Συνεδρίαση περιφερειακού συμβουλίου Ηπείρου

2016-11-08 10:10

 

 Την Παρασκευή  11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15.00, συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο Ηπείρου,

 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.Επικύρωση των αποφάσεων - πρακτικών των αριθμ. 6/7-9-2016 και 7/23-9-2016 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου

2.Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016

       (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Γ΄ τρίμηνο έτους 2016

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

4.Τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2016

(εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

5.Έγκριση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας, Π.Ε. Πρέβεζας, Π.Ε. Άρτας και Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2017

(εισήγηση: οι  Δ/νσεις  Διοικητικού- Οικονομικού των Π.Ε. Άρτας ,  Πρέβεζας και η Δ/νση Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου)

6.Εκπροσώπηση στην Τράπεζα Πειραιώς για το άνοιγμα λογαριασμού με τίτλο « Λογαριασμός 5% Βελτιωτικά Έργα Δημοσίων Ιχθυοτροφείων Π.Ε. Πρέβεζας»

(εισήγηση: η Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας)

7.Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ζηρού για διάθεση υπαλλήλου για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου

      (εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η. κ. Δημ. Σιώλος)

8.Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου  Δωδώνης για διάθεση υπαλλήλων για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου

(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η. κ. Δημ. Σιώλος)

9.Έκδοση ψηφίσματος  στήριξης των  δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, ύστερα από σχετικό αίτημα του  ΣΥ.ΔΑΝ.ΕΦ.

(εισήγηση: ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γοργόλης)

10.Συζήτηση επί του θέματος που έθεσε η παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», σχετικά με  «Ολοκλήρωση του οδικού άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) και ειδικότερα στο σκέλος που αφορά τη χάραξη και κατασκευή του βορείου τμήματος Καλαμπάκας – Εγνατίας»