Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

2015-11-25 17:43

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

με πληθώρα θεμάτων (58 τον αριθμό) να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.

Ιδού η λίστα των υπό συζήτηση θεμάτων:

 1. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή κελιών Ι.Μ. Αβάσσου», αναδόχου εταιρείας «Β. Γκαρτζώνης & Σία Ε.Ε.», μέχρι την 31-12-2015.
 2. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου», αναδόχου εταιρείας «Π. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2015.
 3. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα Παλαιοχωρίου Συρράκου», αναδόχου εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΤΖΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-12-2015.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 9ης Επαρχιακής Οδού από διακλάδωση προς Θεριακήσι μέχρι Δερβίζιανα», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2015.
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση υδραύλακα - Διευθέτηση υδάτων τμημάτων εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 23.000,00 με Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-10-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», προϋπολογισμού €  59.980,00 με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-10-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες συντήρησης στην Ε.Ο. Φιλιππιάδας – Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-11-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κόνιτσα – Ελεύθερο – Παλαιοσέλι – Πάδες – Άρματα - Δίστρατο», προϋπολογισμού € 120.000,00 με Φ.Π.Α.
 9. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της 34ης επαρχιακής οδού εντός της Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου», αναδόχου Χρήστου Τσικνιά ΕΔΕ, μέχρι την 31-03-2016.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα επαρχιακής οδού προς Βασιλίτσα», προϋπολογισμού 23.400,00 € με Φ.Π.Α.
 11. Έγκριση του από 11-11-2015 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης προσφορών για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 23.000,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000000 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 12. Έγκριση του Πρακτικού 1/20-11-2015 της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάδειξη αναδόχων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2015-2016, προϋπολογισμού € 78.905,95 με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση παράτασης, μέχρι την 31-12-2015, της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας ΕΤΑΜ Α.Ε. αναδόχου συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, στα πλαίσια του έργου «Environmental Park», με το ακρωνύμιο “EPA” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013».
 14. Έγκριση παράτασης, μέχρι την 31-12-2015, της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας ΕΤΑΜ Α.Ε. αναδόχου του έργου «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ηπείρου για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας (WPs) 3, 4 & 5 του Έργου με τίτλο «Environmental Park», με το ακρωνύμιο “EPA” που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013”».
 15. Έγκριση παράτασης, μέχρι την 29-12-2015, της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε.» για την «Προμήθεια πέντε (5) επιβατικών αυτοκινήτων εννέα (9) θέσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “ENVIRONMENTAL PARK” (EPA) – Πακέτο Εργασίας 4», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το Πρόγραμμα Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2015.
 17. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 18. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Αγνής Αναστασέλου στην Κέρκυρα, στις 07/07/2015 για τη συμμετοχή της στην τεχνική συνάντηση του έργου «Greece – Albania Energy Tourism – G.AL.E.T.», το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA CROSS BORDER PROGRAMME «Greece – Albania 2007-2013» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ξυλείας για α) την γέφυρα τύπου μπέλεϋ Δροσοπηγής του Δήμου Κόνιτσας και β) την Πεζογέφυρα Πλαγιάς του Δήμου Κόνιτσας.
 20. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 21. Έγκριση συνδιοργάνωσης, από την Περιφέρεια Ηπείρου, Πανελληνίων Διασυλλογικών Αγώνων Τζούντο και έγκριση σχετικών δαπανών.
 22. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης, και των όρων της πρόσκλησης, για την διενέργεια της 4ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, και έγκριση τροποποίησης δρομολογίων.
 23. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-11-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού Ταμπούρια – Μεσούντα, κατασκευή σαρζανέτ», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι», αναδόχου Δημήτριου Φούκα, ΕΔΕ, μέχρι την 26-05-2016.
 25. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για επισκευή των αρμών στη γέφυρα Κοράκου της επαρχιακής οδού Άρτας – Καρδίτσας.
 26. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2015, όπως διαμορφώθηκε μετά την 5η Τροποποίησή του.
 27. Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση των Ε.Μ.Δ., χιλιομετρική αποζημίωση και επίδομα ενοικίου για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας για το χρονικό διάστημα από 01-12-2015 έως 31-08-2017 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2017).
 28. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Μανώλη Άγγελου, για την παρακολούθηση ημερίδας με θέμα: ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ - ΟΖΩΔΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ, στη Θεσσαλονίκη την  23/11/2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 29. Έγκριση ανάθεσης της διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας εγγράφων-δεμάτων καθώς και δεμάτων εντός ψυγείου, μετά από λήψη κλειστών προσφορών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2016, βάσει του Πρακτικού Ι/13-11-2015 της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας.
 30. Έγκριση ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2016, μετά από λήψη κλειστών προσφορών, βάσει του Πρακτικού Ι/19-11-2015 της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας.
 31. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 32. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση οδού Μορφάτι – Σπαθαραίοι - Τσάρα», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
