Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας

2015-07-23 08:10

Σήμερα Πέμπτη 23 Ιουλίου και ώρα 9:00στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

(οδός Σουλίου, αρ. 3), συνεδριάζει η  "Επιτροπή Ποιότητας Ζωής" του Δήμου Ηγουμενίτσας. προκειμένου να λάβει  αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων.Ένα εκ των 6 συνολικά θεμάτων τα οποία θα τεθούν προς συζήτηση αφορά στην Πέρδικα.

Ιδού η λίστα των υπό συζήτηση θεμάτων:

Θέμα 1ο

Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής (ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ) για τη χρονική περίοδο 01.05.2015 – 30.09.2015 στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΤΖΟΒΑΡΑ Ο.Ε., με νόμιμους εκπροσώπους τον Νικόλαο Τζοβάρα & Στέφανο Τζοβάρα του Γεωργίου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 2ο

Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής (ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ) για τη χρονική περίοδο 01.05.2015 – 31.12.2015 στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ», ιδιοκτησίας Γεώργιου Καρίμαλη του Σταμάτιου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 3ο

Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής (ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ) για τη χρονική περίοδο 01.05.2015 – 30.09.2015 στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ IV– ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ χωρίς παρασκευαστήριο”», ιδιοκτησίας Λάμπρου Λιόντου του Ηλία, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 4ο

Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής (ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ) για τη χρονική περίοδο 01.05.2015 – 30.09.2015 στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ χωρίς παρασκευαστήριο», ιδιοκτησίας ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., με νόμιμο εκπρόσωπο την Αθανασία Χήρα του Σπυρίδωνα, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 5ο

Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής (ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ) για τη χρονική περίοδο 01.05.2015 – 30.09.2015 στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ IV– ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ “ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ”», ιδιοκτησίας Λαμπρινής Παππά του Δημοσθένη, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 6ο

Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ», ιδιοκτησίας της Αλεξάνδρας Χαλκή του Σπυρίδωνα, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Καρτερίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.