Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2016-01-18 14:49

Αύριο Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Ηπείρου προκειμένου να προβεί στην επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης, από 07-01-2016 συνεδριάσεως.

Στην ημερήσια διάταξη θα βρίσκονται τα εξής θέματα:

 1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο έτους 2015 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (Οφειλές έτους 2015).
 3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-Αποκατάσταση Κωδωνοστασίων Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δόλιανης & Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεγάδων», προϋπολογισμού  € 35.000,00 με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή κελιών Ι.Μ. Αβάσσου», αναδόχου εταιρείας «Β. Γκαρτζώνης & Σία Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2016.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από Εθνική οδό προς Λαγκάδα Κόνιτσας», αναδόχου Κων/νου Κωσταβασίλη ΕΔΕ, μέχρι την 07-05-2016.
 6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού στο Θεογέφυρο Ζίτσας», προϋπολογισμού  € 65.000,00 με Φ.Π.Α.
 7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Δέμα – Μπουραζάνι», προϋπολογισμού  € 60.000,00 με Φ.Π.Α.
 8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή σαρζανέτ και λοιπές εργασίες στην 3η επαρχιακή οδό στο τμήμα Κουτσελιό – Χαροκόπι», προϋπολογισμού  € 45.000,00 με Φ.Π.Α.
 9. Έγκριση α) συμπλήρωσης της αριθμ. 1/1/07-01-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (α/α 44 & 46 του Πίνακα), με τις ονομαστικές καταστάσεις των δικαιούχων των επιδομάτων και Ειδικών Μαθητικών Δελτίων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2015 – 2016 (από 08-01-2016 έως τη λήξη του σχολικού έτους) και β) τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών.
 10. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου), για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις υπηρεσίες του, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με δικές του  διαδικασίες, για την Α’ καταναλωτική περίοδο του έτους 2016.
 11. Έγκριση διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2016.
 12. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 13. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη αμοιβής και εξόδων Δικαστικών Επιμελητών, για την επίδοση εγγράφων ή απόψεων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2016.
 14. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, του κ. Αριστοτέλη Μπακόλα, Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.
 15. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 16. Έγκριση ανάθεσης της επισκευής και συντήρησης, για α) της γέφυρας τύπου μπέλεϋ Δροσοπηγής του Δήμου Κόνιτσας και β) της γέφυρας Πλαγιάς του Δήμου Κόνιτσας.
 17. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 18. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-12-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανακατασκευή στέγης Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βουργαρελίου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 19. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της Π.Ε. Άρτας «Επικαιροποίηση μελέτης κόμβου Ζυγού επί της Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», αναδόχου Πέτρου Μπούγια, Τοπογράφου Μηχανικού, μέχρι την 04-03-2016.
 20. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής για την αποκατάσταση χωμάτινου οδοστρώματος στον επαρχιακό δρόμο Πετράλωνα προς Μυρόφυλλο (όρια Νομού Τρικάλων), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3993/10-12-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 21. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κουτιών τοποθέτησης απινιδωτών στην Π.Ε. Άρτας.
 22. Έγκριση παράτασης της αριθμ.οικ.4571/03-11-2015 σύμβασης της Π.Ε. Άρτας με την εταιρεία «Ι. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», αναδόχου της προμήθειας ασφαλτομίγματος σε συσκευασίες, για τη συντήρηση – αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας.
 23. Έγκριση δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για εγκεκριμένες δαπάνες με τις αριθμ. 34/1889/14-12-2015 (για τον Φορέα 072 ΚΑΕ 0879) και 34/1887/14-12-2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, που δεν τιμολογήθηκαν εντός του οικονομικού έτους 2015.
 24. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (γυμναστικής) στο γυμνάσιο Γαρδικίου», αναδόχου Χρήστου Ράπτη, μέχρι την 31-12-2016.
 26. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού δαπάνης € 18.450,00 με Φ.Π.Α.
 27. Έγκριση δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2016 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για εγκεκριμένες δαπάνες με τις αριθμ. 32/1766/26-11-2015 (για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερικοί χρωματισμοί στο κτήριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας») και 33/1833/04-12-2015 (για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή – Τοποθέτηση αρχειοθηκών στο κτήριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας») αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, που δεν τιμολογήθηκαν εντός του οικονομικού έτους 2015.
