Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

2015-10-22 15:04

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 9:30 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Ηπείρου, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει επί 42 συνολικά θεμάτων (5 εξ΄αυτών αφορούν στο νομό Θεσπρωτίας), όσα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επί της ουσίας πρόκειται για επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης, από 16-10-2015 συνεδριάσεως.

Ιδού η λίστα των υπό συζήτηση θεμάτων:

 1. Κατάρτιση του σχεδίου της 6ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (ΣΑΕΠ 018/8).
 3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-10-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Καστρίτσας», προϋπολογισμού € 81.481,00 με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση οδοφωτισμού οδού προσέγγισης Θεάτρου Δωδώνης», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
 5. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης επί της Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Αθαμάνιου», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-09-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τμημάτων Ε.Ο. Ιωαννίνων – Γ. Πλάκας – Ραφταναίων - Πραμάντων», προϋπολογισμού € 49.000,00 με ΦΠΑ.
 7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΟΚΚΑΣ, ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ & ΚΑΛΑΜΙΑΣ Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ» προϋπολογισμού € 8.690.000,00 με ΦΠΑ.
 8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς στο τμήμα Γέφυρα Αγίων – Κτίσματα – Κακαβιά», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – Αποκατάσταση Ι.Μ. Αγ. Μαρίνας Χαραυγής Φιλιατών», αναδόχου ΕΝΤΙ ΡΑΦΤΗ μέχρι την 08-07-2016.
 10. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου», αναδόχου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ, Ε.Δ.Ε. μέχρι την 12-12-2015.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – οδού Πετροβούνι – Παλαιοχώρι Συρράκου», προϋπολογισμού € 23.000,00 με Φ.Π.Α.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού Κτιστάδων – Ραφταναίων προς Γέφυρα Γκόγκου – Μιχαλίτσι», προϋπολογισμού € 24.000,00 με Φ.Π.Α.
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή σαρζανέτ και λοιπές εργασίες οδοποιίας στη Χ.Θ. 84+500 προς Μόλιστα», προϋπολογισμού € 12.000,00 με Φ.Π.Α.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοίτης ποταμού επί της 46ης επαρχιακής οδού στη θέση Κοπατσίνα», προϋπολογισμού € 24.600,00 με Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή σαρζανέτ στην περιοχή Μπαλντούμας Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 24.600,00 με Φ.Π.Α.
 16. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-10-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων προστασίας στον ποταμό Μετσοβίτικο στην θέση Τσομπανάκι στο Ανήλιο Μετσόβου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 17. Έγκριση του από 19-10-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2016 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 18. Έγκριση του Πρακτικού Ι/20-10-2015 της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου του έργου  «Υλοποίηση των Δράσεων 2.2. Προωθητικό Υλικό (Π.2.2.5.) και 5.2. Δημιουργία Τουριστικών Πακέτων (Π.5.2.5.) του έργου  “I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy”», προϋπολογισμού € 19.320,00 με ΦΠΑ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013».
 19. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Χριστοδούλου Κων/νου, στο Λονδίνο, από 01 έως 06/11/2015, για τη συμμετοχή του, ως συντονιστής της ομάδας εργασίας του έργου «Cult.Routes: Cross-border Cultural Routes» στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel Market που θα πραγματοποιηθεί στις 02-05/11/2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 20. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Γεωργάκη Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη από 03 έως 06-11-2015, για την παρακολούθηση σεμιναρίου το οποίο διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 04 έως και 06-11-2015 με θέμα «Επίσημος έλεγχος στον τομέα επεξεργασίας τροφίμων φυτικής προέλευσης» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 21. Ανάκληση της έγκρισης διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, της ΞΕΡΑ Μαρίνας - Έλλης, σπουδάστριας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας (αριθμ. 26/1422/08-10-2015 απόφαση της Ο.Ε.).
 22. Έγκριση δαπάνης για την αλλαγή μπαταριών στο σύστημα πυρανίχνευσης, του κτιρίου όπου στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ηπείρου.
 23. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση της σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την πρόσβαση στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «NOMOΣ», για το διάστημα από 01-11-2015 έως 31-10-2016.
 24. Απόφαση επί των προδικαστικών προσφυγών των: Κασσάρου Στέργιου, «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.», Θεοφάνη Χήτου και Ζήκα Κων/νου σχετικά με τον διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2017), συνολικού προϋπολογισμού € 5.918.418,21 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.
 25. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 26. Απόφαση επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι/07-10-2015 (ορθή Επανάληψη) της Επιτροπής Διεξαγωγής του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 & 2016-2017 (από 01-12-2015 μέχρι 31-08-2017) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, και επί της έγκρισης του ως άνω Πρακτικού.
 27. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, και των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) έτους 2016, προϋπολογισμού  € 144.835,40 με ΦΠΑ, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των ΝΠΔΔ Ν. Άρτας.
 28. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πρόσληψη ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας.
 30. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-10-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση στραγγιστικών τάφρων Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 31. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-10-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου Καστανιά - Τετράκωμο», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
 32. Έγκριση απευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση δρόμου Κάτων Κωστηλάτα - Βιτσέλι», προϋπολογισμού δαπάνης € 15.000,00 με ΦΠΑ.
 33. Έγκριση μετακίνησης του Δ/ντή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, Αριστοτέλη Μπακόλα, στην Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από 22.10.2015 έως 23.10.2015 προκειμένου να συμμετάσχει σε προγραμματισμένη συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης/ Υπηρεσία (Τ.Ε.Θ.Α.) με σκοπό την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για το στρατόπεδο «Παπακώστα» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 34. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου στην Αθήνα, την 23.10.2015, για την μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας (συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης/ Υπηρεσία Τ.Ε.Θ.Α.) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 35. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Κυζιρίδου Ελένης, στην Θεσσαλονίκη 03-07/11/2015, για να παρακολουθήσει Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ  με τίτλο «Επίσημος έλεγχος στον τομέα επεξεργασίας τροφίμων φυτικής προέλευσης» που θα διεξαχθεί από 04/11/2015 έως 06/11/2015  και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 36. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
 37. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/16-09-2015 και Νο2/07-10-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.
 38. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2016.
 39. Έγκριση μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, Κάτσιου Νικολάου, στην Αθήνα, από 03 έως 06-11-2015, για να παραβρεθεί στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 40. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για καθαρισμό κοίτης ποταμού Καλαμά στο ύψος του φράγματος Ραγίου, καθαρισμό φράγματος Ραγίου από φερτά υλικά (δένδρα κλπ) και αποκατάσταση αποστραγγιστικού αύλακα στον κάμπο Βρυσέλλας, βάσει των αριθμ. 91366/3761/10-09-2015, 99667/4090/02-10-2015 και 99659/4088/02-10-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, αντίστοιχα, και της αριθμ. 26/1442/08-10-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 41. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Γεωτεχνική – εδαφοτεχνική μελέτη έργων ανάσχεσης βραχοπτώσεων τμήματος Ανθούσα – Αγιά της 5ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου σύμπραξης μελετητών «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», μέχρι την 26-02-2016.
 42. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, Φιλίας Ρέπα, στην Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. το οποίο θα διεξαχθεί από 02/11/2015 μέχρι και 13/11/2015, με θέμα «Οργάνωση και χρονοπρογραμματισμός έργων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.