Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

2022-02-17 15:17

Την Παρασκευή  18-02-2022, και ώρα 09:00 συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης – η 

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου τα εξής με θέματα να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη:

 1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Στέγης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πολυδρόσου», προϋπολογισμού € 48.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Ρωμανού» αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΓΚΟΥΝΑ ΕΔΕ, μέχρι την 31-08-2022.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού προς Φροσύνη Σουλίου» αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ», μέχρι την 31-07-2022.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στις Χ.Θ. 5+900 (συμβολή με την οδό Λασκαράτου) και στη θέση Φραξήλα», αναδόχου «ΕΝΩΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2022.
 5. Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή  υπηρεσιών)».
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου Α’ τριμήνου 2022.
 7. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-12-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της 48α επαρχιακής οδού στο τμήμα Κτίσματα - Καστανή», προϋπολογισμού € 160.000,00 με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2022 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός καταπτώσεων και διευθέτηση ομβρίων προς παραγωγικές μονάδες Δ.Δ. Χίνκας και Ζιόριανης (παροχή υπηρεσιών)».
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αντιστήριξη πρανών και για την διευθέτηση ομβρίων στην επαρχιακή οδό Λίθινο - Σακελλαρικό».
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την  αποκατάσταση υδροδότησης και την βελτίωση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων στο Δ.Δ. Χαροκοπίου».
 12. Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την σύνταξη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για το σύνολο των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Ηπείρου.
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2022».
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας  Ηπείρου στην τουριστική έκθεση BRUSSELS TRAVEL FESTIVAL 2022 που διοργανώνεται στις Βρυξέλλες, το χρονικό διάστημα 24-27/03/2022.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας  Ηπείρου στην τουριστική έκθεση I.M.T.M. 2022 που διοργανώνεται στο Τελ Αβίβ, το χρονικό διάστημα 29-30/03/2022.
 16. Έγκριση μετάβασης της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, Παναγιώτας Ναυρόζογλου, στην Αθήνα, το διάστημα 17-21/02/2022, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου στην έκθεση «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition» η οποία διοργανώνεται το διάστημα 18-20/02/2022 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων διερμηνείας σε τουριστικές εκθέσεις του 1ου εξαμήνου 2022.
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου) θέρμανσης για τις ανάγκες των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφέρειας  Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων και των κτιρίων των Δ/νσεων Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων.
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης φθορών σε κτίρια παραγωγικών μονάδων πρώην Δήμου Παμβώτιδας».
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας και σύνδεση του Δ.Δ. Μηλέας με το Δ.Δ. Κοπάνης (παροχή υπηρεσιών)».
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση αρμεκτηρίου στην σταυλική εγκατάσταση της πρώην Γεωργικής Σχολής (παροχή υπηρεσιών)».
 22. Έγκριση αναμίσθωσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου Λιμνοθάλασσας Λογαρού της Π.Ε. Άρτας.
 23. Έγκριση α) της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 377/12505/Φ.300.09ΜΙΜΟ/29-01-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου που αφορά μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε Άρτας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα στις 29-01-2022 και β) της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 785/20890/Φ.300.09 ΜΙΜΟ/14-02-2022 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, με τα ποσά που προκύπτουν απολογιστικά.
 24. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης φοιτητή Τ.Ε.Ι., σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 26. Έγκριση  τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2020-2021 με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης: Α) του  αριθ. 1826/20-06-2019 (Α/Α Συστήματος: 76036) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και Β) του αριθμ. 2796/07-08-2020 (Α/Α Συστήματος: 95949) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας και ΠΕ Πρέβεζας έτους 2022 (παροχή υπηρεσιών).
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης στις εγκαταστάσεις γεωθερμίας, θέρμανσης και στις λοιπές εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών  για «Κατασκευή ξύλινων αρχειοθηκών-εργασίες στην κεραμοσκεπή κτηρίου Π.Ε. Θεσπρωτίας».
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου των Π.Ε. Ιωαννίνων και Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2022.
 32. Έγκριση αναμίσθωσης των Δημόσιων Φυσικών Ιχθυοτροφείων (λιμνοθαλασσών) «Άνω και Κάτω Μάζωμα», «Τσοπέλι-Σταφνοκάρι», «Πωγωνίτσα» και «Βαθύ» της Π.Ε. Πρέβεζας.
 33. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή των προβλεπόμενων τελών του τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2022.
 34. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην παραγωγή ταινίας μικρού μήκους με τίτλο: «Η εξημέρωση» της εταιρείας παραγωγής AbFab Productions, που θα γυριστεί στην περιοχή του Μετσόβου από τις 09-15/3/2022.

Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Fruit Logistica του Βερολίνου

Η Περιφέρεια Ηπείρου προτίθεται να συμμετάσχει στην  Έκθεση Fruit Logistica στο Βερολίνο το χρονικό διάστημα 5-7/04/2022. Πρόκειται για από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις για τον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την δήλωση συμμετοχής είναι τα προϊόντα να παράγονται εντός της Περιφέρειας Ηπείρου, να είναι πιστοποιημένα και να υπάρχει δυναμική εξαγωγών. Το ενοίκιο του περιπτέρου καλύπτεται από την Περιφέρεια Ηπείρου.  Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν θα πρέπει να το  δηλώσουν εγγραφως το αργότερο ως τις 22-02-2022 στo e-mail: s.fouki@php.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν στo τηλέφωνο 26510-87151 (κ. Σοφία Φούκη).

 

Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου  ενέκρινε τα  σύμβασης τριών υποέργων (προϋπολογισμού 1.589.000 ευρώ) της πράξης ««Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ηπείρου».

Ειδικότερα, πρόκειται για τα υποέργα:

 • «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού Ηλεκτρολογίας, Εκπαιδευτικών Διατάξεων Γεωπονίας και Εκπαιδευτικών Διατάξεων Ηλεκτρολογίας» προϋπολογισμού 959.202 ευρώ
 • «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού Πληροφορικής», προϋπολογισμού 529.356 ευρώ
 • ««Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού Μηχανολογίας», προϋπολογισμού 100.936 ευρώ.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέας Παιδείας.