Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2021-11-08 14:36

Την Τρίτη 9-11-2021 και ώρα 09:30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-09-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή διπλού κυκλικού κόμβου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στη συμβολή της με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 2.354.000,00 με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση του από 04-11-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για την διαμόρφωση των επικίνδυνων πρανών στο τμήμα Πηγάδια – Γέφυρα Πλάκας για την ασφαλή διέλευση του τμήματος αυτού (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 3. Έγκριση του από 05-11-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση - καθαρισμός περιοχής Μύτικα και προστασία από πλημμύρες», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση σύνδεσης διακλάδωσης δρόμου Ζωτικό – Μπεστιά με Κάτω Ζωτικό» αναδόχου «Δημήτριος Φάης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-06-2022.
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού και σύνδεσης τους με επαρχιακή οδό στα όρια του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων προς εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.», αναδόχου «Γεώργιος Τάσης – Γεώργιος Δημητρίου Ο.Ε.», μέχρι την 10-03-2022.
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βάρδας», αναδόχου «Α. ΚΡΙΚΩΝΗ – Α. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2021.
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνα σημεία της επαρχιακής οδού Μπαλντούμα - Κράψη», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 31-03-2022.
 8. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – συντήρηση επαρχιακού δικτύου από Κατσικά προς Καστρίτσα», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.».
 9. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού  Άγναντα - Καταρράκτης - Μικροσπηλιά - Ράμια - Κυψέλη - Βουλγαρέλι», αναδόχου «ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Δ.Ε.».
 10. Έγκριση του πρακτικού VΙΙΙ/25-10-2021 της από 23-10-2020 της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας στους κυκλικούς κόμβους εργατικών κατοικιών», προϋπολογισμού 139.100,00 € με Φ.Π.Α.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τσιμεντόστρωση στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων προς διευθέτηση υδάτων για προστασία επαρχιακού δικτύου (παροχή υπηρεσιών)».
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή βάθρων γέφυρας ποταμού Λούρου μετά από κατάρρευση (παροχή υπηρεσιών)».
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση - συντήρηση οδού Ανατολή - Κατσικά», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 31-12-2021.
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο Κουτσελιού», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.», μέχρι την 30-08-2022.
 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα-Δελβινακόπουλο-Σπήλαιο», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-08-2022.
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού συνοικισμού Κορνόραχης Τ.Κ. Φωτεινού Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ, μέχρι την 30-07-2022.
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδικής λειτουργίας τμήματος του οδικού δικτύου Ελεούσα-Κρύα (Ν. Ιωαννίνων)», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-09-2022.
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Ζωτικού Δήμου Δωδώνης – Σύνδεση με περιοχή Σουλίου» αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-08-2022.
 19. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,99%) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση - συντήρηση οδού Ανατολή - Κατσικά», αναδόχου «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ».
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού, διευθέτησης και προστασίας πρανών Λούρου ποταμού στη θέση “Γωνιά” (παροχή υπηρεσιών)».
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση φθορών του οδικού δικτύου σύνδεσης του Ανατολικού Ζαγορίου με τον Δήμο Μετσόβου».
 22. Έγκριση του πρακτικού 4ο/29-10-2021 της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου με Α/Α 3 «Προμήθεια Ειδικού Επιχειρησιακού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού € 252.086,83 με Φ.Π.Α., της Πράξης «Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων και ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (MIS 5032676).
 23. Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ/04-11-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, προϋπολογισμού € 364.380,00 με ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Έρευνα, ανάλυση, ανάπτυξη και αξιοποίηση τοπικών και παραδοσιακών δημιουργικών βιομηχανιών» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Holistic networking of creative industries via hubs» με ακρωνύμιο CREATIVE@HUBs του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020".
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου.
 25. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατανομής της πίστωσης του έργου της ΣΑΜ 581 με Κ.Α. 2014ΣΜ58100000 και τίτλο «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εκτέλεση της αριθμ. 562/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων-Διαδικασία Απαλλοτριώσεων.
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 28. Έγκριση μετάβασης της Περιφερειακής Συμβούλου Παναγιώτας Ναυρόζογλου, στη Θεσσαλονίκη, το διάστημα 11-15/11/2021, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση PHILOXENIA και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην  έκθεση FOOD & LIFE που διοργανώνεται στο Μόναχο της Γερμανίας, το διάστημα 01-05/12/2021.
 30. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ECO LIFE SHOW & NORDIC FOOD FAIR.
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την αίτηση ακύρωσης (αριθμ. καταθ.: Ε1898/2020) της εταιρείας «Σφαγεία Θεσπρωτίας ΑΕ».
 32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός και άρση καταπτώσεων περιοχής ¨Τέμπλες¨ (παροχή υπηρεσιών)».
 33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», αναδόχου «EVEN Ι.Κ.Ε», μέχρι την 31-01-2022.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενός (1) προκατασκευασμένου  οικίσκου  για τις ανάγκες ενημέρωσης των πολιτών στο πλαίσιο αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού  CΟVID-19, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.
 36. Έγκριση 2ης τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης τοίχου αντιστήριξης πρανών και βελτίωση βατότητας του παλαιού εθνικού οδικού δικτύου έως τα όρια του νομού Θεσπρωτίας (παροχή υπηρεσιών)».
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός κεντρικής τάφρου κάμπου Σαγιάδας (παροχή υπηρεσιών)».
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Γλυκής (παροχή υπηρεσιών)».
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για υπηρεσίες τοπογραφικών και βυθομετρικών αποτυπώσεων στις λιμνοθάλασσες της Π.Ε. Πρέβεζας.
 41. Έγκριση του πρακτικού Ι/27-10-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων – φωτοαντιγραφικών, γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, των Δ/νσεων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ν. Πρέβεζας, για το έτος 2022», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.
 42. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021.
 43. Έγκριση του από 05-11-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τεχνικών έργων για την διευθέτηση των όμβριων και την αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο έως τα όρια νομού με Γρεβενά», προϋπολογισμού € 99.200,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 44. Έγκριση του από 05-11-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-11-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών της επαρχιακής οδού στο τμήμα Άνω - Κάτω Ζάλογγο», προϋπολογισμού 80.000,00 € με ΦΠΑ.