Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

2015-05-13 16:54

Την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 και ώρα 15:30 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου,

με 9 συνολικά θέματα να βρίσκοντια στην ημερήσια διάταξη.

Πρόκειται για τα εξής:

1) Έγκριση Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου –Π.Ε. Άρτας και Δήμου Νικολάου Σκουφά σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Άρτας, ως Υπηρεσία Υποδοχής της ΚΥΑ 146896 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014) (εισήγηση: η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού  Π.Ε. Άρτας)

2) Έγκριση Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου –Π.Ε. Άρτας και Δήμου Γ. Καραϊσκάκη σχετικά με τη λειτουργία του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Άρτας, ως Υπηρεσία Υποδοχής της ΚΥΑ 146896 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014) (εισήγηση: η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού  Π.Ε. Άρτας)

3) Ορισμός Εκπροσώπων στην  Περιφερειακή  Επιτροπή  Επαγγελματικής Κατάρτισης (εισήγηση: ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπίνας)

4) Συμπλήρωση της αριθμ. 13/64/19-12-2014 απόφασης του Π.Σ. για τη θέσπιση πάγιου χορηγήματος καθαριότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Άρτας (εισήγηση: η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Άρτας)

5) Έγκριση αλλαγής οικονομικών στοιχείων έργου που χρηματοδοτείται από πόρους Ν.Π.Δ.Δ. Π.Ε. Πρέβεζας

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας)

6) Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

7) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Α΄ τρίμηνο έτους 2015

 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

8) Συνδιοργάνωση εκδήλωσης  προς τιμήν  του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου

(εισήγηση: ο Περιφερειάρχης )

9) Ψήφιση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου περιόδου 2015-2019

(εισήγηση: η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κα Καλογιάννη)