Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2022-04-06 11:30

 

Συνεδριάζει την Πέμπτη 07-04-2022 και ώρα 09:30 (μέσω τηλεδιάσκεψης)  η οικονομική  

επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 21-01-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση Λαογραφικού Μουσείου Ελαφότοπου», προϋπολογισμού € 39.000,00 με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση του από 30-03-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση πλέγματος για την προστασία της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού 68.200,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στο Μαλούνι Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 66.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς κτηνοτροφικές μονάδες περιοχής Καρβουναρίου», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Τ.Κ. Κλειδωνιάς - Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου του Ιωάννη, μέχρι την 30-07-2022.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων έως όρια Ηπείρου», αναδόχου «Γ.Ν & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.», μέχρι την 06-10-2022.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κόμβου στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων στο ύψος του Διάσελου», αναδόχου «Κ/Ξ ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. - ΜΕΓΑ ΟΥΡΑΝΙΑ», μέχρι την 21-09-2022.
 8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού και σύνδεσης τους με επαρχιακή οδό στα όρια του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων προς εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.», αναδόχου «Γεώργιος Τάσης – Γεώργιος Δημητρίου Ο.Ε.», μέχρι την 10-11-2022.
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», αναδόχου Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ».
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη & στατική μελέτη για την αποκατάσταση του καθολικού της ΙΜ Προφήτη Ηλία Βίτσας, Δήμου Ζαγορίου», αναδόχου «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ: ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ».
 11. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού σε ποσοστό 11,30%) και  του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου «Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ».
 12. Έγκριση ανάθεσης της υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών και επισκευή Η/κινητήρων 430 ΗΡ αντλιοστασίου άρδευσης Θέμελου και Κυψέλης του ΤΟΕΒ Αχέροντα».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Βρυσούλας μετά από έντονες καταιγίδες (παροχή υπηρεσιών)».
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγική μονάδα περιοχής Γότιστας (παροχή υπηρεσιών)».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το σχεδιασμό και την ωρίμανση των διαδικασιών του έργου “Ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών κέντρου δεδομένων (Data Center) στο Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας (Μονάδα προηγμένης τεχνολογίας) της Περιφέρειας Ηπείρου”».
 16. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 35/2082/21-12-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Δήμου Κόνιτσας, για την υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση του Κέντρου Πληροφόρησης Επισκεπτών στη θέση ¨Γέφυρα Βοϊδομάτη¨ περιοχής Τ.Κ. Κλειδωνιάς του Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 17. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την υλοποίηση του υποέργου «Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη κανονισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης των υποδομών επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων της Κοινότητας Χρυσοβίτσας του Δήμου Μετσόβου», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του υποέργου «Άμεση αποκατάσταση ζημιών στον οικισμό Τ.Κ. Συρράκου από έντονα καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Ραφταναίων Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», αναδόχου Σεβαστής Δ. Ράπτη, μέχρι την 30-06-2022.
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τη γεώτρηση στη θέση "Κεφαλόβρυσο" έως τον οικισμό της Τ.Κ Μανολιάσας», αναδόχου «ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ», μέχρι την 26-10-2022.
 21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση 2ης επαρχιακής οδού στα τμήματα Γέφυρα Πλάκας- Άγναντα και Πράμαντα - Χριστοί», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 20-07-2022.
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης συνοικισμού και σύνδεσης με το επαρχιακό δίκτυο Ραφταναίων - Γέφυρα Πλάκας (παροχή υπηρεσιών)».
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση επείγουσας λειτουργικής δαπάνης του νέου κλειστού γυμναστηρίου».
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή εξόδων φιλοξενίας - μίσθωση αίθουσας για τη συνεδρίαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, στις εγκαταστάσεις του ΕΟΔΙΔ.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της αριθμ. 35/2097/21-12-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετάβαση υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, στον Βόλο, για τη συμμετοχή τους στην ενημερωτική ημερίδα OTS Roadshow με θέματα των Ελληνικών Περιφερειών, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου 2022.
