Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

2020-01-27 15:11

Αύριο   Τρίτη 28-01-2020 και ώρα 09:30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Ηπείρου  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής: 

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-10-2019 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α.
 2. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία», προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Ταξιαρχών της Τ.Κ. Πετουσίου Δήμου Σουλίου», αναδόχου Παναγιώτας Νάστου, μέχρι την 28-04-2020.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σκλίβανης», αναδόχου «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ε.Ε.», μέχρι την 29-07-2020.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στη θέση Πλακά στην Μερόπη Πωγωνίου», αναδόχου Τσομπίκου Δημητρίου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-08-2020.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας προς Παρακάλαμο έως κόμβο Ιωαννίνων – Κακαβιάς», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.», μέχρι την 30-04-2020.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας από κόμβο Ελεούσας έως Παλιουρή», αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 31-05-2020.
 8. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 4143/303/13-01-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Απόσυρση προσφοράς οικονομικού φορέα σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο, μέσω ΕΣΗΔΗΣ με α/α 84215, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο: «Αναβάθμιση οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου».
 9. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 9763/98/22-01-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Αναβολή συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας στην οδό πρόσβασης προς Μαυρολάγκαδο από την πλευρά του Μεγάλου Περιστερίου», προϋπολογισμού 74.400,00 €».
 10. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και αντιστήριξη πρανών επί της οδού Άρτας –Ρετσιανών μετά από πλημμύρα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αντιστήριξη οδού από Μονολίθι έως γέφυρα Πλάκας προς αποφυγή ατυχημάτων (προμήθεια υλικών)».
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης τοίχων επί της 17ης επαρχιακής οδού».
 13. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π. Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδικής λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου Ελεούσα – Κρύα (Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 485.000,00 € με ΦΠΑ.
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου με την μονάδα Ε.Ε.Α.Σ.Α. Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου, μέχρι την 30-06-2020.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την πληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΗ, στα πλαίσια του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση επείγουσας λειτουργικής δαπάνης του νέου κλειστού γυμναστηρίου».
 16. Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2020.
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 29ης Επιστημονικής Εκδήλωσης του Τομέα Υγείας Παιδιού του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στις 14 έως 16 Φεβρουαρίου 2020.
 18. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ (νυν φοιτητών ΑΕΙ),  σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Α’ εξάμηνο του έτους 2020 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργα της Π.Ε. Ιωαννίνων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2020.
 21. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για οφειλές οικ. έτους 2019 της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 23. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, σχετικά με την από 20-03-2019 (αριθμ. εκθ. Καταθ. 152/2019) αγωγή των νομικών συμβούλων των Π.Ε. Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Άρτας, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.
 24. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας προς Πάργα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης οδών πρόσβασης παραγωγικών μονάδων στο Πετσάλι και την Μεταμόρφωση (παροχή υπηρεσιών)».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διευθέτησης κοίτης και καθαρισμού ποταμού στην γέφυρα Παπαστάθη (παροχή υπηρεσιών)».
 27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Φιλιππιάδας», αναδόχου «Κ/Ξ ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε. ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ», μέχρι την 31-03-2020.
 28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Γορίτσας», αναδόχου Παναγιώτας Νάστου, μέχρι την 31-05-2020.
 29. Έγκριση μετάβασης Περιφερειακής Συμβούλου στο Μιλάνο της Ιταλίας, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «Β.Ι.Τ. 2020» που διοργανώνεται το διάστημα 9-11-/2/2020 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 30. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση GULFOOD - FOOD & HOSPITALITY SHOW 2020, που διοργανώνεται στο Ντουμπάι το διάστημα 16-20/2/2020 καθώς και έγκριση μετάβασης Περιφερειακής Συμβούλου στο Ντουμπάι και των σχετικών δαπανών.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Οι ευκαιρίες για αθλητικό τουρισμό στην Ήπειρο», το χρονικό διάστημα 14-15/2/2020.
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την δημιουργία τουριστικού χάρτη της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής από την Ήπειρο, στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία (Ντίσελντορφ, Κολωνία και Βόνη) της Γερμανίας.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής από την Ήπειρο, στην Ολλανδία.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 36. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/16-01-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018–2019 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: ΠΕ ΑΡΤΑΣ” με κωδικό ΟΠΣ 5029822» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 1.308.944,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 37. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργα της Π.Ε. Άρτας.
 38. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι - όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 30-09-2020.
 39. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», αναδόχου «ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-05-2020.
 40. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 31-05-2020.
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων και διευθέτηση ρεμάτων κατά μήκος του οδικού δικτύου από Μονολίθι προς Άγναντα (παροχή υπηρεσιών)».
 42. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, αυθημερόν, στις 28-11-2020 για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, και σε συνάντηση με τον Γενικό Δ/ντή του Κτηματολογίου.
 43. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/21-01-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και Νο2/21-01-2020 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για τα έτη 2020 & 2021, προϋπολογισμού 410.693,46 € με Φ.Π.Α.
 44. Έγκριση παράτασης σύμβασης μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας έως 30-06-2020.
 45. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 24 έως 26-01-2020 προκειμένου να παρευρεθεί σε συναντήσεις στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, στην Γ.Γ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στην Εκδήλωση της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος με τίτλο «Η πίτα του Ηπειρώτη», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έλεγχο (ΚΤΕΟ-Ταχογράφων) των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε Θεσπρωτίας.
 47. Έγκριση διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου για χρήση του ως αποθηκευτικού χώρου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 48. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, πραγματοποίηση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας για τα έτη 2020-2021», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
 49. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2020.
 50. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, σχολικού έτους 2019-2020.
 51. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά έργα στη Τ.Κ. Λούτσας Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 31-05-2020.
 52. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην παραλιακή οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», αναδόχου «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέχρι την 31-05-2020.
 53. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 26 έως 28-01-2020 προκειμένου να παραβρεθεί σε προγραμματισμένες συναντήσεις στο Υπουργείο Υποδομών, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε Πρέβεζας, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για τη συζήτηση της προσφυγής ουσίας της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας, κατά της Απόφασης του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων που ελήφθη στην 36η/4-9-2017 Συνεδρίασή του.
 55. Έγκριση επικαιροποιημένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης γονέων ή κατά νόμο επιτρόπων μαθητών και των ενηλίκων μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με  επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄  αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ

