Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2015-07-09 18:21

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015 και ώρα 9.30, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με  πληθώρα θεμάτων όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και πιο κάτω.

Από τα 96 συνολικά θέματα τα οποία θα τεθούν προς συζήτηση τα 12 εξ΄αυτών αφορούν στο νομό Θεσπρωτίας.

 1. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 69317/7432/29-06-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί αναβολής διεξαγωγής των δημοπρασιών των έργων της Περιφέρειας Ηπείρου: α) «Αποκατάσταση στραγγιστικού και οδικού δικτύου ΤΟΕΒ Πόρου», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α. και β) «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας επί της γέφυρας Άννινου», προϋπολογισμού  33.500,00  € με Φ.Π.Α.
 2. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 69317/7432/29-06-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί αναβολής διεξαγωγής των δημοπρασιών των έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων α) «Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης οδού από περιφερειακή οδό έως “όμορφη ράχη”», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ και β) «Αποκατάσταση οδού Ψήνα – Δραγοψά», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 69737/3878/30-06-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί αναβολής διεξαγωγής του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου ARGES (pAssengeRs and loGistics information Exchange System), προϋπολογισμού € 36.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013.
 4. Έγκριση της με αριθμ. 70223/3424/08-07-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την “Δημιουργία συστήματος πληροφόρησης και ορθοφωτοχάρτη υποβάθρου για τις ανάγκες του έργου ‘Passengers and logistics information Exchange System’ με ακρωνύμιο ARGES”».
 5. Έγκριση της με αριθμ. 71057/4349/03-07-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την «Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017».
 6. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 71545/2861/06-07-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί αναβολής διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 - 2016» Υποέργο: Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων στην περιοχή Φαναρίου», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση των αριθμ. πρωτ. 1919/29-06-2015, 1956/02-07-2015, 1965/03-07-2015, 1966/03-07-2015 και 1967/03-07-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, περί αναβολής διεξαγωγής των δημοπρασιών των έργων της Π.Ε. Άρτας: α) «Συντήρηση 3ης επαρχιακής οδού Άρτας-Κορωνησίας», προϋπολογισμού  60.000,00 € με τον Φ.Π.Α., β) «Συντήρηση 16ης επαρχιακής οδού Γωνιά – Ανεμορράχη – Σγάρα – Άγναντα – Κτιστάδες – όρια νομού Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 60.000,00 € με τον ΦΠΑ, γ) «Συντήρηση δρόμου Σταυροβρύση - Ελάτη - Καστανιά - Τετράκωμο», προϋπολογισμού 54.000,00 € με τον ΦΠΑ, δ) «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 20.000,00 € με τον ΦΠΑ και ε) «Συντήρηση δρόμου Ανέζα - Ψαθοτόπι - γέφυρα Φειδοκάστρου (αποκατάσταση οδοστρώματος)», προϋπολογισμού 40.000,00 € με τον ΦΠΑ.
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση των υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.
 9. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης, για την προμήθεια εκλογικού υλικού, για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 10. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια εκλογικού υλικού και την αποζημίωση των υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας για την διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.
 11. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια απαραίτητων ειδών για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 12. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων και πραγματοποίησης δαπανών για την προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 για τις ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας.
 13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Αγίας Παρασκευής) ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού 2.580.000,00 € με ΦΠΑ.
 14. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Ανέζας – Καλογερικού – Ψαθοτοπίου) ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού 9.050.000,00 € με ΦΠΑ.
 15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο της Δυτικής Νεκρόπολης της Αρχαίας Αμβρακίας» προϋπολογισμού 267.000,00 € με ΦΠΑ.
 16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Ριζό της Ε.Ο. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 43.000,00 με Φ.Π.Α.
 17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση παραλιακής οδού Πρέβεζας - Πάργας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.
 18. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τμημάτων Ε.Ο. Ιωαννίνων - Γ. Πλάκας – Ραφταναίων - Πραμάντων», προϋπολογισμού € 49.000,00 με Φ.Π.Α.
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Πασχαλείου Σχολής Καπεσόβου», αναδόχου Αλέξανδρου Τσώρου, μέχρι την 30-08-2015.
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση - Αποκατάσταση και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Ιεράς Μονής Σέλτσου», αναδόχου Αθανασίου Κρεμπούνη, μέχρι την 30-09-2015.
 21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Καβαλλαρίου», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 31-03-2016.
 22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κόμβους Αυγού, Μουσιωτίτσας, Παντάνασσας», αναδόχου Δημητρίου Λαγού, μέχρι την 23-10-2015.
