφερειακός σύμβουλος

Τύρου – Ούζα Αναστασία (Νατάσσα), περιφερειακός σύμβουλος

Παπαγρηγορίου Νικόλαος, περιφερειακός σύμβουλος,

Πάϊκας Σπυρίδων, περιφερειακός σύμβουλος

Ζάψας Γεώργιος, περιφερειακός σύμβουλος

Μπασιούκας Κων/νος, περιφερειακός σύμβουλος