Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

2015-10-15 15:53

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της

Περιφέρειας Ηπείρου, με 41 συνολικά θέματα να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξης.

 Ιδού τα προς συζήτηση θέματα:

 1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ’ τρίμηνο έτους 2015 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΛΟΜΟΔΙΩΝ – ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ», προϋπολογισμού € 3.571.574,00 με ΦΠΑ.
 3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΗΣ Δ.Ε. ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ» προϋπολογισμού € 4.002.000,00 με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Πωγωνίου», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-11-2015.
 5. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κόμβους Αυγού, Μουσιωτίτσας, Παντάνασσας», αναδόχου Δημητρίου Λαγού, μέχρι την 23-02-2016.
 6. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση δύο (2) αντλιοστασίων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαδημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμου Δωδώνης & Σελλών», του έργου της ΣΑΕΠ 018/8 Περιφέρειας Ηπείρου με Σ.Α. 2013ΕΠ01880017, αναδόχου εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ».
 7. Έγκριση κατανομής πίστωσης για τον καθαρισμό υδρορροών, και επισκευή στεγών, κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000007.
 8. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 23.000,00 με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Αρτοπούλα – Παρδαλίτσα – Βαλανιδιά – Άγιος Νικόλαος», αναδόχου εταιρείας «R.V.R. Κατασκευαστική Ε.Π.Ε.», μέχρι την 07-04-2016.
 10. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση καθιζήσεων επαρχιακής οδού Χίνκα – Ζόργιανη - Πολύγυρος», αναδόχου εταιρείας «Μιλτιάδης Κουμπής &  ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 22-03-2016.
 11. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση του δικτύου οδοφωτισμού στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 1α από κόμβο Αμφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης», πηγή Σαντινίκο.
 12. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην έκθεση «Foodex Saudi», που διοργανώνεται στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, το χρονικό διάστημα 17-20/11/2015.
 13. Έγκριση των Πρακτικών 5/15-09-2015 και 6/12-10-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων στις Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού € 72.218,84 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER της Περιφέρειας Ηπείρου, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 14. Έγκριση του Πρακτικού ΙII/14.10.2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πέντε (5) επιβατικών αυτοκινήτων εννέα (9) θέσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ENVIRONMENTAL PARK” (EPA) – Πακέτο Εργασίας 4», προϋπολογισμού € 190.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 15. Έγκριση του Πρακτικού ΙII/14.10.2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)  της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ηπείρου για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας (WPs) 3, 4 & 5 του Έργου με τίτλο “Environmental Park,  προϋπολογισμού € 83.660,00 με ΦΠΑ, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 16. Έγκριση δαπάνης για την δέσμευση διαδικτυακού ονόματος του Ιστοχώρου της Περιφέρειας Ηπείρου.
 17. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνός Νοεμβρίου).
 18. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για πληρωμή εισφορών του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
 19. Έγκριση κατανομής δαπανών του κονδυλίου «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις Ηρτημένης Εσοδείας) Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2014», του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.).
 20. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Ιωαννίνων, Βασίλειου Μαγγιώρου, στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατάρτισης του ΕΦΕΤ, με τίτλο «Ανάλυση επικινδυνότητας «risk assessment», που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27-10-2015, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 21. Έγκριση ανάθεσης της γενικής επισκευής και συντήρησης, γέφυρας τύπου μπέλεϋ στο Εκκλησοχώρι του Δήμου Ζίτσας, του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης € 14.850,00 πλέον ΦΠΑ.
 22. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 23. Έγκριση άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της υπ’ αριθμ. 75/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων.
 24. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών και έγκριση σχετικών δαπανών.
 25. Έγκριση του Πρακτικού 1/14-10-2015 της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2015-2016, προϋπολογισμού € 129.472,84 € με ΦΠΑ.
 26. Απόφαση α) επί της από 08-10-2015 ένστασης της Αικατερίνης Αλυμάρα, κατά του από 05-10-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην παλαιά γέφυρα Άρτας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ και β) επί της έγκρισης του ως άνω Πρακτικού της ΕΔ.
 27. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-10-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαίρεση και μεταφορά μεταλλικής γέφυρας "Μπέλεϋ"», προϋπολογισμού € 24.500,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Κατασκευή γέφυρας προ Πέρα Καλεντίνης επί του ρέματος Ρετσιανών» του ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 – 2013».
 28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας προ Πέρα Καλεντίνης επί του ρέματος Ρετσιανών», αναδόχου ΚΑΘΕΤΟΣ Α.Ε., μέχρι την 15-11-2015.
 29. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας (με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστανιάς «Η ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ», της Γιορτής Κάστανου & Τσίπουρου) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 30. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών - μεταμοσχευμένων Π.Ε. Άρτας, για το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015.
 31. Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης που αφορά στην μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, έτους 2015 (έως 30/11/2015) για Ε.Μ.Δ., χιλιομετρική αποζημίωση & επίδομα ενοικίου.
 32. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 33. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
 34. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών για το Τμήμα Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 35. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σαρμπάνη Χρυσούλας, στην Αθήνα, προκειμένου να παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με τίτλο «Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων – Εφαρμογή Νομικού Πλαισίου», που θα διεξαχθεί από 20/10/2015 μέχρι 23/10/2014 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 36. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Λιόντου Βασιλείου, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας, για  την πληρωμή δαπάνης  για ταχυδρομικά έξοδα της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2015.
 37. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 38. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργο της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 39. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας για τον εορτασμό εθνικών επετείων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 40. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Πρέβεζας, Γάτσιου Αναστασίου, στην Πάτρα, για συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ., από 19 έως 23-10-2015, με θέμα «Σχεδιασμός και εφαρμογή ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 41. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, και των όρων της πρόσκλησης, για την διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, και έγκριση τροποποίησης δρομολογίων.