 23. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Λειτουργική ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κουτσελιού και Συνοικισμού Γορίτσας», αναδόχου Ιωάννη Χρόνη, και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 30-09-2015.
 24. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης στο Δ.Δ. Καβαλλαρίου», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.
 25. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες σωστικές Επεμβάσεις των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Καβαλλαρίου Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 8.500,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000002.
 26. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση  των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Ροδιάς Κιρκιζάτων Άρτας», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000002.
 27. Έγκριση προμήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες συντήρησης του οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου.
 28. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση εισόδου Πυρσόγιαννης, επαρχιακής οδού Πυρσόγιαννης και Βούρμπιανης», προϋπολογισμού € 60.000,00 με Φ.Π.Α.
 29. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κοσμηρά», προϋπολογισμού € 30.000,00  με Φ.Π.Α.
 30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού 1α από κόμβο Αμφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ», μέχρι την 21-12-2015.
 31. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων, πινακίδων στο επαρχιακό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων», αναδόχου Γεώργιος οικονόμου Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-09-2015.
 32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Βροσύνας», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2015.
 33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41α επαρχιακής οδού στο Τ.Δ. Λιάπη Δήμου Ανατολικού Ζαγορίου», αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», μέχρι την 30-08-2015.
 34. Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Σμυρτιάς και Ελάφου», αναδόχου Τζοβάρα Γεωργίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-09-2015.
 35. Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδού από κόμβο επαρχιακής οδού Γρεβενίτι – Βοβούσα και προς Λίμνη πηγών Αώου έως Δόλιανη», αναδόχου Παναγιώτη Ντούλια, μέχρι την 30-10-2015
 36. Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών 3Α επαρχιακής οδού Γερακάρι - Πλατανιά», αναδόχου Κωνσταντίνου Κούγκουλη, μέχρι την 30-09-2015.
 37. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού τακτικού (ανοικτού) διεθνούς διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), για διάρκεια τριών (3) ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού της βασικής σύμβασης και του δικαιώματος προαίρεσης € 8.488.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).
 38. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα Μέσης Τάσης 20KV αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Κουκλιών Μαζαρακίου», προϋπολογισμού € 22.140,00 με ΦΠΑ του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.
 39. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή δύο αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίου ΓΟΕΒ λεκάνης Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 12.300,00 € με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.
 40. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων Φ400 αρδευτικού δικτύου Τ.Δ. Μηλιωτάδων», προϋπολογισμού 5.150,00 € με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.
 41. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου "Αποκατάσταση ομβροδεξαμενής στη θέση ‘’Άγιοι Απόστολοι’’ Τ.Κ. Δόλιανης (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 13.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007.
 42. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ομβροδεξαμενής στη θέση ‘’Κουτρολίζα’’ Τ.Κ. Δαφνούλας (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 8.650,00 € με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007.
 43. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μέτσοβο – όρια νομού Τρικάλων (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 8.000,00 € του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2009ΕΠ03000002.
 44. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/22-06-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή λιπαντικών, για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2015 προϋπολογισμού € 67.650,00 με ΦΠΑ.
 45. Έγκριση του από 29-06-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (με συλλογή σφραγισμένων προσφορών), για την εκτέλεση των υποέργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους, συνολικού προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 46. Έγκριση του Πρακτικού Νο2ο/19-06-2015 (αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Βαριάδων», προϋπολογισμού 113.821,14 € πλέον Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880010 και τίτλο «Cult. Routes: Cross- Border Cultural Routes- Περιφέρεια Ηπείρου».
 47. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των εταιρειών «ΕΤΑΜ Α.Ε.» και «PLANTECH Ε.Π.Ε.», αναδόχων υλοποίησης των Δράσεων  του έργου “Μediterranean Life Style” (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο “MedLS”, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Εuropean Territorial Cooperation Programme Greece – Italy 2007-2013, μέχρι την 30-09-2015 (ημερομηνία λήξης του έργου).
 48. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «ΕΤΑΜ Α.Ε.», αναδόχου υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, με τίτλο «Διαχείριση, Οικονομική Παρακολούθηση και Οργάνωση συνάντησης στα πλαίσια του έργου Cult.Routes – Cross-border Cultural Routes (Διασυνοριακές πολιτιστικές διαδρομές)», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 μέχρι την 30-11-2015 (ημερομηνία λήξης του έργου).
