Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου

2019-11-25 12:51

Hμερήσια διάταξη Περιφερειακού Συμβουλίου

Την Πέμπτη28 Νοεμβρίου  έτους 2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15.00 συνεδριάζει το 

Περιφερειακό Συμβούλιο με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών–αποφάσεων 14ης/21-10-2019 (τακτικής)  και 15ης/7-11-2019 (έκτακτης) συνεδρίασης Π.Σ.

  1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2019.
  2. Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2020  
  3. Έγκριση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας Π.Ε. Πρέβεζας, Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Ιωαννίνων, έτους 2019.
  4. Έγκριση 2ης τροποποίησης του προγράμματος τελών αδειών κυκλοφορίας & μεταβίβασης αυτοκινήτων 2019, Π.Ε. Άρτας
  5. Εκπροσώπηση στην Τράπεζα Πειραιώς για τους λογαριασμούς Βελτιωτικών Έργων Δημόσιων Ιχθυοτροφείων, Π.Ε. Άρτας.
  6. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Πάργας για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου
  7. Συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα στην Περιφέρεια Ηπείρου.