Ημερήσια Διάταξη Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Την Τετάρτη  29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00  συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση αποφάσεων 1ου/2020 Πρακτικού της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Ιωαννιτών για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ EΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Α. ΤΖΑΜΙ ΑΣΛΑΝ ΠΑΣΑ, Β. ΜΕΝΤΡΕΣΕΣ, Γ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΉΠΕΙΡΟΣ» 2014-2020 προϋπολογισμού 173.600,00 €. (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού ά Αθλητισμού/Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων Οικίας Πλακίδα στην Τ.Κ. Κουκουλίου, Δήμου Ζαγορίου» προϋπολογισμού 36.654,00€ (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «του έργου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Αγίας Σοφίας Βρυσοπούλας Σουλίου, Παραμυθιάς Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)  και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας  για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη για την αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Βέλλιανης, Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Σουλίου», προϋπολογισμού 74.731,41 (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και  της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας  για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη για την αποκατάσταση του καθολικού της Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 54.833,36 (με ΦΠΑ)   και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ΠΕ Άρτας, του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και του Δήμου Νικολάου Σκουφά για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριού Κομπότι», προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ. (με ΦΠΑ)   και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου  από την Περιφέρεια Ηπείρου/ΠΕ Άρτας, με τον αναπληρωτή του, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 7. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορία  Α2, ομάδα 10η ): « Φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 9,9946 MWp, που θα εγκατασταθεί στη θέση «Καλαμπάκια», Τ.Κ. Μαργαριτίου, Δ.Ε. Μαργαριτίου, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου (ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ 1)». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία « ABO WIND AG». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 8. Γνωμοδότηση  επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορία  Α2, ομάδα 10η ): « Φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 9,9946 MWp, που θα εγκατασταθεί στη θέση «Μεσοβούνι», Τ.Κ. Μαργαριτίου, Δ.Ε. Μαργαριτίου, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου (ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ 2)». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία « ABO WIND AG». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 9. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορία  Α2, ομάδα 10η ): « Φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 9,9946 MWp, που θα εγκατασταθεί στη θέση «Μεσοβούνι-Καλαμπάκια», Τ.Κ. Μαργαριτίου, Δ.Ε. Μαργαριτίου, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου (ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ 3)». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία « ABO WIND AG». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 10. Γνωμοδότηση  επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορία  Α2, ομάδα 10η ): « Φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 9,9946 MWp, που θα εγκατασταθεί στη θέση «Καλαμπάκια», Τ.Κ. Μαργαριτίου, Δ.Ε. Μαργαριτίου, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου(ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ 4)». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία « ABO WIND AG». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 11. Γνωμοδότηση  επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορία  Α2, ομάδα 10η ): « Φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 9,9946 MWp, που θα εγκατασταθεί στη θέση «Καλαμπάκια», Τ.Κ. Μαργαριτίου, Δ.Ε. Μαργαριτίου, Δ. Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου(ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ 5)». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία « ABO WIND AG». (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 12. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία  Α2,ομάδα 7η, α/α1)  «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 15.000 σε 32.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Παπανδριά- Γκουργκλέτα» της Τ.Κ. Κερασώνα, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Ευάγγελος Μαλάκος του Ευθυμίου.(εισήγηση Δ/νση  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 13. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η): «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 20.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής στην Τ.Κ. Άνω Ραβενίων, Δήμου Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Βασίλειος  Τσιτώνης.(εισήγηση Δ/νση  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 14. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 7η, α/α 6): «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 4.000 ινδιάνων κρεατοπαραγωγής , στην Τ.Κ. Κρυφοβού, Δήμου Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η υπό σύσταση εταιρεία «Ζαρκάδας Αριστείδης & Ζαρκάδα Χρυσάνθη».(εισήγηση Δ/νση  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 15. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 1η): «Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σύνδεσης αρχαιολογικών χώρων στην πόλη της Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Δήμος Αρταίων /Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.(εισήγηση Δ/νση  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 16. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας  Α2, ομάδα 5η): «Λατομείο μαρμάρων, στη θέση «Βρωμολούτσα», της Τ.Κ. Καρίτσας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία: «ΑΝ. & ΠΑΝ. ΟΡ. ΔΕΡΕΚΑ  Ο.Ε.».(εισήγηση Δ/νση  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Την Τετάρτη   είκοσι εννιά (29)  Ιανουαρίου έτους 2020,    και ώρα 15.00   συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής: 

