Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

2015-08-11 21:24

Την Τετάρτη 12-08-2015 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με σκοπό την επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 04-08-2015 συνεδριάσεως. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνονται 27 συνολικά θέματα, με πέντε (5) εξ΄αυτών να αφορούν στο νομό Θεσπρωτίας.

Η λίστα των υπό συζήτηση θεμάτων έχει ως εξής:

1) Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση περιοχής Δεματίου και Πέτρας Ζαγορίου», αναδόχου εταιρείας «Μιλτιάδης Κουμπής &  ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 31-12-2015.

2) Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση καθιζήσεων επαρχιακής οδού Χίνκα – Ζόργιανη - Πολύγυρος», αναδόχου εταιρείας «Μιλτιάδης Κουμπής &  ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 22-10-2015.

3) Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 09-08-2015, σύμφωνα με την αριθμ. 81962/3346/10-08-2015  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την απομάκρυνση επικίνδυνων βράχων στις επαρχιακές οδούς Μέτσοβο-Ανήλιο και Ανήλιο-Χαλίκι του Δήμου Μετσόβου, δεδομένου ότι δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών.

4) Έγκριση αποκλεισμού προσφορών συμμετεχόντων – βάσει των σχετικών αιτημάτων τους – στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017.

5) Έγκριση δαπάνης για την χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/88 στον πρώην υπάλληλο της Περιφέρειας Ηπείρου, Ντότσικα Αθανάσιο.

6) Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνός Σεπτεμβρίου).

7) Έγκριση συνδιοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης «Λυρική Παμβώτις 2015» και έγκριση σχετικών δαπανών.

8) Έγκριση συνδιοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης «Νάιος Δρόμος» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

9) Έγκριση μετακίνησης των κτηνιάτρων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ανδρέου Φίλιππα και Ντόντορου Αικατερίνης, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους σε σεμινάριο  με Θέμα: «Εφαρμογή του Προγράμματος Βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και των βοοειδών και συζήτηση επί σχεδίου 2 Νέων Υπουργικών Αποφάσεων», το οποίο διοργανώνει το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης  στις 11 Σεπτεμβρίου  2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

10) Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-07-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 16ης επαρχιακής οδού Γωνιά – Ανεμορράχη – Σγάρα – Άγναντα – Κτιστάδες – όρια νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.

11) Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-07-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Αστροχώρι–Μεγαλόχαρη–Μεσόπυργος», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.

12) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας προ Πέρα Καλεντίνης επί του ρέματος Ρετσιανών», αναδόχου ΚΑΘΕΤΟΣ Α.Ε., μέχρι την 30-09-2015.

13) Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας (με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Άρτας, των εκδηλώσεων στα πλαίσια της 13ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών και με τον Μορφωτικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Κωστακιών Άρτας, των εκδηλώσεων στα πλαίσια της 25ης συνάντησης Ελληνικών Χορευτικών Συγκροτημάτων) και έγκριση των σχετικών δαπανών.

14) Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών - μεταμοσχευμένων Π.Ε. Άρτας, για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2015.

15) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης, που αφορά στο μηνιαίο επιμίσθιο μόνιμης υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας.

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

16) Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την επισκευή οδοστρώματος στο 1ο χλμ της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Σαγιάδας, για μεταφορά αδρανών υλικών προς βελτίωση δρόμου πρόσβασης πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Τ.Δ. Τσαμαντά Δήμου Φιλιατών και για βελτίωση επαρχιακής οδού Κεραμίτσας- Μαλουνίου, βάσει των αριθμ. 67893/2706/24-06-2015, 72232/2845/08-07-2015 και 72236/2846/08-07-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας αντίστοιχα, και της αριθμ. 17/957/10-07-2015 αποφάσεως ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

17) Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για συντήρηση δρόμου Πολιτικής Προστασίας στο Δ.Δ. Κυπαρίσσου Δήμου Φιλιατών και για διάνοιξη δρόμου πρόσβασης Πολιτικής Προστασίας στο Δ.Δ. Σαμονίβας Δήμου Σουλίου, βάσει των αριθμ. 74566/2958 και 74577/2959/16-07-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας αντίστοιχα, και της αριθμ. 18/1032/24-07-2015 αποφάσεως ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

18) Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

19) Επικαιροποίηση της αριθμ. 14/583/28-04-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την δαπάνη για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Θεσπρωτίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την με αριθμό κατάθεσης 1976/2010 Αίτηση Αναιρέσεως και των με αριθμό 809/2012 προσθέτων λόγων αυτής, της αριθμ. 160/2009 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, του Σπυρίδωνος Νίκα, κατοίκου Πηγαδουλίων του Δήμου Φιλιατών Θεσπρωτίας.

20) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.

21) Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-07-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 – 2016 (2013ΕΠ03000016)» (Υποέργο: «Καθαρισμός ποταμού Μπόιδα – Μαυρής»), προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.

22) Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για την αποζημίωση σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες της Π.Ε. Πρέβεζας.

23) Έγκριση πραγματοποίησης συμπληρωματικής δαπάνης, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης (λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 13 σε 23%), για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017.

24) Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

25) Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της αρ. πρωτ. 67889/1888/24-6-2015 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της αναδόχου εταιρείας ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Ε. «Τ.Ε.Μ.Α.», για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια – τοποθέτηση σωλήνων άρδευσης».

26) Απόφαση επί του αιτήματος του Θεόδωρου Τόλη του Αναστασίου, για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης, βάσει της από 22-7-2015 αγωγής του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, για δαπάνη παροχής υπηρεσιών.

27) Απόφαση επί του αιτήματος του Ηλία Ναστούλη του Θωμά, για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης, βάσει της από 22-7-2015 αγωγής του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, για δαπάνη παροχής υπηρεσιών.