Συνεδρίαση οκονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2015-04-23 10:18

Σήμερα Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 και ώρα 9:30  συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με 62 συνολικά θέματα (8 εκ των οποίων αφορούν στο νομό Θεσπρωτίας) να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.  

1) Κατάρτιση του σχεδίου της 3ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2) Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2015 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

3) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο.18  από διασταύρωση Αρχαίας Νικόπολης της Ε.Ο.21 μέχρι τη διασταύρωση Μονολιθίου της Ε.Ο Χ12 (Ε-55)», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.

4) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», αναδόχου εταιρείας «Π. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2015.

5) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων, πινακίδων στο εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΙΩΑΝ. & ΑΛΕΞ. Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2015.

6) Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Τζουμέρκων», αναδόχου εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», μέχρι την 30-04-2015.

7) Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαγραμμίσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-05-2015.

8) Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-03-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 9ης επαρχιακής οδού από διακλάδωση προς Θεριακήσι μέχρι Δερβίζιανα», προϋπολογισμού € 82.000,00 με Φ.Π.Α.

9)Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-04-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών προσαγωγού διώρυγας δρόμων και επιφανειακή πύκνωση δικτύου στον κάμπο της Κόνιτσας» προϋπολογισμού € 45.000,00 με Φ.Π.Α.

10) Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 1α από κόμβο Αμφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης», πηγή Σαντινίκο.

11) Έγκριση δαπάνης ανανέωσης του ετήσιου συμβολαίου συντήρησης για το έτος 2015 (περίοδος από 1/1/2015 έως 31/12/2015) και την αγορά 10 νέων θέσεων εργασίας, του προγράμματος «eCM-Προκοστολόγηση», για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων Π.Η. & Π.Ε. Ιωαννίνων.

12) Έγκριση του Πρακτικού ΙI/08-04-2015 (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, προϋπολογισμού € 13.050,00 με ΦΠΑ, στα πλαίσια του έργου «Environmental Park», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.

13) Έγκριση του Πρακτικού IV/17-04-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Διακυβέρνηση της Αδριατικής»/«Adriatic Governance Operational Plan» και ακρωνύμιο AdriGov, προϋπολογισμού € 108.330,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Αδριατική» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

14) Έγκριση του Πρακτικού 3/20-04-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Γηρομερίου», προϋπολογισμού 115.852,85 € πλέον Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880017 και τίτλο «ICE- I.C.E. Innovation, culture and Creativity for a new economy - Περιφέρεια Ηπείρου» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

16) Έγκριση του Πρακτικού 3/20-04-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Mονής Αγίου Γεωργίου Καμίτσιανης Τσαμαντά», προϋπολογισμού 157.929,76 € πλέον Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880010 και τίτλο «Cult. Routes: Cross- Border Cultural Routes- Περιφέρεια Ηπείρου».

17) Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2015.

18) Έγκριση λειτουργικών δαπανών και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Ιωαννίνων.

19) Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (ΣΑΕΠ 0818/8).

20) Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Κολιού Φωτίου και Ευαγγέλου Σιώτου, στην Θεσσαλονίκη στις 23-04-2015, για την συμμετοχή τους σε συνάντηση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Environmental Park»  με το ακρωνύμιο «EPA» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού  Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία” 2007-2013 με Κωδικό Έργου 2013ΕΠ31880005.

21) Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, του Δημοσθένη Γκοδώση, υπαλλήλου της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

22) Έγκριση δαπάνης, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 25/2014 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων.

23) Έγκριση συνδιοργάνωσης με την ΕΛΕΠΑΠ, Ενημερωτικής Εσπερίδας και έγκριση των σχετικών δαπανών.

24) Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, με τον Σύλλογο Μικρασιατών Νεοκαισάρειας Ιωαννίνων, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

25) Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτικού (ψυχρού) μίγματος για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου και συγκρότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

26) Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

27) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμο Δημαριό - Λαπέικα», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

28) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή αναχώματος Βώβου ποταμού στην περιοχή Συκιών», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

29) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.

30) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση – καθαρισμός διατομών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

31) Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-04-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.

32) Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-04-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

33) Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-04-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Σκοτωμένο - Μηλιά - Καταρράκτης Άρτας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.

34) Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α’ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», μέχρι την 30-04-2015.

35) Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης άλατος στην επαρχιακή οδό Άρτας - Καρδίτσας», αναδόχου Στέφανου Μπακόλα ΕΔΕ, μέχρι την 24-05-2015.

36) Έγκριση διάθεσης πιστώσεων  για την υλοποίηση των έργων της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια πλεγμάτων για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό» και «Προμήθεια πλεγμάτων για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού», από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιων Ιχθυοτροφείων.

37) Έγκριση ανάθεσης του έργου καταπολέμησης κωνοποειδών για το έτος 2015 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, βάσει του από 08-04-2015 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

38) Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση – αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για το έτος 2015, βάσει του από 09-04-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας.

39) Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

40) Έγκριση μετακίνησης της Χρυσούλας Βόιδαρου, υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα από 26 έως 28-04-2015, για τη συμμετοχή της σε Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και για τη ασφάλεια τροφίμων και έγκριση των σχετικών δαπανών.

41) Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.

42) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Γραικοχώρι-Βασιλικό», προϋπολογισμού € 276.000,00 με ΦΠΑ.

43) Έγκριση παραίτησης μεταφορέα από την εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014-2015 χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας και έγκριση ανάθεσης του δρομολογίου.

44) Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 73/2014 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κέρκυρας.

45) Έγκριση δαπάνης για την καταβολή επιδότησης αγοράς κατοικίας μετά από εξωδικαστικό συμβιβασμό σε υπάλληλο της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύμφωνα με την αριθμ. 5/199/19-02-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

46) Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 17 έως 19-04-2015, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.

47) Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σπυρόπουλου Ηλία, Μπέσιου Δημήτριου και Κίτσιου Ιωάννη, στο Μπάρι της Ιταλίας, στις 17/04/2015 για το Final Meeting του προγράμματος «INNOVOIL Implementation of an innovative protocol for the valorization of extravirgin olive oil» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

48) Έγκριση μετακίνησης της Μώκου Παναγιώτας, υπαλλήλου του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στα Ιωάννινα από 27-04-2015 έως 29-04-2015, για τη συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα « Εφαρμογή της πειθαρχικής διαδικασίας στο δημόσιο τομέα» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ) και έγκριση των σχετικών δαπανών.

49) Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

50) Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. 43157/1603, 43166/1604 και 43177/1605/20-04-2015 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση βατότητας και προσβασιμότητας επαρχιακού δικτύου στους Δήμους Φιλιατών, Ηγουμενίτσας και στο Δ.Δ. Πολυδρόσου του Δήμου Σουλίου, που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα.

51) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 - 2016» Υποέργο: Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχή Φαναρίου», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ.

52) Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση ρέματος στο Δήμο Πάργας», αναδόχων των συμπραττομένων γραφείων μελετών: Γεωργίου Μήτσιου του Αχιλλέα, Ιωάννη Γεωργίου του Γεωργίου, Βασιλείου Ντάλα του Χρήστου, μέχρι την 15-07-2015.

53) Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνικά έργα στερέωσης ετοιμόρροπων ογκόλιθων ανάντη πρανούς της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Κολιοφώτη Δημήτριου, μέχρι την 05-09-2015.

54) Κατάρτιση και έγκριση των όρων της επαναληπτικής διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και της, για την υλοποίηση της προμήθειας της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια γραφικής ύλης-χαρτιού, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών», προϋπολογισμού € 49.000,00 με ΦΠΑ.

55) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) καινούργιων επιβατικών οχημάτων, για τις ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 32.000,00 με ΦΠΑ, και έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

56) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για την ανάδειξη εργολάβου παγιδοθεσίας για το πρόγραμμα Δακοκτονίας της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2015, προϋπολογισμού 18.722,83 ευρώ με ΦΠΑ, και έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

57) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας, προϋπολογισμού 97.354,02 ευρώ με Φ.Π.Α. και έγκριση διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού.

58) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Αγροτικών Κτηνιατρείων Καναλακίου, Φιλιππιάδας και Λούρου της Π.Ε. Πρέβεζας.

59) Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αρχαία Μεσσήνη του Δήμου Μεσσήνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από 16 έως 20-04-2015, για τη 2η Συνάντηση του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» με τα Εταιρικά του Μέλη, και έγκριση των σχετικών δαπανών.

60) Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Έγκριση μετακίνησης του Κων/νου Νικολάου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΙΝΕΠ από 20/04/2015 έως 22/04/2015 με θέμα «Εκπαίδευση σε θέματα καταπολέμησης ζωοανθρωπονόσων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

61) Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, Ζώτου Κων/νου και Κουμπούλη Αικατερίνης, στη Αθήνα, για συμμετοχή σε εκπαίδευση λόγω αλλαγής του ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος) στις 27/4/2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

62) Έγκριση ανάθεσης εντολής και εκπροσώπησης της Π.Ε. Πρέβεζας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την με αριθ. κατάθεσης 7340/2011 έφεση της Τζούρου Κατίνας κατά της Περιφέρειας Ηπείρου και της υπ’ αριθμ. 123/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.