Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

2020-05-14 10:57

Αύριο, Παρασκευή 15 Μαΐου και ώρα 12:00 θα συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης το Περιφερειακό Συμβούλιο 

Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Α.

1. Επικύρωση πρακτικών  –αποφάσεων της 4ης /13-3-2020 (διά περιφοράς), 5ης /20-3-2020 (διά περιφοράς) και 6ης /31-3-2020 (μέσω τηλεδιάσκεψης) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Β.

1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2020

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

 

2.«Πρόσληψη ενός (1) εργαζομένου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που δραστηριοποιείται  στην εφαρμογή του Προγράμματος των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών

(εισήγηση: η Δ/νση Διοίκησης)

3. Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΥΠ.Α.Α.Τ., για παραχώρηση χρήσης δύο (2)  ακινήτων με δημοπρασία, εμβαδού 133.700  τ.μ. και 197.763,38 τ.μ., αντίστοιχα,  στη θέση «Τζούμτζα-Λιμποχωβίτη» Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου,  Δήμου Πρέβεζας.  

4. Συζήτηση για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου

(εισήγηση: η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»)

5. Συζήτηση επί του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» (εισήγηση: η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»

6. Συζήτηση σχετικά με  προβολή  και ενέργειες στήριξης του  πρωτογενούς τομέα Π.Η.

 

Φωτό αρχείου