 33. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εσωτερικοί χρωματισμοί στο κτήριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού δαπάνης € 6.000,00 με Φ.Π.Α.
 34. Έγκριση δαπάνης για την αγορά μητρών δοκιμίων σκυροδέματος και χωροβάτη για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 35. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. 115945/4816/17-11-2015 και 118096/4922/23-11-2015 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για μεταφορά μπαζών από καθαρισμούς κεντρικών αποστραγγιστικών τάφρων προς αποφυγή πλημμυρών και για καθαρισμό - αποκατάσταση βατότητας δρόμου λωρίδας Σαγιάδας λόγω καταπτώσεων.
 36. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 131661/4538/10-12-2014 σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Ρούμπη Δ. Φωτίου, για την διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2015.
 37. Έγκριση ανάθεσης της προμήθεια χειμερινών ενδυμάτων και υποδημάτων για τις ανάγκες των χειριστών – οδηγών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2016.
 38. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για πλύσιμο επιβατικών αυτοκινήτων και πλύσιμο –γρασάρισμα μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει των από 16-11-2015 Νο 1 & 2 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.
 39. Έγκριση δαπάνης, λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 13% σε 23%  βάσει του Ν 4336/2015, για το έργο «Ανάθεση διαχείρισης παγίδων τύπου Mcphail σε ελαιόδεντρα του Νομού Θεσπρωτίας», αναδόχου Μαρίας Πατσιούρα, βάσει της αριθμ. 64865/2188/16-06-2015 σύμβασης.
 40. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας: α) για την επισκευή του ανελκυστήρα του κτηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας και β) για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού του Τμήματος Φαρμάκων-Φαρμακείων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 41. Έγκριση δαπανών για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων της Π.Ε Θεσπρωτίας με τους Δήμους Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών και τις Εθελοντικές Οργανώσεις του Νομού Θεσπρωτίας για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού.
 42. Έγκριση των Πρακτικών Νο3/12-11-2015 (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) και Νο4/18-11-2015 (έλεγχος & αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.
 43. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη μικροδαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 44. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Λευκάδα, 26 και 27-11-2015, για την συμμετοχή του στην 3η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΠΕ. και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 45. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντινίδη Ευάγγελου, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από 23/11/2015 ως και την 4/12/2015 με τίτλο «Στατιστική συμπερασματολογία με στατιστικά πακέτα», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 46. Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση του Γεωργίου Μπίνα, υπαλλήλου του Τμήματος Αδειών κυκλοφορίας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα από 9 έως 11-11-2015, για τη συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο αρχικής κατάρτισης για νέους εξεταστές υποψηφίων οδηγών βαρέων οχημάτων που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας  και Τουρισμού.
 47. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), σχετικά με τις από 24-11-2015 (με αριθμ. καταθ. 120/2011) και 29-11-2015 (με αριθμ. καταθ. 119/2011) αγωγές των Σπυρίδωνος Γιάκη και Παναγιώτη Μπρέστα αντιστοίχως, βάσει των με αριθμό καταθέσεως 4489/2102 και 4491/2102 προσεπικλήσεων σε αναγκαστική παρέμβαση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (πρώην Ε.Ι.Ν.).
 48. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1/23-10-2015 (Αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών) και Νο 2/17-11-2015 (Ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής– τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου «Network creation and promotion of castles - NetCastle», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013»  C.P.V.: 72000000-5, 79421000-1, 79400000-8, προϋπολογισμού € 138.000,00 με ΦΠΑ.
 49. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης (με τη λήψη προσφορών) για το «Σχεδιασμό, επιμέλεια και αναπαραγωγή έντυπου υλικού (ενημερωτική μπροσούρα) για το έργο TISAR», προϋπολογισμού δαπάνης 10.500,00 € με ΦΠΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας IPA ADRIATIC 2007-2013.
 50. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-11-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» Υποέργο «Αποκατάσταση ζημιών 19 Ε.Ο. Αρχαγγέλου – Γλυκής και παρόδων αυτής», προϋπολογισμού € 21.000,00 με Φ.Π.Α., η οποία απέβη άγονος, και επαναδημοπράτηση του έργου, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
 51. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Καναλίου», προϋπολογισμού 81.000,00  με Φ.Π.Α.
 52. Έγκριση των Πρακτικών Ι/09-11-2015 και ΙΙ/18-11-2015 της Επιτροπής Διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, σχολικού έτους 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού € 157.475,83 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.
 53. Συμπλήρωση της αριθμ. 27/1540/16-10-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου περί τροποποίησης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, σχολικού έτους 2014-2015 και παράταση των συμβάσεων μέχρι την 29-02-2016.
 54. Έγκριση παράτασης, μέχρι την 29-02-2016, των τροποποιημένων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014-2015 με τους αναδόχους του Διεθνή (επαναληπτικού) Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας.
 55. Έγκριση επιδομάτων μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας που μεταφέρονται με ίδια μέσα από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική μονάδα όπου φοιτούν.
 56. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πραγματοποίησης δαπάνης για την προμήθεια και επισκευή επίπλων για τις ανάγκες των γραφείων της Π.Ε. Πρέβεζας 
 57. Έγκριση μετακίνησης του Ηρακλή Νούσια, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας στην Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή του σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εθνική στρατηγική αντιμετώπισης κρίσεων-οζώδης δερματίτιδα» από 23/11/2015 έως 24/11/2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 58. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.