Συνεδρίαση περιφερειακού συμβουλίου Ηπείρου

2020-10-19 14:08

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης-  την Πέμπτη 

είκοσι δύο (22)   Οκτωβρίου 2020,  και ώρα  14.00, με  θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

(φωτό αρχείου) 

1. Έγκριση 5ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού  Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους    2020.

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

2.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου,  για το Γ΄ τρίμηνο του 2020.

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

3.Λήψη απόφασης για την υποβολή της πράξης με τίτλο: «Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου»,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» Άξονα Προτεραιότητας: 2 «Προστασία Του Περιβάλλοντος Και Αειφόρος Ανάπτυξη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου με κωδ. πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ: 3301./ΕΥΔΠ_92

(εισήγηση: η Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού Περιφέρειας Ηπείρου  )