Συνεδρίαση περιφερειακής επιτροπής των φύλων

2015-05-22 19:53

Την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 και ώρα 12:30 συνεδριάζει η περιφερειακή επιτροπή ισότητας των φύλων,

στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Ενημέρωση των νέων μελών για τον ρόλο της Επιτροπής και τις αρμοδιότητές της.

2) Ενημέρωση από τον ανάδοχο (TREK CONSULTING) για την υλοποίηση του έργου «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας».

3) Ενημέρωση από εκπροσώπους του Συμβουλευτικού Κέντρων Γυναικών Ιωαννίνων.