 49. Έγκριση παράτασης υλοποίησης των δράσεων του έργου «Διασυνοριακό Δίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων / Cross – border Network for the Promotion of Wine Products» με το ακρωνύμιο «WINENET», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013”.
 50. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, Αγνής Αναστασέλου και Ελένης Βλάχου στην Κέρκυρα, στις 07/07/2015 για τη συμμετοχή τους στην τεχνική συνάντηση του έργου ARGES (pAssengeRs and loGistics information Exchange System) στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία» 2007-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 51. Έγκριση μετακίνησης του Αλέξανδρου Λεουσίδη, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης με τίτλο «Εκπαίδευση σε θέματα εφαρμογής προτύπου ISO17025:2005», από 29-06-2015 έως 03-07-2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 52. Έγκριση μετακίνησης του Χρήστου Ματακούλη, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, ως συνοδού παιδιών τα οποία μετέχουν στις παιδικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), από 28 έως 29-06-2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 53. Έγκριση μετακίνησης της Ιωάννας Τσιούρη, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, ως συνοδού παιδιών τα οποία μετέχουν στις παιδικές κατασκηνώσεις του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), από 11 έως 12-07-2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου κυκλοφορούντων στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων έτους 2015, του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγιειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 55. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-06-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή αναχωμάτων λιμνοθαλασσών Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 56. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-06-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση δρόμου Ρετσιανών - Καστανιάς», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 57. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-06-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδού Αθαμάνιο – Θεοδώριανα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 58. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-06-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Αστραποκαμμένο – Κλειδί – Χελώνα – Σκουληκαριά», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 59. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Άρτας - Γαβριάς», αναδόχου Θεοδώρου Αναστασόπουλου, μέχρι την 31-07-2015.
 60. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και Κατακόρυφη σήμανση οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ.
 61. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση τάφρων ιχθ. Λογαρού» προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
 62. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή πλακοσκεπούς οχετού στον επαρχιακό δρόμο Πασά ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 8.000,00 με ΦΠΑ.
 63. Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Διαχείριση και απαιτούμενα έργα βελτίωσης λιμνοθαλασσών Άρτας – Α’ ΦΑΣΗ», με προεκτιμώμενη αμοιβή € 295.213,83 με ΦΠΑ, και υπογραφής της σχετικής σύμβασης, με τροποποίηση της αρχικής, αριθμ. 8/333/24-03-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω υποκατάστασης μελετητή, από εταιρεία στην οποία έχει ενταχθεί το μελετητικό πτυχίο.
 64. Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης (χορτοκοπτικά) για την κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης και τον καθαρισμό ερεισμάτων και την αποκατάσταση ορατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της ΠΕ Άρτας σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1817/19.06/2015 (ΑΔΑ:7P9E7Λ9-Υ22) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 65. Έγκριση παράτασης της από 14-07-2014 σύμβασης (14SYMV002163068) της Π.Ε. Άρτας για την υλοποίηση του έργου "ΤοπΕΚΟ - Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες ".
 66. Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης που αφορά στην μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, σχολικού έτους 2014-2015.
 67. Έγκριση του από 22-06-2015 Πρακτικού και του από 30-06-2015 Πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, για την «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό, αλιευτικού συνεταιρισμού Ανέζας», προϋπολογισμού € 10.272,96 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 68. Έγκριση του από 22-06-2015 Πρακτικού και του από 30-06-2015 Πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, για την «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας - Καλογερικού», προϋπολογισμού € 10.272,96 με ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 69. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εγκατάσταση γεωθερμικού συστήματος στο κτίριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την κάλυψη θερμικών/ψυκτικών αναγκών του ισογείου», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
 70. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-06-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δρόμου στο επαρχιακό δίκτυο Μουργκάνας και Σκάλας του Δήμου Φιλιατών», προϋπολογισμού € 220.000,00 με ΦΠΑ.
 71. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. 67893/2706/24-06-2015, 72232/2845/08-07-2015  και 72236/2846/08-07-2015 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την επισκευή οδοστρώματος στο 1ο χλμ της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Σαγιάδας, για μεταφορά αδρανών υλικών προς βελτίωση δρόμου πρόσβασης πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Τ.Δ. Τσαμαντά Δήμου Φιλιατών και για βελτίωση επαρχιακής οδού Κεραμίτσας- Μαλουνίου, αντίστοιχα.
