Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

2015-09-03 13:43

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου  2015  και ώρα 15.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα),  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση των αποφάσεων-πρακτικών 6ης/22-7-2015 και 7ης/29-7-2015 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

2) Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ (Εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας )

3) Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015 (Εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού).