Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2016-03-08 14:49

Αύριο Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

 1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-02-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-Αποκατάσταση Κωδωνοστασίων Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δόλιανης & Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεγάδων», προϋπολογισμού  € 35.000,00 με Φ.Π.Α.
 2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επιδιόρθωση στηθαίων στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
 3. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου», αναδόχου ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ, Ε.Δ.Ε. μέχρι την 12-03-2016.
 4. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαδημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμων Δωδώνης & Σελλών», αναδόχου εταιρείας ΓΕ.ΝΙΚ.Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ, μέχρι την 30-04-2016.
 5. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο της Δυτικής Νεκρόπολης της Αρχαίας Αμβρακίας» αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» μέχρι την 31-05-2016.
 6. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών, για χρήση σε εργασίες συντήρησης του οδικού ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου.
 7. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων του Β’ Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου στα Καρδαμίτσια (πρώην συγκρότημα «Παλλάδιο») σε αθλητικά σωματεία.
 8. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της από 17-02-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Οδού Δέμα - Μπουραζάνι», προϋπολογισμού  € 60.000,00 με Φ.Π.Α.
 9. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-02-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή σαρζανέτ και λοιπές εργασίες στην 3η επαρχιακή οδό στο τμήμα Κουτσελιό – Χαροκόπι», προϋπολογισμού  € 45.000,00 με Φ.Π.Α.
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Καστρίτσας – Κατσικάς», αναδόχου εταιρείας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» μέχρι την 30-05-2016.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός και διαπλάτυνση στον Γρεβενίτικο ποταμό», προϋπολογισμού € 24.600,00 με Φ.Π.Α.
 12. Έγκριση του από 01-03-2016 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2016 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 13. Έγκριση παραχώρησης χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Environmental Park – EPA» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013».
 14. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης της προμήθειας κτηνιατρικού υλικού  για τις ανάγκες των υλοποιούμενων προγραμμάτων του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων.
 15. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FOOD EXPO, που διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστημα 19-21/2/2016.
 16. Έγκριση μετακίνησης του Λυκοτραφίτη Ιωάννη, Προϊστάμενου του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα από 11 έως 20-03-2016, για την συμμετοχή του στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με τίτλο «Η εφαρμογή του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα» που θα διεξαχθεί από 16/03/2016 – 18/03/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 17. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου, Γεωργίας Καζαντζή και Βασιλικής Συγκούνα, στη Θεσσαλονίκη για την συμμετοχή τους στην ημερίδα Ταξιδιωτικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος που θα πραγματοποιηθεί στις 18/03/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 18. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-02-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Σήμανση – ασφάλιση εθνικής οδού Άρτας - Τρικάλων», προϋπολογισμού € 10.500,00 με ΦΠΑ.
 19. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, πλημμύρα, χιονοθύελλα, πάγος, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κλπ), από 15-01-2016 από έντονα φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 147/Φ.300.09.ΜΙΜΟ (ΑΔΑ: 690Ι7Λ9-ΒΣ9) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 20. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου της Π.Ε Άρτας: «Προστασία στομίων ιχθυοτροφείου Λογαρού», προϋπολογισμού δαπάνης € 4.000,00 με ΦΠΑ.
 21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια πλεγμάτων για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό», από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό.
 22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια πλεγμάτων για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού», από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Λογαρού.
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τα συνεργεία ελέγχων Μέτρων και Σταθμών της Π.Ε. Άρτας.
 24. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/19-02-2016, Νο2/22-02-2016 και Νο3/03-03-2016 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη – εργολάβου του προγράμματος καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2016, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού έτους 2015 της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 26. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 27. Μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ 2/2016 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.
 28. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μάριου Τρουμπούκη, στην Αθήνα, για συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από 07 έως 11-03-2016, με θέμα «επίσημοι έλεγχοι σε εγκαταστάσεις τροφίμων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 29. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δήμητρας Γούλα και Μαρίας Ντάρα, στην Αθήνα, για συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «Δράσεις Βραχείας Αποκατάστασης μετά από θεομηνίες σε επίπεδο ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ), και θα  διεξαχθεί από 21-03-2016 έως 23-03-2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: Τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων υδάτων στην οδό Άνω Ράχης – Δεσποτικών», αναδόχου Χριστιά Θωμά του Χρήστου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 08-08-2016.
 31. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/24-02-2016 της Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοικτού Διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά  έτη 2015-2016 και 2016-2017 (έως 31-08-2017) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 4.048.905,56 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.
 32. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 33. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 34. Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της υπ’ αριθμ. 31/2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας.
 35. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συνδιοργάνωση από την Π.Ε. Πρέβεζας της αποκριάτικης εκδήλωσης «Καρναβάλι Γυναικών Πρέβεζας» (ηχητική και φωτιστική κάλυψη του χώρου της παρέλασης).
 36. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συνδιοργάνωση από την Π.Ε. Πρέβεζας της αποκριάτικης εκδήλωσης «Καρναβαλικό Κομιτάτο Πρέβεζας» (ηχητική και φωτιστική κάλυψη του χώρου της παρέλασης).
 37. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για μίσθωση κτιρίων για στέγαση Υπηρεσιών (ακύρωση της σχετικής, αριθμ. 6/297/29-02-2016 απόφασης της Ο.Ε.).
 38. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις – καθιζήσεις - πτώσεις λίθων κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις-παγετούς) στις επαρχιακές οδούς Μέτσοβο-Μηλιά, Μέτσοβο-Ανήλιο και Βοτονόσι-Ανθοχώρι του Δήμου Μετσόβου στις επαρχιακές οδούς Ματσούκι-Καλαρύτες, Αμπελοχώρι-Πράμαντα, Πετροβούνι-Συράκο και Πλατανούσα-Μονολίθι του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, στις επαρχιακές οδούς προς Δίστρατο, Αετομηλίτσα του Δήμου Κόνιτσας, στην επαρχιακή οδό Κήποι-Δόλιανη, και στις επαρχιακές οδούς προς Λάϊστα, Βοβούσα, Πάπιγκο, Βραδέτο του Δήμου Ζαγορίου, βάσει της αριθμ. 4621/193/18-01-2016  απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 2/84/19-01-2016 αποφάσεως ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.