 1. Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων  19ης /23-12-2019 συνεδρίασης Π.Σ.
 2. Αλλαγή τίτλου έργου του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Άρτας 2020.

(εισήγηση: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας)

 1. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην Περιφέρεια Ηπείρου με σύμβαση μίσθωσης έργου στο  πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου PROSFORA, ενταγμένου στο πρόγραμμα Interreg IPA Greece- Albania 2014-2020.

(εισήγηση: η Δ/νση Διοίκησης)

 1. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Μετσόβου, για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου.

(εισήγηση: ο Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Η.)

 1. Σύσταση και συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ηπείρου.
 2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Δ΄ τρίμηνο έτους 2019

(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

 1. Ζητήματα που αφορούν την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή στην Ήπειρο – μέτρα στήριξης των μικρών παραγωγών

(εισήγηση: η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»)

 

Μέτρηση – ενημέρωση για την πρόληψη και θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη

Η Περιφέρεια Ηπείρου, συμμετέχοντας ενεργά στην πρόληψη και θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Χατζηκώστα, καθιερώνει διήμερο ενημέρωσης και μέτρησης σακχάρου κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από 8 π.μ. έως 13.00 στο γραφείο 215 του Διοικητηρίου της

Επίσης το ίδιο επιστημονικό κλιμάκιο προσφέρεται για ενημερωτικές επισκέψεις σε συλλόγους ή και χωριά, μετά από πρόσκληση που μπορεί να υποβάλλεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στο ίδιο γραφείο της Περιφέρειας.

Πληροφορίες: κ. Θάλεια Τσώνη, τηλ. 6945 714504