Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

2023-03-07 08:36

Σήμερα, Πέμπτη, 9 Μαρτίου και ώρα 14.00 συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου 

της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), το Περιφερειακό Συμβούλιο με τα παρακάτω θέματα :

Επερώτηση της «Λαϊκής Συσπείρωσης Ηπείρου»: «Για τα άμεσα, σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μελισσοκόμοι»

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση αποφάσεων-πρακτικών των συνεδριάσεων Π.Σ.: 1 η/13-1-2023 κατεπείγουσα-διά περιφοράς, 2 η/2-2-2023 τακτική, διά ζώσης, 3 η/17-2-2023 κατεπείγουσα -διά περιφοράς.

2. Έγκριση 1 ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2023.  

3. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Οδική Σύνδεση με μονάδα Κομποστοποίησης  Άρτας, ΤΚ Σελλάδων Άρτας», σύμφωνα με την υπηρεσιακά ανασυνταγμένη κτηματολογική μελέτη του έργου.

4. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής (ΠΣΕΚ) του άρθρου 8 παρ. 3 εδαφ. (α) του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’/11-5- 2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

5. Έγκριση ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης /βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών στην Π.Ε. Ιωαννίνων, με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ». 

6. Έγκριση ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης /βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στην Π.Ε. Ιωαννίνων, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ». 

7. Έγκριση ειδικού σχεδίου απόκρισης σε ραδιολογική ή πυρηνική έκτακτη ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ) Περιφέρειας Ηπείρου, εξαιτίας σοβαρού ατυχήματος σε πυρηνική εγκατάσταση εκτός συνόρων.

8. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης μέρους του ακινήτου της Π.Η., που στεγαζόταν το Δημόσιο ΚΤΕΟ Π.Ε. Ιωαννίνων, στο ΕΚΑΒ Ιωαννίνων. 

9. Έγκριση όρων μίσθωσης του Κάστρου Αγ. Γεωργίου, πρώην Στρατόπεδο «ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» Πρέβεζας, στην Περιφέρεια Ηπείρου.