 28. Έγκριση παράτασης του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Π.Ε. Θεσπρωτίας και της εταιρείας TREK Consulting Α.Ε., για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου με τίτλο “HERA –  Sustainable tourism management of Adriatic HERitage”», που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας «IPA ADRIATIC CBC».
 29. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μπάρμπα Αντωνίου, Τσότση Ευφροσύνης, Μαρτίνη  Ελισάβετ, και Βέρμπη Μαριάννας, στη Μαδρίτη της Ισπανίας, από 21 έως 25-01-2016, για τη συμμετοχή τους στην έκθεση «International Tourism Fair - FITUR» στο πλαίσιο του έργου «HERA – Sustainable tourism management of Adriatic heritage» του προγράμματος IPA ADRIATIC CBC και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 30. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Παναγιώτη Ζώη, για την κάλυψη εξόδων κίνησης του κρατικού αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, εκτός των ορίων του Νομού.
 31. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη μικροδαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 32. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, με το 3ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας, εκδηλώσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου και έγκριση σχετικών δαπανών.
 33. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (προμήθεια χαρτιού μηχανογράφησης για το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών και δαπάνες δημοσιεύσεων για τις ανάγκες του συνόλου των υπηρεσιών).
 34. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 35. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριστική μελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου σύμπραξης μελετητών «ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ -  ΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ», μέχρι την 30-06-2016.
 36. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-01-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Καναλίου», προϋπολογισμού 81.000,00  με Φ.Π.Α., η οποία απέβη άγονος, και επαναδημοπράτηση του έργου, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
 37. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 26-11-2015 για επείγουσες εργασίες καθαρισμού χειμάρρων που εκβάλουν στους ποταμούς Λούρου και Αχέροντα και καθαρισμού ρέματος Καρυδά, βάσει των αριθμ. πρωτ. 119425/5100, 119423/5101 και 119421/5102/25-11-2015, αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και της αριθμ. 33/1841/04-12-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2016.
 39. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, στο όνομα του υπαλλήλου της Π.Ε. Πρέβεζας, Λεόπουλου Παύλου α) για την κάλυψη εξόδων κίνησης του υπηρεσιακού. αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας και β) για την κάλυψη εξόδων τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) της Π.Ε. Πρέβεζας και εξόδων έκδοσης βεβαιώσεων ταχογράφων.
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2016», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης-χαρτιού, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2016, προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 42. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον ΟΑΕΔ (Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου) για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΠΑ2 Πρέβεζας, με δικές του  διαδικασίες.
 43. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 44. Έγκριση διάθεσης πίστωσης οφειλών δαπανών έτους 2015 σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016 της Π.Ε. Άρτας και οδοιπορικών υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας μηνός Φεβρουαρίου 2016.
 45. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για τον καθαρισμό της κεντρικής αποστραγγιστικής τάφρου στο Αρδευτικό Έργο Πολιτσών-Χρυσοβίτσας του Δήμου Μετσόβου, για την αποφυγή πλημμυρών και ζημιών εξαιτίας προβλημάτων αποστράγγισης λόγω επίχωσης της τάφρου, βάσει της αριθμ. 119950/5026/26-11-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθμ. 32/1806/26-11-2015 αποφάσεως ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 46. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της  Περιφέρειας Ηπείρου, Θεοδώρας Κωσταγιάννη, Παρασκευής Τσέντζου, Αρτεμισίας Ζιώγα και Ιωάννας Φουτάκη, στη Θεσσαλονίκη, από 21 έως 22-01-2015 για τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο με τίτλο «Θέματα Μισθοδοσίας Προσωπικού» της Οικονομοτεχνικής Α.Ε., που θα διεξαχθεί στις 22 Ιανουαρίου 2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.