Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

2016-04-20 14:39

Τη Δευτέρα είκοσι πέντε (25) του μηνός Απριλίου έτους  2016  και ώρα 15.00,  συνεδριάζει το Περιφερειακό

Συμβούλιο Ηπείρου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Επικύρωση των αποφάσεων - πρακτικών  των αριθμ. 1/24-2-2016 και 2/28-3-2016 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου
 2. Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016 {εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού}.
 3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  A΄ τρίμηνο έτους 2016 {εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού}.
 4. Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 2016 {εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού}.
 5. Μονοδρόμηση εντός οικισμού Δ.Κ. Καναλλακίου τμήματος των οδών Αγίου Παντελεήμονος και Αχέροντος (όρια Ε.Τ.Ε. – διασταύρωση οδών Ν. Ζέρβα και Σουλίου)  {εισήγηση: η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας}.
 6. Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2016 {εισήγηση: η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης –Απασχόλησης-Εμπορίου & Τουρισμού}.
 7. Παράταση της αριθμ. 113066/3380/9-11-2015 απόφασης Περιφερειάρχη Ηπείρου σχετικά με τον περιορισμό του αριθμού των αλιευτικών εργαλείων «καλαμίδι (ή καλάμι)» και «πεταχτάρι» στη λίμνη Παμβώτιδα. {εισήγηση: η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας}.
 8. Συμπλήρωση της αριθμ. 12/58/23-12-2015 απόφασης του Π.Σ. για τη θέσπιση πάγιου χορηγήματος καθαριότητας για τις ανάγκες καθαριότητας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Άρτας και του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων {εισήγηση: η Δ/νση Διοικητικού –Οικονομικού Π.Ε. Άρτας}.
 9. Ανακατάταξη του Τμήματος Ε.Ο. (5) από «Γέφυρα Καλογήρου» έως πρώην Στρατόπεδο «Πετροπουλάκη» και ένταξη αυτού στο τριτεύον εθνικό δίκτυο, εκτός του τμήματος εντός των ορίων του οικισμού Φιλιππιάδα, το οποίο προτείνεται να χαρακτηριστεί ως δημοτική οδός {εισήγηση: η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Η.}.
 10. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Θεσπρωτίας στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του  Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας Α.Ε. {εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας}.
 11. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για διάθεση υπαλλήλων ειδικότητας  Μηχανικού,  για διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων {εισήγηση: ο εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου}.