Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

2015-06-22 15:11

Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,

με 41 θέματα (τα 4 εξ΄ αυτών αφορούν στο νομό μας) να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.

Ιδού τα προς συζήτηση θέματα:

 1. Κατάρτιση του σχεδίου της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2015 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 2. Έγκριση δαπάνης για την μετατόπιση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Μουσιωτίτσα».
 3. Έγκριση δαπάνης για την επέκταση δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ, για την εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον υπό κατασκευή κόμβο για Αμμουδιά της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας.
 4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
 5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 6. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-05-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης εναλλακτικής διέλευσης οχημάτων στο Τ.Δ. Πάργας του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού € 68.000,00 με ΦΠΑ.
 7. Απόφαση επί της από 12-06-2015 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010, του Παναγιώτη Χ. Ντούλια, κατά της αριθμ. 12/629/19-05-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της από 21-10-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, βάσει της αριθμ. 2/1/04-05-2015 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.Δ. 30/1996 της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία ακυρώθηκε η σχετική αριθμ. 6/221/27-02-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 8. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση και αποκατάσταση νερόμυλου στο Δ.Δ. Κοπάνης», αναδόχου Κ/Ξ ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ – ΚΟΣΜΑ ΛΑΜΠΡΟΥ, μέχρι την 30-10-2015.
 9. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Συμεών Στυλίτου Κορύτιανης», αναδόχου ΚΟΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ, μέχρι την 30-09-2015.
 10. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών 43ης επαρχιακής οδού Μικρή Γότιστα – Μεγάλη Γότιστα», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-09-2015.
 11. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Αρτοπούλα – Παρδαλίτσα – Βαλανιδιά – Αγ. Νικόλαος», αναδόχου εταιρείας «R.V.R. Κατασκευαστική Ε.Π.Ε.».
 12. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας της 3ης Επαρχιακής οδού Περιφέρειας Ηπείρου από γέφυρα Τσιμόβου έως Μιχαλίτσι», αναδόχου εταιρείας «Γεώργιος Ζιώγος & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2015.
 13. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-06-2015 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Μόλιστα - Γαναδιό», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
 14. Έγκριση του από 12-06-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για  την  υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 23.000,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000006 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 15. Έγκριση διόρθωσης αριθμού μεταφερομένων μαθητών σε δρομολόγια της Ομάδας 8 του Παραρτήματος Α της υπ΄ αριθμ. 59315/3526/02-06-2015 διακήρυξης του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το διάστημα από 1-9-2015 έως 31-8-2017 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2017).
 16. Έγκριση προμήθειας εφαρμογής λογισμικού, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου.
 17. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και περιβαλλοντικών εκδηλώσεων με την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος με τίτλο «Ηπειρωτικές Όχθες 2015», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 18. Έγκριση διοργάνωσης δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 19. Έγκριση συνδιοργάνωσης του 8ου αγώνα ράλι σπριντ αυτοκινήτου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 20. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, για τις αποζημιώσεις και τις μετακινήσεις των επιθεωρητών που θα διενεργήσουν τις περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές και συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α) και το Π.Δ. 126/2012 (ΦΕΚ 227 Α) για το έτος 2015.
 21. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Αυδίκου Ιφιγένειας και Καραγιάννη Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, για την παρακολούθηση σεμιναρίου το οποίο διοργανώνει το Ε.Κ.Δ.Δ. & Α. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ από 22-06-2015 έως 24-06-2015 με θέμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 22. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Βιολέττας Τζανίδη, στη Θεσσαλονίκη, για την συμμετοχή της στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και το οποίο θα διεξαχθεί από 29-06-2015 έως 03-07-2015 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 23. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 24. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Άρτας, για την «Προμήθεια σταθμού ραντάρ για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού συνεταιρισμού Κορωνησίας - Καλογερικού», προϋπολογισμού € 5.500,00 με ΦΠΑ.
 25. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση δρόμου Αστροχώρι–Μεγαλόχαρη–Μεσόπυργος», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 26. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-06-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή αναχώματος ποταμού Αράχθου στην περιοχή Περάνθης, Λουτροτόπου, Κομμένου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 27. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Γεωργαλή Ιωάννη, στην Θεσσαλονίκη στις 23 & 27-06-2015 για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας (αναχώρηση και επιστροφή από στο Mark της Περιφέρειας Νότιας Βεστφαλίας της Γερμανίας), και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 28. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών - FAX και φωτοτυπικών μηχανημάτων έτους 2015 για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, βάσει του από Πρακτικού Ι/12-06-2015 της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 29. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 30. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2015 μέχρι 31-12-2015, συνολικού προϋπολογισμού € 73.153,00 με ΦΠΑ.
 31. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/02-06-2015 (Αποσφράγιση & έλεγχος δικαιολογητικών & τεχνικών προσφορών) και Νο2/18-06-2015 (Αποσφράγιση & έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την για την επιλογή αναδόχου για υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 80.076,98 με ΦΠΑ.
 32. Έγκριση δαπανών για την αποζημίωση των μελών των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (ΔΙΕ) των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το χρονικό διάστημα Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2015.
 33. Ματαίωση των αποτελεσμάτων της από 09-06-2015 δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Αποχιονισμός – Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου. Υποέργο: «Συντηρήσεις – Βελτιώσεις οδικών τμημάτων – κατασκευή τεχνικών στην Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του πρώην Δήμου Φαναρίου», προϋπολογισμού 77.300,00 με ΦΠΑ, λόγω κωλύματος της προβλεπόμενης διαδικασίας (μη δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης) και επαναδημοπράτηση του έργου με νέους όρους.Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (Διεθνές Πρωτάθλημα Τένις, Preveza Cup 2015) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 34. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (33ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 35. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (9η Συνάντηση & Φεστιβάλ Χορευτικών Συγκροτημάτων και Φίλων της Παράδοσης) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 36. Έγκριση μετακίνησης τoυ Ιωάννου Νικόλαου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΔΙΛΓΕΠ στις 22/06/2015 έως 24/06/2015 με θέμα «Συμμετοχή σε εκπαίδευση ανταποκριτών του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης (ΔΙΛΓΕΠ) στο νέο πληροφοριακό σύστημα του ΔΙΛΓΕΠ» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 37. Έγκριση μετακίνησης των Θεοφάνη Φάη & Δημητρίου Γεωργίου, υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ από 22/06/2015 έως 24/06/2015 με θέμα «Εκπαίδευση σε θέματα καταπολέμησης ζωοανθρωπονόσων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 38. Έγκριση μετακίνησης της Κονταξή Σπυριδούλας, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας στην Πάτρα, για συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ΕΦΕΤ απο1-7-2015 έως 3-7-2015 με θέμα  «Επίσημος έλεγχος στον τομέα οίνου και ζύθου» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 39. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/18-06-2015 (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων», για τις ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 32.000,00 με ΦΠΑ.
 40. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/18-06-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια γραφικής ύλης-χαρτιού, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών», προϋπολογισμού € 49.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 41. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/19-06-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με τίτλο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 97.354,02 με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.