Συνεδριάζει αύριο η Επιτροπή Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου

2015-08-25 19:08

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015 και ώρα 10:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού

Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών Foodex Saudi 2015 που διοργανώνεται στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας το χρονικό διάστημα 17-20/11/2015.

2) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Άνω Καλαμά για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση κεντρικής διώρυγας ΤΟΕβ Άνω Καλαμά», προϋπολογισμού 12.300,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

3) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης δεξαμενών στην Τ.Κ. Κοσμηράς», προϋπολογισμού 17.500,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

4) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων  για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση ξυλόγλυπτων στοιχείων (Ξυλόγλυπτο Τέμπλο- Προσκυνηματαρίου – Δεσποτικού Θρόνου και Αμβώνων) Ιερού Ναού Αγ. Παρασκευής Μετσόβου», προϋπολογισμού 50.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

5) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση ξυλόγλυπτων στοιχείων (Ξυλόγλυπτο Τέμπλο - Προσκυνηματαρίου – Δεσποτικού Θρόνου - Άμβωνα) Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

6) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και του Δήμου Ζηρού για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση –επισκευή παρόδων της 10ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 25.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

7) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και του ΓΟΕΒ πεδιάδας Άρτας για το έργο: «Συντήρηση στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 50.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές του από την Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Τροποποίηση των Προγραμματικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου που αφορούν τα έργα:

  • «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών του πρώην Δήμου Φιλοθέης και Καμπής Άρτας και επέκταση ΕΕΛ Φιλιππιάδος Δήμου Ζηρού της Περιφέρειας Ηπείρου»
  • «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών πρώην Δήμων Αμβρακικού (νυν Δ. Αρταίων) και Αράχθου (νυν Δ. Νικολάου Σκουφά) της Περιφέρειας Ηπείρου».
  • «Επέκταση ΕΕΛ Νεοχωρίου (3η γραμμή) με προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά της Περιφέρειας Ηπείρου».
  • «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δ. Ζαλόγγου (νυν Δ. Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας & Παραλίας Λούτσας Δ. Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου» και "Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Περιφέρειας Ηπείρου (A’ φάση)", ως προς το άρθρο 2 αυτών «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ».
  • Τροποποίηση της αριθμ. 9/139/22-12-2014 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου περί  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «Ολοκλήρωση εργασιών αίθουσας Βαρέων Αθλημάτων Ιωαννίνων», ως προς το άρθρο 6: «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ».
  •  Γνωμοδότηση επί  του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η): «Ίδρυση & λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας , δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης (120Ι.Ζ), η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Δάμια» της Τ.Κ. Νέου Ωρωπού, Δ.Ε. Πρέβεζας του Δήμου Πρέβεζας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κος Κων/νος Τριάντος. (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
  • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου: « Αμμοληψία από τον ποταμό Τύρια στην Τ.Κ. Μπαουσιών του Δήμου Δωδώνης Π.Ε. Ιωαννίνων».  Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
  •   Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Κόνιτσας (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
  •  Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης του έργου (κατηγορία Α2, ομάδα 5η, α/α/ 3) επί της Μ.Π.Ε. της δραστηριότητας: «Λατομείο αργίλου στη θέση «Φτέρη», της Τ.Κ. Γαρδικίου, Δήμου Σουλίου  Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ – ΑΦΟΙ ΣΙΩΧΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.». (εισήγηση: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).