Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

2016-05-10 17:38

 Α ύριο Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 και ώρα 9: 30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με 52 θέματα να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Με κίτρινο επισημαίνονται τα θέματα που σχετίζονται με το Νομό μας.

Ιδού η πλήρης λίστα με τα υπό συζήτηση θέματα:

 1. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επισκευής και συντήρηση στο κλειστό κολυμβητήριο του ΠΕΑΚ Ιωαννίνων», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη Πολιτικού Μηχανικού ΕΔΕ, μέχρι την 30-10-2016.
 2. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση οδοφωτισμού οδού προσέγγισης Θεάτρου Δωδώνης», αναδόχου εταιρείας «Χ. Μπιτχαβά & Σια Ε.Ε.», μέχρι την 31-07-2016
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού από Γέφυρα Πλάκας προς Άρτα», προϋπολογισμού 24.600,00 με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων εντός του αρχαιολογικού χώρου στα Γίτανα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 24.600,00 με Φ.Π.Α.
 5. Ανακήρυξη του 2ου σε σειρά, ως Προσωρινού Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», μετά την απόφαση του ήδη αναδειχθέντος να μην προβεί σε περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς του.
 6. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-04-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου», προϋπολογισμού € 73.800,00 με Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-03-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού διακλάδωση Κτιστάδες – Ραφταναίοι – Λάζαινα», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ του έργου Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – Τροποποίηση 13ης Επ. Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας  Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενήτι – Πολύλοφος - Λύγγος)» που αφορά στον ηλεκτροφωτισμό των κόμβων.
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση δικτύου ομβρίων περιοχής Κρανούλας», προϋπολογισμού € 24.000,00 με Φ.Π.Α.
 10. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 28-04-2016, σύμφωνα με την αριθμ. 37951/1908/28-04-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών: α) για την αποκατάσταση βατότητας από κατολισθήσεις που έχουν οδηγήσει σε διακοπή κυκλοφορίας και κατάρρευση υπάρχουσας γέφυρας στην 17η επαρχιακή Οδό Μικροχώρι-Δομολεσσά-Λάλιζα του Δήμου Δωδώνης και β) για τον καθαρισμό ρέματος και απόφραξη δύο γεφυρών προς αποφυγή ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή Γοργοποτάμου του Δήμου Κόνιτσας.
 11. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της ένωσης «Τολίδης Κωνσταντίνος – Καλογήρου Χριστίνα», αναδόχου Διαχείρισης του Στρατηγικού Έργου «Greece – Albania Energy Tourism – G.AL.E.T.», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA CROSS BORDER PROGRAMME «Greece – Albania 2007-2013», μέχρι 30-09-2016.
 12. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ Φ/90/16Atm για το Δήμο Ζηρού», προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008, και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 13. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (με συλλογή σφραγισμένων προσφορών), για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 71.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 14. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την αποστράγγιση περιοχής Συκιών Δήμου Νικολάου Σκουφά», προϋπολογισμού 17.835,00 € με ΦΠΑ.
 15. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την αποκατάσταση του δικτύου άρδευσης Αηδονοχωρίου», προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ.
 16. Έγκριση δαπάνης, για χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 410/88 Π.Δ., στον πρώην υπάλληλο της Περιφέρειας Ηπείρου Αργυράτο Παναγιώτη.
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για την πληρωμή των εισφορών Α΄ Εξαμήνου 2016  στο ΤΣΜΕΔΕ των Αιρετών της Περιφέρειας Ηπείρου.
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για τη μετάταξη υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου σε ανώτερη κατηγορία.
 19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων για το Γ’ τετράμηνο του έτους 2011 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων για τους ελέγχους του άρθρου 14 (1) του ν. 3460/2006 (Α΄ 105).
 20. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για υπερωρίες κτηνιάτρων των Τμημάτων Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2016.
 21. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Ντόντορου Αικατερίνης στην Πολωνία από 16 έως 21/05/2016 για την παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Animal welfare during transport», το οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 17 έως 20 Μαΐου 2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 22. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Θαλασσαιμίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 23. Έγκριση συνδιοργάνωσης Αγώνα Ιππικής Αντοχής και Σεμιναρίου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 24. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, Ελένης Καλαμπόκα, στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας από 11 έως 14-05-2016, για τη συμμετοχή της στο 1ο forum της EUSAIR και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 25. Έγκριση μετακίνησης στελεχών της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, προκειμένου να παραστούν σε Forum για τη στρατηγική της Ε.Ε. για τη μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου, που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 12-13/5/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 26. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον τουρισμό και τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής, στο Βουκουρέστι, στις 17 & 18-05-2016 σε συνεργασία με την Ελληνική πρεσβεία και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 27. Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης γαστρονομίας, στα πλαίσια συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ», που διοργανώνεται στα Ιωάννινα, το χρονικό διάστημα 14-22/05/2016.