 72. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για επείγουσες επεμβάσεις για τη διάνοιξη δρόμου πυροπροστασίας Δ.Ε. Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας, για αποκαταστάσεις στον Τ.Ο.Ε.Β. Κυπάρισσου λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, και την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου από Σαγιάδα προς τελωνείο Μαυροματίου, βάσει των αριθμ. 62811/2467, 62817/2468 και 62862/2469/10-06-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 15/803/15-06-2015 αποφάσεως ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 73. Απόφαση επί του αιτήματος της Τζώρτζη Ναταλίας, για καταβολή αποζημίωση εκ μέρους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν.
 74. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας: Α) για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού, Β) για την εγγραφή και την καταβολή ετήσιας συνδρομής μέλους στο σύνδεσμο ΕDEN (Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας).
 75. Έγκριση δαπάνης για επιστροφή μέρους χρηματικού ποσού, για αχρεωστήτως καταβληθέν παράβολο για την αντιστοίχιση επαγγελματικής άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου.
 76. Έγκριση μετακίνησης της Σεϊτανίδου Γιολάνδας, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο ”Δημιουργία επεξεργασία και ανάλυση περιβαλλοντικών, πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S)” του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως και 10-07-2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 77. Έγκριση των Πρακτικών Νο3/25-06-2015 (Αποσφράγισης - ελέγχου Οικονομικών Προσφορών και τελικής αξιολόγησης για την επιλογή αναδόχου) και Νο4/02-07-2015 (Αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου με τίτλο “HERA –  Sustainable tourism management of Adriatic HERitage”», προϋπολογισμού € 288.353,50 με ΦΠΑ  που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA ADRIATIC CBC» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 78. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/02-07-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 80.076,98 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 79. Έγκριση ανάθεσης των εργασιών ετήσιας συντήρησης και καλλωπισμού του περιβάλλοντος χώρου πρασίνου του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, βάσει του από 30-06-2015 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της αριθμ. 64639/2174/16-06-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 80. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συντήρηση, έλεγχο και επισκευή των κλιματιστικών συσκευών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 81. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας», αναδόχου Ιωάννη Καραμπιτιάνη ΕΔΕ, μέχρι 07-10-2015.
 82. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υποέργο: Αποχέτευση όμβριων στον Οικισμό Πετρίτσια - Μαργαρώνα», αναδόχου Σπυρίδωνα Ζιώβα ΕΔΕ μέχρι την 08-10-2015.
 83. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα» αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ».
 84. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής της ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιονία Διαδρομή)», προεκτιμώμενης αμοιβής 302.238,31 € με ΦΠΑ.
 85. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 65868/2571 & 65888/2572/16-06-2015 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για  την παροχή έργου από 19-06-2015 για επείγουσες εργασίες άρσης επικινδυνότητας λόγω πυρκαγιάς και προστασίας υφιστάμενων κτιρίων από ετοιμόρροπα και πεσμένα δένδρα στο πρώην στρατόπεδο Δούκα (κάστρο Αγ. Ανδρέα) και για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων και καθαρισμού των δρόμων πρόσβασης της παραλίας Μονολιθίου.
 86. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για  την παροχή έργου από 28-05-2015 για την αποκατάσταση βατότητας στην οδό Δεσποτικά – Κάτω Δεσποτικά και την άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο Ριζοβουνίου, βάσει των αριθμ. πρωτ. 57293/2192 & 57296/2193/27-05-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και της αριθμ. 14/751/04-06-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 87. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (15ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 88. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (μουσική εκδήλωση από τη φιλαρμονική ΟΡΦΕΑΣ) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 89. Έγκριση μετακίνησης του Απόστολου Παππά, υπαλλήλου της Π.Ε Πρέβεζας, στα Ιωάννινα για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης με τίτλο «Ευρωπαϊκά Προγράμματα: αναζήτηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης», από 6 έως 8-07-2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 90. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 91. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 92. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας γραφικών και χαρτικών ειδών, έτους 2015 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, βάσει του Πρακτικού Ι/30-06-2015 της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της αριθμ. πρωτ.  2752/18-06-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 93. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (υποδήματα & είδη ένδυσης), για τη χορήγησή τους στους υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για τη θερινή περίοδο 2015, βάσει του Πρακτικού Ι/30-06-2015 της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της αριθμ. πρωτ. 2470/Φ.300.09.ΕΑΠ/10-6-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 94. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 95. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ομβρίων σε τμήμα της 1ης επαρχιακής οδού Αμφιθέας – Λογγάδων» προϋπολογισμού € 28.000,00 με Φ.Π.Α.
 96. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα και προστασία ιδιοκτησιών  στη Μηλιά Μετσόβου», προϋπολογισμού € 46.000,00 με Φ.Π.Α.