Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

2015-07-20 15:21

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 , συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου,

με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Ψήφιση Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφέρειας Ηπείρου (2η ενότητα - Επιχειρησιακός Προγραμματισμός) για την περίοδο 2015-2019 (Εισήγηση: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων).

2) Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από έσοδα της Περιφέρειας έτους 2015 (Εισήγηση: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού).

3) Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015 (Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού).

4) Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και σύσταση δουλείας εκτάσεων ακινήτων για το έργο: «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμου Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας Περιφέρειας Ηπείρου». (Εισήγηση: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Η.).

5) Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ζηρού και Περιφέρειας Ηπείρου για την παραχώρηση δασολόγου για την επίβλεψη του έργου: «Πυροπροστασία δάσους Ζηρού». (Εισήγηση: Δήμαρχος Ζηρού).

6) Αποχαρακτηρισμός τμήματος Επαρχιακής Οδού από όρια Δ.Κ. Καναλλακίου (γέφυρα Σκεπαστού έως κόμβο Μπούντας) και χαρακτηρισμός της οδού 4η Επαρχ. Οδός (κόμβος Μπούντας) – Αχερουσία - Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου – Νεράιδας, σε Επαρχιακή Οδό 4α [4η Επαρχ. Οδός (κόμβος Μπούντας) – Αχερουσία – Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου- Νεράιδας] (Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας).

7) Έγκριση ορισμού εκπροσώπων για το ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. (Εισήγηση: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας).

8) Έγκριση διάθεσης θέσεων μαθητείας, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος πρακτικής άσκησης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας, για το σχολικό έτος 2015-2016, στην Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων (Εισήγηση: Δ/νση Διοικητικού).

9) Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής Άρτας από τη διέλευση του Αράχθου ποταμού – Υποβληθέν αίτημα ΔΕΗ σχετικά με τη λειτουργία του ΥΗΣ Πουρναρίου.(Εισήγηση: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας).

10) Λήψη απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για τη στήριξη της υποψηφιότητας «Ιωάννινα- Ήπειρος, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021» (Εισήγηση: Περιφερειάρχης Ηπείρου).