Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2021-12-07 18:03

Την Τετάρτη 8-12-2021 και ώρα 09:00 συνεδριάζει- μέσω τηλεδιάσκεψης-  η Οικονομική  

Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Έγκριση του από 02-12-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Αγιάς Πάργας και δημιουργία οδού πρόσβασης προς παραγωγικές μονάδες», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 2. Έγκριση του από 30-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης κόμβου επί της παραλιακής οδού στη θέση Λούτσα», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 3. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ωρίμανση της Η/Μ μελέτης του έργου: “Ανέγερση πάρκου υψηλής τεχνολογίας και έρευνας”», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 124.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 5. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση  κατολισθήσεων και δημιουργία κόμβου Αγίου Ανδρέα – Ζωτικού και οδού προς Τύρια –Σιστρούνι», αναδόχου «TSAGOIL O.E.».
 6. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 11,27%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Θεριακήσι - Δερβίζιανα - Όρια Νομού», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
 7. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων από διακλάδωση προς Ανατολικό Ζαγόρι έως κόμβο Ζαγορίου – Εγνατίας Οδού», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
 8. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,85%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από Παλαιοχωρίου Συρράκου έως Προσήλιο», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου «Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-06-2022.
 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Τ.Κ. Κλειδωνιάς - Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου του Ιωάννη, μέχρι την 31-01-2022.
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου, μέχρι την 30-10-2022.
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας της οδού Τετρακώμου – Φράξου – Καστανιά», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 28-02-2022.
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού περιοχής Αμαράντου Κόνιτσας», αναδόχου «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», μέχρι την 28-02-2022.
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βλαβών και βελτίωσης οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων - Διαπλάτυνση γέφυρας Πραμάντων» αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2022.
 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων», της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."», μέχρι την 29-06-2023.
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση 41ης επαρχιακής οδού από Παλαιοχώρι Συρράκου έως Προσήλιο», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-06-2022.
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Πλαταριάς.
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποξήλωση και μεταφορά ιστών οδοφωτισμού από την ΕΟ Ιωαννίνων-Τρικάλων (περιοχή Κατάρας) στο εργοτάξιο της Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη μελέτης στην ευρύτερη περιοχή Ζίτσας Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για την συντήρηση της γέφυρας μπέλευ περιοχής Γκριμπόβου Ιωαννίνων».
 21. Έγκριση του από 01-12-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-11-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της 48α επαρχιακής οδού στο τμήμα Κτίσματα - Καστανή», προϋπολογισμού € 160.000,00 με ΦΠΑ.
 22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς αρχαιολογικό χώρο Καστρίτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου «Παναγιώτης Χ. Ντούλιας Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 02-07-2022.
 23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την ΤΚ Λοφίσκου» αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2022.
 24. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων  «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση «Στάρια» της 3ης επαρχιακής οδού μετά τον οικισμό Χαροκοπίου», αναδόχου «ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.».
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και διευθέτησης ομβρίων στην Τ.Κ. Λαγκάδας του Δήμου Κόνιτσας (παροχή υπηρεσιών).
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ασφαλούς βατότητας στο επαρχιακό δίκτυο προς Αετομηλίτσα (παροχή υπηρεσιών)».
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου σύνδεσης με επαρχιακή οδό στα όρια του Δ.Δ. Κατσικάς».
 28. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 189371/8594/26-11-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας μετά από  έντονα καιρικά φαινόμενα ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές, ζημιές (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών από φερτά υλικά κλπ), προς αποφυγή ατυχημάτων για αποκατάσταση και διευκόλυνση της συγκοινωνίας».
 29. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 190755/12387/30-11-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
 30. Έγκριση παράτασης ισχύος των συμβάσεων του ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων, για το έτος 2021, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων Εργασίες διαμόρφωσης κα διαπλάτυνσης οδού και διευθέτησης ομβρίων σε τμήματα της επαρχιακής οδού Ανατολικής – Κοτομίτσα (παροχή υπηρεσιών)».
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του επαρχιακού δικτύου από Ελατοχώρι έως Εικονίσματα Βοβούσας Ζαγορίου».
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια διαγνωστικών test Covid-19 σε ωφελούμενους κλειστών δομών φιλοξενίας ηλικιωμένων και Α.Μ.Ε.Α. Περιφέρειας Ηπείρου.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «9ο Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά Χάντμπολ»,  με τον Αθλητικό Όμιλο Ιωαννίνων, από 27 έως και 30 Δεκεμβρίου 2021, στην  Κόνιτσα.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Κυπέλλου Ξίφους Μονομαχίας Νέων Ανδρών και Γυναικών «Χρήστος Ζαλοκώστας», στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2021, στο κλειστό γυμναστήριο Μετσόβου.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την σύνταξη μελέτης “Διάνοιξη δασικών οδών στα όρια της Τ.Κ. Βερενίκης”».
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση διαγράμμισης άξονα οδοστρώματος της 36ης επαρχιακής οδού του δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων».
 39. Έγκριση του από 30-11-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-11-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο (κατασκευή, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ) (Υποέργο: Βελτίωση επαρχιακής οδού Μακρύκαμπος – Σκοτωμένο)», προϋπολογισμού € 3.344.277,95 με ΦΠΑ.
 40. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για την «Επισκευή δύο σταθμών μέτρησης ποιότητας νερού ποταμών και τάφρων που εκβάλλουν στον Αμβρακικό» της Π.Ε. Άρτας, αναδόχου «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» μέχρι την 28-02-2022.
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 42. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατολισθήσεων και καθιζήσεων στην επαρχιακή οδό περιοχής Τετραφυλίας μετά από έντονες καταιγίδες», προϋπολογισμού 210.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά υπολείμματος της εγκατάστασης επεξεργασίας στερεών αποβλήτων για την χρονική περίοδο Δεκέμβριος 2021-Φεβρουάριος 2022.
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παράταση ισχύος των συμβάσεων του ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας πετρελαιοειδών, για τα έτη 2020 & 2021, για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της.
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποξήλωση γέφυρας μπέλεϋ Βρυσέλλας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων (παροχή υπηρεσιών)».
 46. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Υπερβατικού) και της Συμπληρωματικής Σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιόνια Διαδρομή)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ» – «DELCO Ε.Π.Ε. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ».
 47. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 48. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 147/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ποταμού Αχέροντα και ρεμάτων Καστριού προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)».
 50. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής ορεινής Πρέβεζας», προϋπολογισμού 111.600,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.