 28. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά, ξενάγηση και φιλοξενία Τούρκων τουριστικών πρακτόρων στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, το διάστημα 20 έως 24-05-2016.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Υδροσπορά – αναχλόαση αναχώματος προστασίας ποταμού Καλαμά», προϋπολογισμού 15.000,00 με Φ.Π.Α.
 30. Έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στις υποδομές του χώρου φιλοξενίας προσφύγων στην Κατσικά.
 31. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 32. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων οικ. έτους 2016.
 33. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ.
 34. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Αγίας Μαρίνας Δήμου Πωγωνίου (Προμήθεια σωλήνων – Πλαστικής δεξαμενής 5m³)», προϋπολογισμού 9.200,00 € με ΦΠΑ.
 35. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ Φ40/10Atm για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 7.380,00 € με ΦΠΑ.
 36. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επικίνδυνου σημείου, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, επιχώματος και τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας στην ΕΟ Άρτα – Ροδαυγή (θέση Κιάφα)», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 37. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής για την άρση καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό 16 Κρυονέρι – Μακρύκαμπο – Σκοτωμένο θέση Μυλοπαππά και στον εθνικό δρόμο Άρτας –  Βουργαρέλι – Κάψαλα – Τρίκαλα (θέσεις Παλαιοχώρι και Κάψαλα), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 727/18-03-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 38. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 9ης Μαΐου, ημέρας λήξης του 2ου Παγκοσμίου πολέμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
 39. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεως της Π.Ε. Άρτας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 40. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Κούρτη Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 28-05-2016, για την παρακολούθηση εκπαίδευσης για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων η οποία θα πραγματοποιηθεί από 23 έως 27-05-2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 41. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της Διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Οθονών και Infokiosks στο πλαίσιο του «Network creation and promotion of castles - NetCastle», προϋπολογισμού € 26.998,50 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013».
 42. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/07-04-2016 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ χωρικής αρμοδιότητάς της, έτους 2016.
 43. Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 44. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών από την 13-04-2016, για επείγουσες επεμβάσεις για: α) βελτίωση και καθαρισμό οδικού δικτύου (επαρχιακού) στο Δ.Δ. Μεσοβουνίου λόγω καταπτώσεων, β) βελτίωση προσβάσεων στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Ηγουμενίτσας στο Δ.Δ. Συβότων, γ) καθαρισμό κοίτης Καλπακιώτικου λόγω των πρόσφατων πλημμυρών και δ) βελτίωση προσβάσεων στο επαρχιακό δίκτυο δήμου Φιλιατών (Λίστα, Λεπτοκαρυά, Κουρεμάδι), βάσει των αριθμ. 32485/1605, 32488/1606, 32491/1607 και 32509/1616/13-04-2016 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 11/554/14-04-2016 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 45. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 09-05-2016 σύμφωνα με τις αριθμ. 38564/1998 και 39576/1999/09-05-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για: α) Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας & Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Μαυροματίου) και β) καθαρισμούς στη λωρίδα Σαγιάδας λόγω καταπτώσεων.
 46. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Αλεξίου Παύλου, στη Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ», που διοργανώνει το ΕΚΔΔ-ΙΝΕΠ και θα  διεξαχθεί από 16 έως 20-05-2016, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 47. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2016» Υποέργο: «Καθαρισμός  αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχή Φαναρίου», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 03-08-2016.
 48. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση κατολισθαίνοντος πρανούς σε τμήμα της 8ης επαρχιακής οδού (περιοχή Πολυστάφυλου)» του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013», αναδόχου Θωμά Χριστιά ΕΔΕ, μέχρι την 25-09-2016.
 49. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 12-03-2016, για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων στην 7η επαρχιακή οδό (Καμαρίνα – Κρυοπηγή), βάσει της αριθμ. πρωτ. 22667/461/11-03-2016, απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και της αριθμ. 9/438/24-03-2016 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 50. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 51. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 52. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/11-03-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διεθνή μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της» για το έτος 2016 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.