Συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων

2016-07-28 15:31

Α ύριο Παρασκευή 29-07-201 και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων,

στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
  2. Ενημέρωση για την συνάντηση των μελών Π.ΕΠ.ΙΣ. όλων των Περιφερειών, την οποία διοργάνωσε η Ένωση Περιφερειών στην Αθήνα στις 8 Ιουλίου 2016.
  3. Ενημέρωση για την εξέλιξη της διοργάνωσης ημερίδας σχετικής με προγράμματα αγροτικά και την γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Άρτα σε συνεργασία με τα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, την Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων (γρ. Γεν. Γραμματέα) και τον Θεματικό Αντ/χη κ. Κατέρη, και β) προγραμματισμός επισκέψεως της Π.ΕΠ.ΙΣ. στους χώρους που δραστηριοποιούνται γυναίκες, συνεταιρισμοί, αγροτικές επιχειρήσεις στην Ήπειρο και προβολή αυτών κλπ.
  4. Ενημέρωση των μελών για την ενεργοποίηση των δράσεων αναφορικά με την ευαισθητοποίηση για τα θέματα ισότητας στην εκπαίδευση.
  5. Ενημέρωση από εκπροσώπους των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών Ηπείρου.