 28. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 46259/416/29-03-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επίδοση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 45846/412/28-03-2022 εγγράφου του Περιφερειάρχη Ηπείρου».
 29. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης Φοιτητών ΑΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων.
 30. Έγκριση τροποποιημένων πινάκων δρομολογίων παρατεινόμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την αγορά 300 αντιτύπων του βιβλίου με τίτλο «Δρομοδείχτης της Ελλάδος».
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην περιοδική έκδοση «Τζουμερκιώτικα Χρονικά 2022» από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων.
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης, των Ημιτελικών του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Νεανίδων, στις 15-17 Απριλίου 2022 στο Νέο Κλειστό Ιωαννίνων.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση των διασυλλογικών αγώνων κολύμβησης «14α Ποσειδώνια 2022»,  με τον Αθλητικό Όμιλο Ποσειδών Ιωαννίνων, στις 29-30 Απριλίου 2022, στο Κλειστό Κολυμβητήριο του ΠΕΑΚ Ιωαννίνων.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση σύσκεψης σχετικά με την επιθεώρηση για τα Ζωικά Υποπροϊόντα (Ζ.ΥΠ.) του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, την 11-04-2022 στα Ιωάννινα.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2022, η οποία διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 08-10/04/2022 έγκριση μετάβασης Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδήλωση παρουσίασης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων στο Μαϊάμι της Φλόριντας των Η.Π.Α., το διάστημα 27-30/04/2022.
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό LET’S GO PREVEZA.
 39. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 50503/457/05-04-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επίδοση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 47115/430/04-04-2022 απαντητικού εγγράφου του Περιφερειάρχη Ηπείρου».
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την σύνταξη μελετών πεζογέφυρας (παροχή υπηρεσιών)».
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης φθορών οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Ζίτσας».
 42. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (σε ποσοστό 10% της αρχικής) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου «ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό - άρση προσχώσεων στον ποταμό Λούρο στην περιοχή Παντάνασσας και της Καμπής».
 44. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης φοιτήτριας Α.Τ.Ε.Ι., σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας.
 45. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, οδοφωτισμού επί της ΕΟ Άρτας – Τρικάλων στην περιοχή Βουργαρελίου.
 48. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Φιλιατών στην Ε.Ο. Νεράιδας Σαγιάδας», προϋπολογισμού € 1.080.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση οχήματος της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 50. Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α109/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
 51. Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α110/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
 52. Διόρθωση της αριθμ. 5/344/02-03-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης μετάβασης της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, κας Σπανοπούλου - Σάρρα Ηλιάνας, στην Βαρκελώνη της Ισπανίας, προκειμένου να παραβρεθεί  στην Διεθνή Έκθεση Seafood Expo Global, για την προβολή & προώθηση των προϊόντων των Ιχθυοκαλλιεργειών της Ηπείρου.
 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ρεμάτων περιοχής Ελευθερίου Θεσπρωτίας προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)».
 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχών Μαζαρακιάς και Σπαθαραίων μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα (παροχή υπηρεσιών)».
 55. Έγκριση χορήγησης Ειδικού Μαθητικού Δελτίου (Ε.Μ.Δ.) για τη μεταφορά μαθήτριας της σχολικής μονάδας ΕΠΑΛ Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2021-2022.
 56. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την καταβολή τόκων σε εκτέλεση της αριθμ. 147/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 57. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την καταχώρηση της ονομασίας ‘Γαρίδα Αμβρακικού’ και ‘Σαρδέλα Αμβρακικού’ στο Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασία αποκατάστασης βατότητας ορεινού οδικού δικτύου στα όρια με την Πρέβεζα (παροχή υπηρεσιών)».
 59. Έγκριση του από 01-04-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης πρανών επί της επαρχιακής οδού Νεράιδας  - Θεοδώριανων (μέσω Ν. Τρικάλων) μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα», προϋπολογισμού € 99.200,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Σαγιάδας Θεσπρωτίας για το 2022.